utorok 29. marca 2022

Upozorňujeme: Lieky z internetu

Na podvodné internetové stránky, ktoré ponúkajú rôzne zázračné produkty a neoverené lieky, upozorňuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Na zvýšenie dôveryhodnosti používajú logá aj označenia štátnych inštitúcií či súkromných spoločností, alebo sa skrývajú za všeobecné pomenovania ako „vedci z prestížnej univerzity“ či fiktívne percentá účinnosti produktov.

Pri objednávke “zázračných prípravkov“, ktoré majú rýchlo dopomôcť k zdraviu, môžete nielen prísť o peniaze za zbytočný a neúčinný produkt, ale ohroziť aj svoje zdravie. Odporúča sa preto vopred konzultovať ich užívanie s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom. Ministerstvo zároveň upozorňuje, že lieky viazané na lekársky predpis sa vydávajú výhradne v lekárni na základe lekárskeho predpisu. Rovnako tak aj na kúpu voľnopredajných liekov rezort odporúča využívať iba sieť tzv. kamenných lekární alebo schválených internetových lekární. Autorizované internetové lekárne majú na svojich stránkach znázornené zelené logo a po kliknutí ste automaticky presmerovaní na webovú stránku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv so zoznam subjektov s povolením na internetový výdaj (predaj).

V žiadnom prípade sa neodporúča nakupovať lieky prostredníctvom inzerátov, sociálnych sietí alebo od fyzických osôb! Pri zaobstaraní z iných zdrojov môže ísť o produkty s neistým pôvodom a zložením, o falšované lieky alebo produkty s nedodržanými podmienkami skladovania. Nákupom takýchto produktov riskujete svoje zdravie.

Ako rozpoznať podvodnú webovú stránku
• Webová (internetová) stránka – overte si, či obsahuje kontakt a informácie o prevádzkovateľovi webu, všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok, spôsoby platby či spôsoby doručenia tovaru a pod. Podvodné stránky zvyčajne neuvádzajú žiadne kontaktné údaje.
• Gramatika webovej (internetovej) stránky - veľa gramatických a štylistických chýb môže byť spôsobených automatickým on-line prekladom textu z iného jazyka.
• Hodnovernosť autora – identitu a dôveryhodnosť autora je možné preveriť z iných zdrojov.
• Kvalita zdrojov – uvedené zdroje nie sú v rozpore s tvrdeniami v danej webovej (internetovej) stránke a použité tvrdenia majú oporu vo vedecky overených alebo overiteľných dátach.
• Zamyslite sa – legitímna webová (internetová) stránka sa vás nesnaží zmanipulovať a neponúka „zázraky na počkanie.“