štvrtok 11. marca 2021

EU: EU4Health schválený

Európsky parlament schválil program EU4Health so sedemročným rozpočtom 5,1 mld. eur, ktorý by mal systémom zdravotnej starostlivosti v EÚ pomôcť pripraviť sa na budúce zdravotné hrozby a pandémie. Medzi hlavné ciele patrí posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti tým, že podporí členské krajiny pri vzájomnej koordinácii a výmene informácií, ako aj zlepšenie dostupnosti cenovo prijateľnejších liekov a zdravotníckych pomôcok.

Cieľom programu EU4Health je zlepšiť pripravenosť EÚ na závažné cezhraničné hrozby v oblasti zdravia a posilniť systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch. Európska únia by vďaka tomu mala byť schopná nielen čeliť budúcim epidémiám, ale mala by si tiež vedieť lepšie poradiť s dlhodobými problémami, ako je starnutie obyvateľstva či nerovnosti v oblasti zdravia. Bude podporovať opatrenia súvisiace s elektronickým zdravotníctvom a vytvorenie európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia. Presadzovať bude aj prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti vrátane prístupu k starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie, zlepšenie duševného zdravia a zrýchlenie boja proti rakovine.

Poslanci počas utorkovej plenárnej rozpravy poukázali na kľúčovú úlohu nového programu v boji proti nerovnostiam v oblasti zdravia, a to medzi členskými štátmi, ale aj sociálnymi skupinami. Rečníci privítali vytvorenie zásob nevyhnutných zdravotníckych potrieb a vybavenia na úrovni EÚ, ktoré doplnia existujúce kapacity programu RescEU, a rezervy zdravotníckeho a podporného personálu pre prípad zdravotnej krízy.