štvrtok 31. marca 2022

e-Learning: UPGRADNI SA! Buď kormidelníkom svojho života

Tajomstvo úspechu veľkých značiek a mien, akými sú Petra Vlhová, Bill Gates, IBM či Volkswagen, sa 
bezplatne odhaľuje prostredníctvom programu UPGRADNI SA! Buď kormidelníkom svojho života. A čo je tajomstvom úspechu? Je to zmena perspektívy, vďaka ktorej si dokážeme splniť svoje túžby a ciele. Zvýšením úrovne sebapoznania (upgradom) si berieme život do vlastných rúk a sami zlepšujeme jeho kvalitu.

Ako to dosiahnuť v praxi? Po jednoduchej registrácií na https://www.educoach.sk/studenti/ sa záujemci dostanú do e-learningovej platformy, v ktorej majú k dispozícii 6 modulov. V každom module ich prevedie moderátor a vzdelávací kouč 1 témou v krátkom 15-minútovom videu. Na to, aby vedeli počuté preniesť do svojich každodenných životov, EduCoach pripravil pracovné listy a vizualizačné videá, vďaka ktorým si študenti uvedomia, čo všetko už dosiahli, za čo všetko môžu byť vo svojom živote vďační a ako pracovať so zameraním pozornosti na to, čo chcú vo svojich každodenných aktivitách zažívať. Jednoducho sa naučia, ako žiť tú najlepšiu verziu svojho života, ako kormidlovať medzi požiadavkami školy, rodičov a budúceho povolania a ako sa nestratiť na tejto ceste.

EduCoach združuje 17 profesionálnych koučov. Ich spoločnou ambíciou je aj pomocou programu UPGRADNI SA! Buď kormidelníkom svojho života podporiť potenciál študentov a učiteľov, ich osobnostný rozvoj a zároveň popularizovať koučing ako inovatívny prístup neformálneho vzdelávania na pôde jednotlivých škôl. Ich prax podporujú aj mnohé štúdie zo zahraničia, ktoré sa venujú zlepšeniu školského systému zavádzaním koučovacej kultúry.