streda 30. mája 2018

Radíme: Výber klimatizácie

Heslo čím vyšší výkon, tým lepšie, nie je práve pri výbere klimatizácie najrozumnejšie. Dôležitý je totiž priestor, ktorý je potrebné vychladiť. Týka sa to nielen jeho veľkosti, ale aj členitosti, presvetlenia, veľkosti okien či kvality tesnenia dverí a okien. Svoju úlohu zohráva aj zateplenie celej budovy.  

Ak potrebujete klimatizovať jednu miestnosť, najlepšie je zvoliť delený (split) systém s jednou vnútornou jednotkou, ktorá byt chladí a s jednou vonkajšou odvádzajúcou teplý vzduch. Rozmýšľate nad mobilnou klimatizáciou? Energetický audítor Vladimír Balaj upozorňuje, že kompresor mobilnej klimatizácie sa pri činnosti zohrieva a otepľuje vzduch v miestnosti. Mobilná klimatizácia je tak výrazne menej účinnejšia a náklady na jej prevádzku sú značne vyššie. Na dosiahnutie rovnakej teploty v izbe sa môže minúť až o 80% elektriny viac než pri delenej klimatizácii. Keď potrebujete vychladiť viacero miestností, zvoľte multisplit systém s jednou vonkajšou a viacerými vnútornými jednotkami, ktoré by mali byť racionálne rozmiestnené v priestore. Ak si myslíte, že dokážete celý byt vychladiť z jedinej miestnosti, napríklad z chodby, je to omyl.      

Samozrejme je potrebné zvážiť aj výkon klimatizácie. Ak je príliš nízky, nebude stíhať vychladiť miestnosť, pôjde na maximum, čo znižuje životnosť a zvyšuje prevádzkové náklady. Dostatočne výkonná jednotka vychladí priestor za kratší čas a následne sa sama „stíši", vďaka čomu môžete ušetriť. Pre miestnosť s rozmermi 5 krát 4 metre by mala mať minimálny výkon 1.600 wattov chladiaceho výkonu. V prípade menšej spálne s rozmermi napríklad 4 krát 3 metre, postačuje 1.000 wattov. Dôležité je aj zateplenie budovy, veľkosť okien, ich tienenie či orientácia bytu. Ak je miestnosť výraznú časť dna presvetlená slnkom, vzniká skleníkový efekt, ktorý izby výrazne prehrieva. V takom prípade odporúča V. Balaj silnejšiu klimatizáciu.