streda 10. marca 2021

Práca: Obavy o bezpečnosť

Zamestnancom, ktorí fyzicky chodia do práce, chýba jasná komunikácia zo strany zamestnávateľa a tiež sa obávajú, že sa môžu od kolegov nakaziť. U ľudí pracujúcich formou home office by zas väčšina zamestnancov nechcela režim práce z domu nastálo, chýba im kontakt s kolegami.

Januárový prieskum portálu Kariéra.sk medzi viac ako 1070 respondentov zisťoval, ako ľudia zvládajú, ak v čase pandémie musia fyzicky dochádzať do práce a prispôsobovať sa novým podmienkam na pracovisku aj ako zvládajú pracovať a domu. Až 50 % vníma ako veľký problém nedostatočnú komunikáciu zo strany zamestnávateľa a 47 % respondentov sa obáva rizika, že sa môžu na pracovisku nakaziť. Tieto dva najčastejšie uvádzané dôvody spolu úzko súvisia. „Dostatočná, jasná a zrozumiteľná komunikácia zo strany zamestnávateľa je v čase pandémie kľúčová. Spoločnosť by mala obzvlášť v tomto období svojim zamestnancom komunikovať, ako plánuje zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov a podnikať také kroky, aby sa cítili na pracovisku bezpečne“, radí Emil Čižinský. Zamestnanci, ktorí stále fyzicky chodia do práce a obávajú sa o svoje zdravie, však paradoxne vyjadrili nespokojnosť s nosením rúšok. Na otázku, ako s ním zvládajú prácu počas pracovnej doby, 49 % opýtaných uviedlo, že im prekáža, otravuje ich a najradšej by pracovali bez neho. 

Z respondentov zapojených do prieskumu sa 52 % vyjadrilo, že by prácu formou home office nechceli nastálo a preferovali by striedanie práce z domu s občasným dochádzaním do kancelárie. Iba 25 % respondentom by taký režim vyhovoval aj dlhodobo. Ako dôvody nespokojnosti s prácou z domu respondenti najčastejšie uvádzali chýbajúci kontakt s kolegami (54 %) a zdĺhavosť pri riešení úloh v komunikácii na diaľku (39 %). Ľudia pracujúci na home office si myslia, že by mnoho úloh vyriešili rýchlejšie a efektívnejšie, ak by sa s kolegom osobne stretli. Pre 31 % opýtaných je zas problematické a náročné počas home office zladiť pracovný čas so starostlivosťou o deti.

Až 66 % respondentov z prieskumu si myslí, že dnes je hľadanie práce náročnejšie, pretože firmy ponúkajú menej pracovných miest. Z tohto dôvodu 49 % opýtaných uviedlo, že by prácu v súčasnom období nemenili: zvolili by si radšej istotu, ktorú im prináša súčasná práca. Čo by však mali robiť tí, ktorí o prácu počas pandémie prišli a hľadajú si nové zamestnanie? „Ľuďom hľadajúcim si zamestnanie odporúčam, aby sa zamerali na zlepšovanie svojej osobnej prezentácie. Ak váš životopis nefunguje, vylepšite ho, alebo zvážte, či sú vaše ambície v súlade s ponukami na ktoré reagujete. Ak ste na pohovore neuspeli, zamyslite sa prečo a pokúste sa vylepšiť svoju komunikáciu. Hlavne práca na sebe a vzdelávanie sa prinesie výsledky", odporúča E. Čižinský.