streda 10. marca 2021

SR: Dočasná ochrana

Vo februári 2021 súdy rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi iba trom podnikateľským subjektom. Zároveň pre nespĺňanie podmienok na jej udelenie ju zrušili jednej spoločnosti a jednej dočasnú ochranu zamietli po podaní žiadosti.  

Podľa analýzy CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), do 28. februára 2021 dočasnú ochranu využívali iba tri spoločnosti: Chemkostav HSV akciová spoločnosť (IČO: 36473332), Nexis Fibers a.s. (IČO: 36729680) a VINIDI s.r.o. (IČO: 36693138). „Malý počet podnikateľov pod dočasnou ochranou neodráža reálny stav zlej finančnej situácie viacerých firiem. Prísne legislatívne podmienky na jej udelenie nespĺňa množstvo z nich, navyše doba troch mesiacov, prípadne jej predĺženie o ďalšie tri mesiace, je pre firmu na riešenie finančných problémov často nedostačujúca”, uviedla analytičky Ing. Jana Marková.

Z troch spoločností, ktoré dočasnú ochranu využívali do konca februára, dve o túto formu vládnej pomoci požiadali aj v máji v minulom roku, ešte podľa pôvodného zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorý bol vyhlásený 25. marca 2020 s účinnosťou od 12. mája 2020. Podnikatelia pod dočasnou ochranou podľa týchto predpisov mohli túto formu pomoci využiť do konca januára 2021. Ako vyplýva z analýz spoločnosti CRIF SK, k 31. januáru 2021 dočasnú ochranu využívalo celkom 298 podnikateľských subjektov. Od začiatku tohto roka je možné požiadať o povolenie dočasnej ochrany iba podľa zákona č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dve z uvedených troch spoločností, ktoré k 28. februáru 2021 využívali dočasnú ochranu, podnikajú v priemysle a jedna v stavebníctve; dve sídlia v Prešovskom a jedna v Nitrianskom kraji. Z hľadiska počtu zamestnancov každá z nich predstavuje inú kategóriu (10 – 19; 25 – 49 resp. 250 – 499 zamestnancov). Dve dosahujú obrat do 999 999 eur a jedna od 50 do 149 miliónov eur.