štvrtok 31. marca 2022

EU: Nový európsky Bauhaus - výzvy

Na podporu realizácie nového európskeho Bauhausu (NEB) vyhlásila Európska komisia tri nové výzvy. Podpora je určená špeciálne pre občanov, mestá a obce, aby preniesli hlboko do svojich komunít tento environmentálny, ekonomický a kultúrny projekt. Cieľom NEB je skombinovať dizajn, udržateľnosť, dostupnosť, cenovú dostupnosť a investície a pomôcť tak pri realizácii Európskej zelenej dohody.

Prvá a druhá výzva, ktorú spustil Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), sa zameriavajú na aktivity zapájania občanov a spoločné vytváranie verejných priestorov. „Výzva na zapojenie občanov“ vyzýva identifikovať relevantné výzvy NEB pre mestá a na spoluprácu pri navrhovaní riešení. Projekty majú občanom pomôcť osvojiť si udržateľnejšie návyky, vyvinúť nové produkty, služby alebo riešenia a členom komunity stať sa aktérmi zmeny. Výzva „Spolutvorba verejného priestoru“ podporí projekty, ktoré nachádzajú v témach nového európskeho Bauhausu inovatívne riešenia. Vyzývajú miestnych aktérov, aby hľadali inšpiratívne, krásne a udržateľné  návrhy verejných priestorov v mestách, mestských a vidieckych oblastiach a vytvárali nové transformačné riešenia. Uzávierka predloženia žiadostí pre obe výzvy z EIT je 29. mája 2022 o 23:59 SELČ.

Tretia výzva „Podpora nových európskych miestnych iniciatív Bauhaus“ poskytuje technickú pomoc malým a stredne veľkým obciam, ktoré nemajú kapacitu alebo bohaté odborné znalosti potrebné na realizáciu nápadov NEB. Vybraných 20 lokálnych projektov bude ťažiť z adresnej podpory na mieste, ktorú poskytuje skupina interdisciplinárnych expertov v súlade s NEB aj cieľmi Green Deal. Podpora z kohéznej politiky má teda pomôcť zaviesť lokálny prístup k iniciatívam NEB na regionálnej a miestnej úrovni a zapojiť verejné orgány v členských štátoch, aby spustili viac projektov NEB na národnej úrovni. Technickú pomoc financuje Európsky fond regionálneho rozvoja. Môže mať formu na mieru šitých metodických, technických, regulačných, finančných a sociálno-ekonomických expertíz poskytovaných expertným tímom priamo na mieste, ktoré podporia ďalší rozvoj projektových koncepcií zo strany samospráv, ako aj súbor nástrojov pre budúcich vlastníkov projektov. Uzávierka prihlášok je 23. mája 2022 o 17:00 SELČ.