štvrtok 28. apríla 2022

Novinka: Overenie dokladu

Ministerstvo vnútra SR spustilo prvú časť služby na overenie pravosti dokladu – Potvrdenie o udelení / predĺžení tolerovaného pobytu na území SR s účelom dočasného útočiska u cudzincov. Služba je verejne prístupná a určená pre všetkých, ktorí chcú overiť pravosť vydaného dokladu.

Nová elektronická služba je verejne prístupná a je určená pre všetkých, ktorí chcú overiť pravosť vydaného dokladu. 

Postup overenia:
  1. Naskenujte QR kód (uvedený v pravej dolnej časti dokladu); prípadne použijte webstránku: https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ecu-overenie-potvrdenia
  2. Zadajte identifikátor a rodné číslo cudzinca uvedené na predloženom doklade.
  3. Po vyplnení sa zobrazia údaje z Potvrdenia o udelení/ predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky.
Podľa ministerstva bude nová e-služba čoskoro rozšírená aj o možnosť vytlačenia dokladu dočasného útočiska v tvare, v akom ho vydáva cudzinecká polícia.