utorok 26. apríla 2022

SR: Flexibilná regulácia

Domové kotolne a zariadenia sociálnych služieb sa môžu podľa ministerstva hospodárstva SR do konca apríla 2022 rozhodnúť, či chcú patriť v budúcom roku medzi subjekty s regulovanou cenou plynu. Týka sa to subjektov so spotrebou plynu nad 100 MWh/ročne, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022. Subjekty s nižšou spotrebou už patria k regulovaným subjektom.

Ide o tzv. flexibilnú reguláciu, ktorá vychádza z novely zákona o regulácií v sieťových odvetviach. Na jej základe si môžu záujemcovia, ktorých spĺňajú vyššie uvedené podmienky, u svojich dodávateľov uplatniť do konca apríla tohto roku právo na dodávku plynu za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na kalendárny rok 2023. 

Za rovnakých podmienok časovej platnosti zmlúv o združenej dodávke elektriny sa zariadenia sociálnych služieb môžu uchádzať aj o regulované ceny elektriny. V súčasnej zložitej situácii si treba ale uvedomiť, že regulácia nie je všeliek. Aj regulovaná cena sa odvíja od situácie na trhu a môže byť tiež veľmi vysoká.