piatok 9. júla 2021

Bankroty: V júni zbankrotovalo najviac ľudí v tomto roku

V druhom štvrťroku 2021 zbankrotovalo 1.836 obyvateľov Slovenska. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 2.834 osobnými bankrotmi to predstavuje pokles o 35,22 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, kedy od januára do marca 2021 zbankrotovalo 1.250 dlžníkov, ich v druhej štvrtine roka 2021 bolo viac o 46,88 percenta.

„V júni sme zaznamenali najväčší počet osobných bankrotov v tomto roku. Je to zatiaľ jediný mesiac v tomto roku, v ktorom bol počet bankrotov väčší, než v rovnakom období minulého roka. Medzi dlžníkmi v minulom mesiaci sme identifikovali 28 manželských párov a 6 príbuzenských väzieb. Adresu na obecnom, miestnom alebo mestskom úrade, prípadne na virtuálnej adrese malo 112 dlžníkov, čo predstavuje 13,64 percenta z celkového počtu ľudí, ktorí zbankrotovali v júni. Zároveň bol vyhlásený konkurz na majetok 11 osobám, ktorým súdy uložili aj trest prepadnutia majetku. Tieto prípady však nie sú zahrnuté v štatistikách osobných bankrotov, nakoľko s účinosťou od 1. januára 2018 dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára, ak je vo výkone trestu odňatia slobody“, komentuje analytička Jana Marková.

V júni 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 821 osobných bankrotov. V porovnaní s júnom 2020 s 816 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný nárast o 0,61 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v máji 2021 zbankrotovalo 596 dlžníkov, ich v šiestom mesiaci 2021 bolo o 37,75 % viac. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 811 konkurzov (98,78 %) a 10 dlžníci (1,22  %) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového počtu osobných bankrotov v júni 2021 ich bolo 54 (6,58 %) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 767 (93,42 %) na majetok nepodnikateľov. V júni 2021 súdy zrušili 671 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 594 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 77 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku.

Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2021 zbankrotovalo 52.507 obyvateľov Slovenskej republiky. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v júni 2021 ich pripadalo na mužov 531 a na ženy 290. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži, v medziročnom porovnaní sa ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov zvýšil o 0,83 percentuálneho bodu (64,68 % v júni 2021 vs. 63,85 % v júni 2020). Pomer žien v júni 2021 medziročne o 0,83 percentuálneho bodu klesol (35,32 % v júni 2021 vs. 36,15 % v júni 2020). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v júni 2021, malo 3,20 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v júni 2020 ich bolo 3,84 %). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,10 % dlžníčok (v júni 2020 ich bolo 2,71 %). V júni sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi stali spolu muži a ženy tridsiatnici s 29,23 % (27,08 % v júni 2020), za nimi tesne nasledovali štyridsiatnici s podielom 29,11 % (30,64 % v júni 2020). V šiestom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom – 170 a v Nitrianskom kraji – 142; najmenej v Bratislavskom – 31 a v Trenčianskom kraji – 74. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov narástol v šistich krajoch – najviac v Banskobystrickom (188,14 %), a klesol iba v dvoch krajoch - najviac v Bratislavskom kraji (-84,73 %).