piatok 12. marca 2021

EU: Program investícií

Europoslanci schválili nový program InvestEU, ktorý má zmobilizovať verejné a súkromné investície a zjednodušiť prístup k ich financovaniu. Program InvestEU by mal pomocou záruky v objeme 26 miliárd eur (v bežných cenách) vyčlenenej v rozpočte EÚ zmobilizovať 400 miliárd eur, ktoré by mali byť v období 2021 – 2027 preinvestované v celej Európskej únii. 

Nový program, súčasť balíka obnovy EÚ pre budúce generácie s celkovým rozpočtom 750 miliárd eur, má podporovať strategické, udržateľné a inovatívne investície a pomôcť riešiť zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie a nedostatok investícií v cieľových sektoroch. InvestEU sa zameria na podporu strategických investícií do produkcie farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok a potrieb, ktoré sú v období pandémie nevyhnutné, ako aj komponentov a zariadení pre informačné a komunikačné technológie v EÚ. Pomôže tiež financovať udržateľné projekty s dokázateľne pozitívnym sociálnym vplyvom a vplyvom na životné prostredie a klímu. 

Podporené projekty musia budú musieť rešpektovať zásadu „nespôsobenia významnej škody“, čo znamená, že nesmú mať nepriaznivý vplyv na plnenie cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a sociálnej oblasti. Poslanci navyše zabezpečili, aby program InvestEU prispel k dosiahnutiu cieľa vyčleniť do roku 2027 minimálne 30 % finančných prostriedkov EÚ na splnenie klimatických cieľov. Investície v rámci programu by tiež mali smerovať na podporu malých a stredných podnikov, ktoré zasiahla pandémia mimoriadne tvrdo a ktorým preto hrozí platobná neschopnosť.

Záruka z rozpočtu EÚ, ktorá by mala prispieť k mobilizácii dodatočných investícií vo výške 400 miliárd eur v celej Európskej únii, sa použije na tieto ciele:
  • udržateľná infraštruktúra: približne 38 %,
  • výskum, inovácie a digitalizácia: 25 %,
  • malé a stredné podniky: približne 26 %,
  • sociálne investície a zručnosti: približne 11 %.
Európsky investičný fond (EIF), ktorý prispeje k realizácii programu InvestEU, získa navyše dodatočnú sumu vo výške 375 miliónov eur.