štvrtok 28. apríla 2022

SR: Elektronická PN

Novela zákona o sociálnom poistení prináša viaceré dôležité zmeny a zavádza tiež elektronické potvrdenie o práceneschopnosti (PN). Ide o jednu z najočakávanejších zmien  ktorá významne zníži administratívne zaťaženie lekárov, ale aj pacientov. Elektronická PN od júna tohto roku odbremení približne 2.205.283 žiadateľov, ktorých eviduje Sociálna poisťovňa za rok 2021. 

Národné centrum zdravotníckych informácií automaticky zabezpečí prenos údajov o PN od ošetrujúceho lekára do informačného systému Sociálnej poisťovne a v prípade, ak ide o zamestnanca bude tento údaj o PN automaticky zaslaný aj zamestnávateľovi. Na uľahčenie prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania o PN, v tomto systéme bude súčasne platiť papierová a elektronická forma PN. 

Všeobecný lekár bude môcť vystavovať elektronické alebo papierové potvrdenia o PN až do 31. mája 2023. Od roku 2024 na tento systém nabehnú nielen všeobecní lekári, ale tiež špecialisti, čo bude taktiež predstavovať významný plus pre pacienta, nakoľko už nebude potrebné od špecialistu ísť po potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti k všeobecnému lekárovi.