piatok 29. apríla 2022

OZE: Vyššia kapacita

Inštalovaný výkon pre obnoviteľné zdroje energií (OZE) sa v SR zvýši o ďalších 170 megawattov (MW). Podľa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) minulý rok po spustení prevádzky nových vedení medzi Maďarskom a Slovenskom sa kapacita pre nové inštalované zdroje (solárne a veterné elektrárne) zvýšila o 407 MW.

Do roku 2021 sme mali vyše 500 MW inštalovaného výkonu solárnych a veterných elektrární, v priebehu posledných 12 mesiacov sa kapacita zvýšila na inštalovaný výkon takmer dvojnásobne. Pri OZE ide predovšetkým o energetickú bezpečnosť a klimatickú budúcnosť. Pri podpore sa prechádza od doterajšieho tzv. priebežného financovania na tzv. investičnú podporu, ktorá je a bude financovaná z európskych zdrojov. Pre nové OZE je vyčlenených 122 miliónov eur v rámci plánu obnovy, v rámci modernizačného fondu je to takmer 400 miliónov eur a ďalšie finančné prostriedky pribudnú aj v rámci nového programového obdobia zo štrukturálnych fondov. V súvislosti s lokálnymi zdrojmi bol ako reakcia na požiadavky trhu na vyššiu možnosť využitia vlastnej vyrobenej elektriny v skrátenom legislatívnom konaní uvoľnený inštitút lokálneho zdroja a dnes si tak môžu domácnosti aj podnikatelia inštalovať zariadenia s jediným obmedzením výkonu, ktorým je nepresiahnutie maximálnej rezervovanej kapacity.

Podľa SEPS zvýšenie inštalovaného výkonu umožní splniť cieľovú hodnotu inštalovaného výkonu pre fotovoltické elektrárne (FVE) a veterné elektrárne (VTE) stanovenú pre cieľový rok 2024, uvedená v dokumente Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 až 2030, až na 125 %. Tento plán, ktorý schválila v roku 2019 vláda SR, ukladá dosiahnuť do roku 2030 celkový inštalovaný výkon FVE a VTE vo výške 1700 MW. Inštalovaný výkon pre FVE a VTE bol podľa SEPS 11 rokov, až do konca roka 2020, zastropovaný na úrovni 534 MW. K prvému uvoľneniu stop stavu prišlo až v roku 2021, keď sa kapacita pre ďalšie pripojenie zvýšila o 407 MW na celkových 941 MW. Vedenie SEPS 28. apríla podalo na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví návrh na zvýšenie kapacity o 170 MW pre nové FVE a VTE. Po jeho schválení bude môcť celkový inštalovaný výkon súčasných a nových solárnych a veterných zdrojov elektrickej energie dosiahnuť až 1111 MW.