utorok 6. júla 2021

Phishing: Najčastejšie útoky

Českí a slovenskí IT administrátori sa aktuálne najviac stretávajú u svojich zákazníkov s phishingovými útokmi. Najväčší záujem podľa GFI Software ale prevláda o VPN riešenia a ochranu sietí firewallom, pričom antispamové a antiphishingové sú medzi prioritami až na treťom mieste.

Rastúce počty útokov súvisia so stále veľkým množstvom pracovníkov, ktorí fungujú z domácich kancelárií a iba pomaly sa vracajú do firemných priestorov. Zamestnávatelia sa stále zameriavajú skôr na ochranu sietí pomocou VPN a firewallu než na zlepšenie ochrany elektronickej pošty, ktorá je zraniteľnejšia, ak sa pracovníci k nej pripájajú vzdialene. IT administrátori sa teraz viac dopytujú po riešení alebo modeli integrovaného zabezpečenia, aby sa vyhli náročnej správe jednotlivých nástrojov.

Najzaujímavejšie zistenia:
  • Najviac sa českí a slovenskí IT správcovia stretávajú s phishingom (73 %), šírením malvéru (64 %) a zneužívaním softvérových zraniteľností (36 %).
  • Najväčší záujem zo strany zákazníkov je o riešení VPN a firewallu (oboje 82 %) a anti-spamu a anti-phishingu (55 %).
  • IT administrátori na integrovaných riešeniach IT bezpečnosti najviac oceňujú jednoduchú správu (68 %), centrálny prístup k jednotlivým nástrojom (59 %) a automatizácii rutinných úloh (50 %).
„Zatiaľčo kybernetické útoky sa stávajú komplexnejšie a zameriavajú sa na viac vektorov naraz, ukazuje sa, že SMB organizácie stále riešia zabezpečenie týchto vektorov jednotlivo. Nemožno sa potom čudovať, že keď zacelia medzery vo svojej sieti pomocou firewallu, objavia sa nové, napríklad na úrovni používateľskej pošty", komentoval Zdeněk Bínek.