štvrtok 11. marca 2021

Bankrot: Zbankrotovalo už vyše 50.000 Slovákov

Počet osobných bankrotov vo februári 2021 vzrástol oproti januáru 2021 o 125 percent, keď súdy povolili takúto formu oddlženia 669 obyvateľom Slovenska.  V medziročnom porovnaní s januárom 2020 s 1.326 osobnými bankrotmi ide o pokles takmer o 50 percent.

Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov CRIF - Slovak Credit Bureau. Len vo februári evidoval takmer 14 percent z celkového počtu dlžníkov, ktorým bolo povolené oddlženie, s bydliskom na miestnom, mestskom, obecnom úrade alebo na virtuálnej adrese. Zároveň vo februári 2021 súdy zrušili 798 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 706 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, 92 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca februára 2021 zbankrotovalo už 50.387 obyvateľov Slovenskej republiky. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 664 konkurzov, čo je 99,25 percenta a piati dlžníci, teda 0,75 percenta sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 43 alebo 6,43 percenta vyhlásených na majetok fyzických osôb - podnikateľov.