streda 30. marca 2022

Výzva: Prevádzkovatelia STK či kontroly originality

Štyri nové výberové konania na vykonávanie činností technických služieb vyhlásili Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny dopravný úrad. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca mája tohto roku. Oznámenia o vyhlásení výberových konaní sú zverejnené na internetovej stránke ministerstva.

Súčasné technické služby vykonávajú svoju činnosť na základe poverenia z roku 2004, pričom tieto poverenia sú platné do 20. mája 2023. Nové výberové konania sa týkajú:
  • technickej služby technickej kontroly,
  • technickej služby emisnej kontroly,
  • technickej služby kontroly originality,
  • technickej služby montáže plynových zariadení.
Po realizácii výberových konaní rezort udelí nové poverenia na výkon technických služieb technickej kontroly a emisnej kontroly, ako aj kontroly originality a montáž LPG, CNG a LNG. 

Technická služba technickej kontroly, technická služba emisnej kontroly, technická služba kontroly originality a technická služba montáže plynových zariadení sú osoby poverené Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako nezávislé organizácie zabezpečujúce činnosti súvisiace s vykonávaním technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení podľa zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.