streda 7. júla 2021

EU: Z farmy na stôl

Nový Kódex správania EÚ v oblasti zodpovedného podnikania a marketingových postupov v potravinárstve predstavuje ďalší splnený cieľ stratégie „z farmy na stôl“. Je podstatnou súčasťou úsilia EÚ o zvýšenie prístupnosti a cenovej dostupnosti zdravých, udržateľných potravín, ktoré pomáhajú zmierňovať našu celkovú environmentálnu stopu. 

Na koncipovaní kódexu sa spolu s útvarmi Európskej komisie podieľali aj združenia a podniky EÚ. Aktívne sa zapojili a prispeli aj ďalšie zainteresované strany vrátane medzinárodných, mimovládnych organizácií, priemyselných zväzov a odborových združení. Združenia a spoločnosti v potravinárskom odvetví, ktoré kódex podpísali, sa zaväzujú zrýchliť svoj prínos k prechodu na udržateľnosť. Vyjadrili tak svoju podporu cieľom kódexu a motivujú podobné spoločnosti, aby sa zapojili tiež.

Kódex zahŕňa dve úrovne záväzku:
  • Združenia EÚ: súbor siedmich cieľov, každý s konkrétnymi cieľovými hodnotami a odporúčanými činnosťami. Ide o činnosti zamerané na propagáciu prechodu na zdravé a udržateľné spotrebiteľské návyky. Zámerom je zlepšiť vplyv potravinárskeho spracovateľského odvetvia, maloobchodu a stravovacích služieb na udržateľnosť a posilniť udržateľnosť potravinových hodnotových reťazcov – pokiaľ ide o prvovýrobcov aj iných aktérov v reťazci. Združenia by každoročne mali podávať správy o svojom pokroku.
  • Spoločnosti: rámec určený pre spoločnosti, ktoré chcú byť v tejto iniciatíve priekopníkmi. Obsahuje ctižiadostivé záväzky s merateľnými výstupmi a vzťahuje sa na širokú škálu oblastí: od dobrých životných podmienok zvierat, cez znižovanie obsahu cukru až po zmierňovanie emisií skleníkových plynov v ich celkovej palete výrobkov. Spoločnosti svoje výsledky každý rok nahlásia v zhrnutí správy o svojej udržateľnosti.
V deň zavedenia kódexu sa 65 signatárov (26 výrobcov potravín, 14 maloobchodných predajcov potravín, 1 signatár zo sektora stravovacích a ubytovacích služieb, 24 združení) stalo prvými priekopníckymi spoločnosťami a združeniami. Ďalším združeniam a spoločnostiam v potravinárskom sektore EÚ bola adresovaná výzva, aby sa zapojili a začali dodržiavať kódex správania, ktorý predstavuje prevratné riešenie. Jeho koncepcia založená na dialógu mnohých zainteresovaných strán môže slúžiť ako vzor pre premenu na celom svete. Európska komisia plánuje kódex predstaviť tento rok na samite OSN venovanom potravinovým systémom.