pondelok 5. júla 2021

Migrácia: Východisko pre mladé mozgy?

Prieskum Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku (Inštitút pre verejné otázky) ukázal, že až 50 % mladých vzdelaných ľudí – vysokoškolákov a absolventov vysokých škôl – uvažuje o odchode zo Slovenska. Spomedzi nich 14 % uvažuje o trvalom odchode a ďalších 36 % o odchode na istý čas.  

O trvalej migrácii uvažujú najviac študenti humanitných vied a umenia (29 %), študenti technických vied (25 %) a študenti prírodných vied, matematiky a informatiky (22 %). Najmä študenti techniky a študenti prírodných vied, matematiky a informatiky deklarujú pomerne vysokú pevnosť rozhodnutia zostať na trvalo. Zvláštnu skupinu tvoria študenti zdravotníckych odborov. Spomedzi nich uvažuje o trvalom odchode síce len 17 %, no pevnosť ich rozhodnutia je spomedzi všetkých študentov najvyššia. Na rozdiel od študentov sú úvahy absolventov o migrácii do zahraničia podstatne triezvejšie. O trvalom opustení Slovenska uvažuje iba 10 % a o odchode na určitý čas ďalších 29% opýtaných. Iba necelá štvrtina (23 %) z tých čo, chcú na trvalo o dísť, je zároveň pevne rozhodnutá takýto krok aj urobiť. Najvyšší podiel potenciálnych migrantov medzi absolventami je pritom z oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. O trvalom opustení Slovenska uvažuje každý desiaty (11 %) a dočasnom takmer polovica z nich (43 %). No s pevnosťou ich rozhodnutia je to pomerne nejasné – až 73 % s takýmto rozhodnutím stále váha. Druhou najväčšou skupinou sú absolventi humanitných vied a umenia. Pomerne významnou skupinou sú tiež absolventi zdravotníckych odborov. Medzi nimi je totiž najviac takých, ktorí uvažujú o trvalom odchode (17 %).

Medzi „mladými mozgami“ je destináciou č. 1 Česká republika. Preferuje ju každý piaty opýtaný (22 %). Medzi TOP 10 krajín patria ďalej Nemecko, Veľká Británia, Rakúsko, Španielsko, USA, Kanada, Švajčiarsko, Taliansko a Dánsko. Týchto TOP 10 destinácií pritom tvorí takmer 70 % všetkých (spontánne) menovaných krajín, do ktorých by mladí chceli odísť žiť. Medzi najdôležitejšie dôvody, ktoré mladých na zahraničí „priťahujú“, patria vysoká životná úroveň, široká ponuka pracovných príležitostí, zdokonalenie v cudzom jazyku, spoznávanie novej krajiny, ľudí a ich kultúry. „Mladým mozgom“ tiež na zahraničí imponujú možnosti vzdelávania – teda vysoká úroveň školstva, resp. vzdelávacieho systému, možnosť študovať to, čo ich zaujíma a vysoká úroveň vedy a výskumu.