piatok 1. apríla 2022

Trend: Vodíkové technológie

Ako bude vyzerať udržateľná doprava budúcnosti, ktorá pomôže dosiahnuť uhlíkovú neutralitu? Doprava, ako ju poznáme dnes, už nie je dlhodobo udržateľná a ľudstvo musí hľadať alternatívne zdroje. Jednou z možností sú vodíkové technológie. Aj to je dôvod na zorganizovanie medzinárodnej vodíkovej konferencie Vodíkové technológie v doprave – Pripravení na budúcnosť! 

V zmysle Parížskej dohody, ktorú Slovensko podporilo, sa Európska únia zaviazala do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55 %. Tento záväzok reflektuje aj Akčný plán pre vodíkovú stratégiu Slovenska. Podľa poslednej verejne dostupnej verzie dokumentu by malo Slovensko investovať do vodíkových technológií necelú miliardu eur a finančné prostriedky by mali byť vyčlenené nielen zo slovenského rozpočtu, ale aj z európskych zdrojov. Okrem toho by mal prispieť aj súkromný sektor, a to sumou 1,5 miliardy eur.

Akčný plán počíta na našich cestách do roku 2030 s deviatimi tisícmi automobilov a s takmer tromi stovkami vodíkových autobusov. Práve verejná doprava sa z hľadiska využitia vodíkových technológií aktuálne javí ako najperspektívnejšia a načrtnutá vízia začína naberať reálne kontúry. K prvému slovenskému vodíkovému autobusu vystavenom na svetovej výstave Expo Dubaj 2020 pribudol aj nízkopodlažný mestský vodíkový autobus s nízkou spotrebou a dojazdom 400 km od slovenskej technologickej startupovej spoločnosti, ktorá by ho do roku 2025 chcela vyrobiť až 250 kusov.