štvrtok 8. júla 2021

On-line: Platby a ochrana údajov

Nákup cez internet sa stal bežnou súčasťou našich životov rovnako ako platba kreditnou kartou. Pri platbe kartou v on-line priestore ale prichádza zároveň k výmene dát kupujúceho a obchodníka. Čo všetko o nás prezrádza platba kreditnou kartou a ako svoje osobné údaje chrániť? 

Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (EPDB) nedávno vydal pre obchodníkov odporúčania k ukladaniu platobných údajov z kreditných kariet. Pri platbe kartou získava obchodník dočasne informácie nevyhnutné na samotnú transakciu, predovšetkým číslo karty, dátum vydania a meno držiteľa. Ide o osobné údaje, ktoré môže bez výslovného súhlasu držiteľa karty obchodník použiť len na vykonanie jednej konkrétnej transakcie. Dôležitosť získaných dát si uvedomuje aj nezávislý európsky orgán EPDB, ktorý v záujme ochrany osobných údajov v krátkom dokumente zverejnil odporúčania pre obchodníkov o ukladaní údajov z kreditných kariet. Ak by obchodník chcel pri on-line poskytovaní tovaru a služieb dáta z kreditnej karty ukladať za účelom uľahčenia ďalších nákupov, môže tak urobiť iba na právnom základe súhlasu držiteľa karty podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas musí byť výslovný, slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný. „Je veľmi dôležité, aby obchodník vedel pri prípadnej kontrole preukázať, že súhlas bol udelený na základe jasného kladného oznámenia. Obchodník môže od zákazníka získať súhlas napríklad prostredníctvom zaškrtávacieho políčka, ktoré by však nemalo byť vopred zaškrtnuté, pričom získaný súhlas by mal odkazovať na ďalšie, doplňujúce informácie v rámci tzv. privacy policy. Súhlas je podľa Výboru potrebný preto, lebo iné právne základy sa nedajú použiť. Zapamätanie si údajov o platobnej karte nie je totiž nevyhnutné na realizáciu obchodu. Súhlas na ukladanie platobných údajov sa navyše musí odlišovať od iných súhlasov a nesmie byť podmienkou dokončenia transakcie. Netreba zabúdať na možnosť odvolať súhlas, čo by malo znamenať vymazanie dát uložených na základe súhlasu. Na proces, ktorý by mal nasledovať po odvolaní súhlasu je potrebné myslieť už pri vývoji aplikácie alebo webstránky", upozorňuje odborník na ochranu osobných údajov Jakub Berthoty.

Ukladanie platobných údajov z kreditných kariet na uľahčenie ďalšej transakcie nemôže byť podľa Výboru považované ani za oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, keďže nemožno jednoznačne preukázať, že by touto činnosťou obchodník kupujúcemu uľahčoval ďalšie nákupy. Nákup totiž závisí od voľby spotrebiteľa a nie je určený možnosťou zrealizovať ho „jedným kliknutím“. Zároveň podľa usmernení Výboru sú finančné údaje obzvlášť citlivé osobné údaje a dotknutá osoba, teda kupujúci, nemôže odôvodnene očakávať, že sa údaje o kreditnej karte budú uchovávať dlhšie ako počas transakcie. Vo väčšine prípadov si však údaje o platobnej karte nepamätajú webstránky obchodníkov ale operačné systémy alebo prehliadače, ak si používateľ zvolí takúto možnosť. „Odporúčania sa výslovne nevzťahujú na operačné systémy a prehliadače, ktoré si tiež môžu dané platobné údaje pamätať. Tie chápu dané operácie ako svoju službu s pridanou hodnotou, na ktorej používanie sa môžu vzťahovať osobitné zmluvné podmienky, ktoré používateľ akceptuje. V týchto prípadoch nemusí byť súhlas jedinou možnosť a za určitých okolností je možné rozmýšľať aj o plnení zmluvy. Odporúčania však potvrdzujú, že platobné údaje síce nepatria medzi tzv. osobitné kategórie osobných údajov (ktoré nazývame citlivé), ale v praxi sa k nim pristupuje veľmi obozretne. Z môjho pohľadu ide o oveľa citlivejšie údaje ako sú vymenované v čl. 9 GDPR“, dodáva advokát Jakub Berthoty.