pondelok 25. apríla 2022

Inflácia: V marci dvojciferný rast

Medziročná inflácia v marci 2022 vzrástla na Slovensku podľa údajov Štatistického úrad SR na 10,4 % (vo februári bola 9 %). Rast cien pocítili slovenské domácnosti v obchodoch s potravinami, na pumpách aj na účtoch za energie. Po februárovej úprave spotrebnej dane z tabakových výrobkov si priplatili aj fajčiari. Rast inflácie ovplyvnilo pokračujúce zvyšovanie cien potravín (medzimesačne o 1,8 %, medziročne o 12 %), v porovnaní s marcom 2021 sa to najviac dotklo chleba a obilnín, ďalej mlieka, syrov a vajec, a podobne ako v predošlých mesiacoch aj olejov a tukov. Vysoké čísla z posledných dvoch mesiacov za bývanie a energie (januárové zvýšenie regulovaných cien elektriny a plynu) podporilo marcové zvýšenie cien tepelnej energie a pevných palív. Infláciu naďalej podporoval aj rast cien pohonných hmôt.

Tempo medzimesačného rastu cien sa po februárovom spomalení v marci opäť zdynamizovalo, ceny vzrástli o 1,7 %. Aktuálne rástli ceny v 11 spomedzi 12 hlavných zložiek (odborov) spotrebného koša, nezmenené zostali len ceny vo vzdelávaní. K medzimesačnému rastu prispeli predovšetkým potraviny a nealkoholické nápoje, potraviny boli drahšie o 1,8 % a nealkoholické nápoje o 1,6 %. Obe skupiny rástli vyšším tempom ako vo februári, januárovú dynamiku však nedosiahli. Rástli všetky potravinové položky, najviac cenami počas mesiaca hýbali ceny mäsa o 1,4 %, chleba a obilnín o 1,9 % a zeleniny o 4,4 %. Oproti februáru sme si priplácali aj za nealko nápoje. Medzimesačný rast cien podporili aj naďalej rastúce ceny v odbore bývanie a energie, aj v tomto odbore rástli všetky položky. Dynamickejšie oproti februáru rástlo imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 1,5 %, z energií rástli hlavne ceny za tepelnú energiu o 2,4 %. Vyššie ceny sa udržali aj za údržbu a opravy obydlia. K medzimesačnému rastu prispeli aj vyššie ceny za tabak o 5,2 % vplyvom ďalšieho februárového zvýšenia spotrebnej dane z tabakových výrobkov. V doprave pokračoval medzimesačný rast cien pohonných hmôt o 9 %. Rástli aj ceny za rôzne druhy služieb. V marci sme si priplatili viac najmä za poštové služby (o 17,6 %) a finančné služby (o 7,5 %).

Medziročná hodnota inflácie v marci 2022 vzrástla na 10,4 % (vo februári bola 9 %). K jej rastu prispeli vyššie ceny vo všetkých 12 sledovaných odboroch. Ceny dvoch najvýznamnejších výdavkových položiek slovenských domácností – potraviny aj bývanie a energie - rástli dvojciferným tempom. Ceny potravín boli medziročne vyššie o 12 %. Potraviny boli medziročne drahšie vo všetkých deviatich sledovaných potravinových položkách, najvýznamnejšie vzrástli ceny chleba a obilnín o 14 %, mlieka, syrov a vajec o 12,1 % a olejov a tukov o 26 %, ale tiež zelenina o 24,7 % či mäso o 6,4 %. Z nealkoholických nápojov sme viac zaplatili za kávu, čaj a kakao aj za minerálne vody, nealko nápoje a šťavy. Potraviny (vrátane nealkoholických nápojov) sú druhou najvýznamnejšou položkou vo výdavkoch slovenských domácností. Najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností tvorí bývanie a energie, v marci rast cien dosiahol 14,4 %, pričom domácnosti si priplatili nielen za energie či nájomné, ale aj za služby. Pri energiách (elektrina a plyn) sa stále prejavuje vplyv úprav cien v rámci regulovaných sieťových odvetví z januára, v marci k tomu pribudol vplyv rastu cien tepelnej energie o 15,1 % aj za pevné palivá o 12,8 %. Pretrvávajúci rast cien stavebných materiálov v spotrebnom koši naďalej zvyšuje ceny imputovaného nájomného, v marci dosiahlo rast o 17,4 %, čo bola najvyššia hodnota v tomto roku. Pohonné hmoty boli v marci medziročne drahšie o 27,9 %, tabak o 5,7 % a rástli aj ceny jednotlivých druhov alkoholických nápojov. Medziročný rast cien sa prejavuje aj pri cenách rôznych služieb. Od júla 2019 boli v marci prvýkrát upravené ceny za poštové služby, medziročne tak boli vyššie o 17,6 %. Spotrebitelia zaplatili viac napríklad za ambulantné služby o 6,3 %, finančné služby o 7,8 %, v kaderníckych a skrášľovacích salónoch o 11,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v marci oproti februáru zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 1,7 %, v domácnostiach dôchodcov o 1,6 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 1,8 %. Medziročne sa v marci t. r. zvýšil za domácnosti zamestnancov o 10,3 %, za nízkopríjmové domácnosti o 10,4 %, za domácnosti dôchodcov o 11,2 %. V súhrne za tri mesiace roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 9,3 % (za domácnosti zamestnancov o 9,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 9,2 %, za domácnosti dôchodcov o 10,1 %).