utorok 9. marca 2021

SR: V konkurze najmä malí zamestnávatelia

Vo februári 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 15 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 4 reštrukturalizácie. Vyplýva to z údajov portálu cribis.sk, ktoré analyzovala spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 16,67 percenta (z 18 na 15) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 100 percent (z 2 na 4). V medziročnom porovnaní s februárom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 7,14 percenta (zo 14 na 15) a počet reštrukturalizácií ostal na rovnakej úrovni. V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 7 konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 12 konkurzov.

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov boli vo februári 2021 všetky konkurzy (100 percent) vyhlásené na majetok spoločností s ručením obmedzeným. Jednu tretinu predstavujú spoločností bez zamestnancov a ďalšiu tretinu spoločnosti s menej ako 10 zamestnancami. Najväčším zamestnávateľom, na ktorého bol v minulom mesiaci vyhlásený konkurz, bola MA – TRANS s.r.o., pôsobiaca v ostatnom maloobchode v nešpecializovaných predajniach. Zamestnávala 25 – 49 pracovníkov. Dve zo spoločností, ktorým bola vo februári 2021 povolená reštrukturalizácia, sú „eseročky“ a dve sú akciové spoločnosti. Najväčšími zamestnávateľmi sú ESIN construction, a. s., pôsobiaca v ostatnom vzdelávaní i. n., a NEC-TRANS, s. r. o., pôsobiaca v nešpecializovanom veľkoobchode. V obidvoch spoločnostiach pracuje od 50 do 100 zamestnancov. 

Vo februári 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (9) a v stavebníctve (2). Ostatné spoločnosti v konkurze pôsobili v oblastiach dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (1); ubytovacie a stravovacie služby (1); činnosti v oblasti nehnuteľností (1) a odborné, vedecké a technické činnosti (1). Spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v štyroch sekciách: v priemysle (1); oprava motorových vozidiel a motocyklov (1); administratívne a podporné služby (1) a vo vzdelávaní (1). 

Najviac konkurzov súdy vo februári 2021 vyhlásili v Žilinskom (5), v Prešovskom (4) a v Nitrianskom kraji (3). V Bratislavskom, v Košickom a v Trenčianskom kraji bol vyhlásený jeden konkurz. Ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Banskobystrickom a v Trnavskom kraji. Spoločnosti, ktorým boli povolené reštrukturalizácie, sídlia v Banskobystrickom (1), v Trenčianskom (1), v Trnavskom (1) a v Žilinskom (1) kraji.

V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 169 konkurzov, čo je o 31,02 percenta menej než v predchádzajúcom období (245 konkurzov). V období od marca 2020 do februára 2021 bolo povolených 21 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 5 percent viac (20 reštrukturalizácií). Od roku 2006 do konca februára 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4321 konkurzov a bolo povolených 864 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov.