utorok 6. júla 2021

Radíme: Registrácia v eHranica

Pri príchode na Slovensko zo zahraničia platí povinnosť zaregistrovať sa v aplikácii eHranica a následne sa registráciou v elektronickej alebo papierovej verzii preukázať. Vyplniť formulár je možné už 30 dní pred návratom na Slovensko aj na korona.gov.sk/ehranica. 

Povinnú registráciu tak môžu cestujúci vykonať ešte pred samotným vycestovaním do zahraničia. Zároveň sa tým vytvára priestor, aby si cestujúci, ktorí nedisponujú smartfónom či iným potrebným mobilným zariadením, urobili registráciu ešte pred vycestovaním a potvrdenie o registrácii si vytlačili ešte pred odchodom zo Slovenska.

Nezáleží na tom, či osoba vstupujúca na územie SR bola len na nákupe v prihraničnej obci, alebo či strávila v zahraničí dovolenku. Rovnako nezohráva žiadnu rolu ani to, či osoba bola zaočkovaná, má negatívny test, alebo či prekonala ochorenie COVID-19. Podľa ministerstva zdravotníctva pri samotnej registrácii je však možné uplatniť si výnimku z karantény, ak osoba spĺňa niektorú z podmienok.