pondelok 28. mája 2018

SR: Zakázaných webov je viac

Zoznam finančnej správy po vyradení 25 subjektov s ukončenou činnosťou aktuálne obsahuje 190 webstránok. Opatrenia boli vykonané už voči 381 webovým sídlam, pričom 11 subjektov prestalo poskytovať službu ešte pred oficiálnym zaslaním výzvy.  

Subjekty, ktorým bola zaslaná oficiálna výzva, majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili, pričom na základe výzvy tak urobilo 144 z nich. Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už 13 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 73 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom.    

Kontrola nelegálneho hazardu sa dostala do kompetencie finančnej správy na základe novely zákona o hazardných hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier. Prvý prehľad webových sídiel zverejnila finančná správa v júli minulého roku. Vtedy sa v ňom nachádzalo iba 10 webstránok.