pondelok 8. marca 2021

Výzva: Projekty pre mládež

Podpora mládeže je cieľom novej výzvy rezortu školstva, v rámci ktorej môžu uchádzači získať príspevok 20.000 eur na jeden projekt. Žiadosti je možné predkladať do 9. apríla 2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí prácu s mládežou prostredníctvom dotačnej výzvy PRIORITY. Výzva je súčasťou dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2021. V tomto roku sa subjekty môžu uchádzať o maximálnu alokáciu 20.000 eur na jeden projekt. Projekty je možné predkladať z oblastí podpory sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevencie pred sociálno-patologickými javmi; rozvojových programov pre mládež; informačných a poradenských služieb pre mládež či z oblasti podpory participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a spoločnosti.

Žiadosti je možné predkladať do 9. apríla 2021. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže k tejto výzve zároveň pripravila informačný seminár, ktorý sa uskutoční 11.marca. Prihlásiť sa naň je možné prostredníctvom linku: https://sk-sk.facebook.com/events/529230711372044/.