piatok 12. marca 2021

Trend: Chceme sa cítiť lepšie

Z novej štúdie vyplýva, že väčšina ľudí má pri používaní slova "normálne" v súvislosti s popisom vlasov alebo pleti dojem, že do skupiny "normálnych" ľudí nepatrí. Unilever tak zo svojich obalov a reklám na kozmetické prípravky a produkty osobnej starostlivosti odstráni označenie "normálne".

Výsledky štúdie, ktorej sa zúčastnilo 10.000 respondentov z deviatich krajín:
  • Viac ako polovica respondentov (56 %) si myslí, že sektor kozmetiky a osobnej starostlivosti môže v ľuďoch vzbudzovať pocit vylúčenia.
  • Ľudia si želajú, aby sa firmy vyrábajúce kozmetické prípravky a výrobky osobnej starostlivosti viac zameriavali na to, aby sa ľudia lepšie cítili, nie iba na to, aby lepšie vyzerali (74 %).
  • Viac ako polovica ľudí (52 %) uvádza, že teraz pred nákupom výrobkov venuje väčšiu pozornosť tomu, aký postoj zastáva výrobca k spoločenským otázkam.
  • Sedem ľudí z desiatich súhlasí s tým, že používanie slova "normálne" na obaloch a v reklamách na výrobky má negatívny dopad. U mladších ľudí (vo veku 18 - 35 rokov) je to dokonca osem z desiatich.
Rozhodnutie odstrániť pojem "normálne" je jedným z krokov, ktorými chce spoločnosť spochybniť úzko chápané ideály krásy, snaží sa skoncovať s diskrimináciou a presadzovať inkluzívnejšiu víziu krásy. Okrem toho spoločnosť nebude v reklamách digitálne upravovať ani tvar tela, veľkosť, telesné proporcie či farbu pleti a zvýši počet reklám zobrazujúcich osoby z rôznych skupín, ktoré sú v nich nedostatočne zastúpené. Do roku 2030 chcetiež  zlepšiť zdravotný stav a duševnú pohodu, posilniť rovnosť a inklúziu u miliardy ľudí ročne. 

Značky spoločnosti sa zamerajú na nasledujúce oblasti:
  • Pomoc pri odstraňovaní diskriminácie v oblasti krásy a podpora inklúzie prostredníctvom spochybnenia úzko definovaných ideálov krásy a vytvorenie portfólia výrobkov viac zameraných na inklúziu.
  • Podpora rovnosti v oblasti genderu, vrátane posilnenia programov jednotlivých značiek, podpora nabúrania existujúcich noriem a nestereotypnej reklamy.
  • Zlepšenie zdravotného stavu a duševnej pohody prostredníctvom existujúcich vzdelávacích iniciatív zameraných na hygienu rúk a ústnej dutiny a rozšírenie záberu o nové oblasti, vrátane fyzického a duševného zdravia.
  • Podpora ochrany a obnovy 1,5 milióna ha pôdy, lesov a oceánov do roku 2030, čo je plocha väčšia ako plocha pôdy potrebná na vypestovanie obnoviteľných surovín používaných na výrobky spoločnosti v oblasti kozmetiky a osobnej starostlivosti.
  • Podpora prijatia zákazu testovania kozmetiky na zvieratách do roku 2023 a spolupráca so zákonodarcami a organizáciami na ochranu zvierat, či podobne zmýšľajúcimi firmami. V súčasnej dobe je organizáciou PETA schválených 23 výrobkov spoločnosti a ďalšie na túto certifikáciu čakajú.