piatok 29. apríla 2022

SR: Na zdražovanie reagujú aj mobilní operátori

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zrealizoval v apríli 2022 prieskum aktuálnych cenníkov služieb na slovenskom trhu medzi 4 mobilnými operátormi a vyhodnotil kvartálne maloobchodné ceny ich služieb. Dôvodom zdražovania je predovšetkým nárast cien elektrickej energie, sekundárne nárast cien telekomunikačných technológií a ľudskej práce.

Na zdražovanie zareagoval najskôr operátor O2 Slovakia, ktorý od februára 2022 znížil digitálny bonus z 2 eur na 1 euro pre všetkých svojich zákazníkov, ktorí akceptujú faktúry v elektronickej forme. Žiadnym ďalším službám O2 doposiaľ ceny nezvýšil. Koncom februára 2022 sa k zvýšenej cene za energie pridala ešte aj zvýšená cena za pohonné hmoty. Na to už v marci 2022 zareagovalo Orange Slovensko zrušením všetkých svojich paušálov Go a ich náhrada paušálmi Go safe. Tie sú v priemere o 3 eurá drahšie, no pre zákazníkov sú v porovnaní so zrušenými výhodnejšie (ďalšie extra zľavy, viac dát, viac aplikácií a. i.). Od apríla 2022 zvýšil svoju jednotkovú cenu za volania a SMS zo 4 centov na 5 centov aj ďalší operátor SWAN (4ka). Žiadnym ďalším službám operátor SWAN doposiaľ ceny nezvýšil. No a napokon zdražovanie ohlásil aj posledný z operátorov Slovak Telekom, keď v marci 2022 informoval svojich zákazníkov, že od mája 2022 zvýši ceny svojich paušálov. Celkom 13 paušálov zvýši o 1 euro, tri paušály zvýši o 2 eurá a dva paušály ponechá na pôvodnej cene.

„Pravda, ceny môžu rásť aj naďalej. Každý zákazník však má právo pri zmene ceny za službu odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca od oznámenia zmeny bez sankcií, ďalších nákladov a akýchkoľvek limitácií“, povedal Ivan Martyák. Zdraželi rovnako aj ceny ďalších služieb, ktoré operátori ponúkajú - pevný internet a TV, väčšina z nich zvýšila ceny v priemere o 1,5 eura – 3 eurá.

Zhrnutie zdražovania mobilných služieb:
  • Orange zvýšil iba ceny svojich nových hlasových paušálov o 3 eur v porovnaní so starými ktoré zrušil.
  • O2 Slovakia zvýšil iba ceny svojich paušálov pre zákazníkov s digitálnym bonusom o 1 eur.
  • SWAN zvýšil jednotkovú cenu pre predplatené karty zo 4 centov na 5 centov, ostatné služby a paušály spoločnosti SWAN sa cenovo nezmenili.