utorok 29. marca 2022

Aktuálne: Nové ceny za vodu

Od 1. apríla 2022 mení Bratislavská vodárenská spoločnosť cenu vodného. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného pre bežných odberateľov na úrovni 1,0387 eura za kubický meter (m3) bez DPH, respektíve 1,2464 eura za m3 s DPH. Cena za stočné sa zatiaľ nemení.

Zmena ceny za vodu vstupuje do platnosti 1. apríla tohto roku. V termíne od 1. do 10. apríla t. r. by mali zákazníci vykonať na svojich vodomeroch mimoriadny odpočet. Môžu ho následne oznámiť priamo cez zákaznícky portál spoločnosti on-line, alebo osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre spoločnosti. Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca.

Ak zákazník nenahlási stav vodomeru v určenom termíne, na výpočet spotreby bude použitý odhad na základe historickej spotreby. Prebehne automaticky a zákazník oň nemusí žiadať. Stav vodomeru nie je potrebné nahlasovať ani pri nulovom odbere vody.