streda 30. marca 2022

EU: Potravinová bezpečnosť

Európsky parlament schválil uznesenie o potrebe naliehavého akčného plánu Európskej únie na zaistenie potravinovej bezpečnosti v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Zákonodarcovia v prijatom texte vyzývajú na urýchlené poskytnutie pomoci Ukrajine vo forme dodávok potravín a na zmeny v nastavení stratégie EÚ v oblasti produkcie potravín v únii.

Parlament v snahe zmierniť závažné dôsledky ruského útoku na potravinovú bezpečnosť obyvateľov Ukrajiny vyzval na spustenie rozsiahleho dlhodobého programu humanitárnej potravinovej pomoci pre Ukrajinu, a to na úrovni EÚ aj medzinárodného spoločenstva. Únia by zároveň mala zaistiť vytvorenie bezpečných potravinových koridorov na Ukrajinu a z Ukrajiny, ktoré by slúžili ako náhrada uzavretých prístavov na brehu Čierneho mora. Poslanci tiež žiadajú, aby EÚ poskytla ukrajinským farmárom nedostatkové osivá, palivá a hnojivá.

Pandémia ochorenia COVID-19 a ruská invázia na Ukrajinu ukázali, že Európska únia musí znížiť svoju závislosť od vstupov dovážaných od príliš malého počtu dodávateľov z krajín mimo EÚ. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali na diverzifikáciu dodávok z tretích krajín. Komisia by podľa zákonodarcov mala z krátkodobého hľadiska uvažovať nad možnosťami, ako pomôcť zmierniť dosah výrazného zvýšenia cien hnojív na poľnohospodárov. Z dlhodobého hľadiska poslanci v záujme zníženia závislosti od dovážaných hnojív presadzujú prechod na alternatívne organické zdroje živín a podporu inovácií v poľnohospodárstve.

Parlament v reakcii na narušenie dovozu poľnohospodárskych produktov požaduje prijatie opatrení na zvýšenie domácej produkcie potravín. Poľnohospodárska pôda by sa podľa poslancov mala využívať len na výrobu potravín a krmív. Zákonodarcovia tiež v snahe vyriešiť nedostatok určitých plodín presadzujú, aby bolo roľníkom umožnené využívať v roku 2022 na ich pestovanie aj pôdu ležiacu úhorom. Komisia by tiež mala poskytnúť najviac zasiahnutým odvetviam podporu a zmobilizovať v tejto súvislosti aj krízovú rezervu v objeme 479 miliónov eur. Voľnejšie ruky v oblasti podpory poľnohospodárov majú mať podľa poslancov aj členské štáty EÚ. Zákonodarcovia presadzujú, aby im bolo umožnené poskytovať subjektom na poľnohospodárskom trhu širokú, rýchlu a flexibilnú podporu vo forme štátnej pomoci.