streda 7. júla 2021

Upozorňujeme: Nebezpečené platby kartou

Podľa posledného prieskumu, ktorý zrealizoval v roku 2017 Eurobarometer, si Slováci riziko odcudzenia či zneužitia platobnej karty príliš neuvedomujú. Len 32 % z opýtaných uviedlo, že sa obáva o bezpečnosť pri platbe on-line. K zneužitiu platobnej karty však dochádza aj v prípade Slovákov pomerne často. 

Rizikové sú v letných mesiacoch najmä platby kartou na dovolenkách tak doma ako aj v zahraničí. Ľudia by si mali podľa IT experta Daniela Suchého dávať pozor najmä na to, aby kartu nedávali z rúk: „Debetné či kreditné karty obsahujú všetky potrebné informácie na vykonanie platby. Pre zníženie rizika zneužitia karty sa odporúča odstrániť zo zadnej strany karty tzv. CVV (“Card Verification Value”), resp. CSC (“Card Security Code”) kód. Tu je však dôležité dodržať podmienky používania karty. Predtým si tento kód nezabudnite uchovať na bezpečnom mieste – ideálne v zabezpečenom úložisku hesiel napr. vo vašom telefóne. Bez znalosti tohto 3- alebo 4-miestneho kódu, nebude páchateľ vedieť vykonať on-line platbu.“  Stáva sa, a to nielen na dovolenkách v zahraničí, že odovzdáme platobnú kartu čašníkovi alebo predajcovi, aby zrealizoval platbu a bez dohľadu nevieme, kde sa naša karta práve nachádza. Stačí si ju len odfotiť telefónom, keďže všetky údaje potrebné na platbu sú na nej natlačené a môže dôjsť k jej zneužitiu. „Často sa tiež stáva, že používateľ má v peňaženke, resp. na spoločnom mieste s platobnou kartou aj informáciu o PINe ku karte pre vykonanie platby. V takomto prípade je finančná strata takmer istá. Aj s chýbajúcim PIN kódom však môže prísť k úniku financií. Stačí, aby si niekto opísal všetky potrebné údaje z vašej karty, pripadne načítal údaje z karty skenerom a následne ich použil pri on-line platbe“, upozorňuje D. Suchý. Odporúča preto nastaviť si dvojfaktorovú autentifikáciu, teda tzv. druhé potvrdenie o platbe či už formou SMS správy s dodatočným kódom alebo napríklad autorizáciou platby v zabezpečenej bankovej aplikácii.

Naopak, za pomerne bezpečné považuje on-line mobilné platby ako napríklad Google Pay, Apple Pay a pod. využívajúce sofistikované metódy zabezpečenia, akými sú tokenizácia a viacfaktorová autentifikácia. Na vykonanie platby sa v nich namiesto čísla účtu používa séria náhodne vygenerovaných čísel (token), takže citlivé bankové dáta nie sú vystavené zneužitiu. Na realizáciu platby je potrebné dvojfaktorové overenie – na to je možné použiť odtlačok prsta, alebo jednorazový kód. Pri on-line platbách, kde netreba fyzicky použiť kartu v termináli, sa považuje za bezpečnú metódu tzv. jednorazová on-line karta. Banky dnes ponúkajú možnosť vygenerovať jednorazovú on-line platobnú kartu určenú špeciálne len na túto jednu platbu, takže sa nemusíte báť, že by dáta o vašej karte boli uložené v cudzom počítači či prehliadači, prípadne že by sa dostali do nesprávnych rúk. V prípade, že vám platobnú kartu ukradli, prípadne máte podozrenie, že mohla byť skopírovaná alebo dáta z nej odpísané neznámym človekom, odborník odporúča kartu ihneď zablokovať, aby neprišlo k škodám: „Rozhodne odporúčam kartu preventívne zablokovať a nečakať kým sa niečo stane. Veľa slovenských bánk ponúka možnosť zablokovať kartu on-line cez aplikáciu, prípadne sa dá obrátiť na infolinku."