streda 27. apríla 2022

SR: Počet úmrtí v marci opäť stúpol

Celková nadúmrtnosť na Slovensku v marci 2022 bola zatiaľ najvyššia v tomto roku. Dosiahla 17 %, pričom takmer dvojnásobne vyššia bola v skupine mladších seniorov. So zvýšeným počtom zomretých zápasili najmä v Trenčianskom, Trnavskom a Košickom kraji, kde počet úmrtí o viac ako 21 % prekročil predpandemický priemer. COVID-19 v SR spôsobil úmrtie až 614 osôb a bol štvrtou najčastejšou príčinou umierania.

Na Slovensku zomrelo v marci 2022 vyše 5,7 tisíca osôb, čo bolo najviac v tomto roku. Nadúmrtnosť medzimesačne stúpla dvojnásobne, keď počet zomretých o 16,5 % prevýšil priemer marcových hodnôt v rokoch (2015 – 2019) pred nástupom pandémie. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v marci 2022, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR. V marci podobne ako počas prvých dvoch mesiacov tohto roka zomieralo menej ľudí v predproduktívnom (od 0 do 14 rokov) aj v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) ako v predošlých piatich rokoch pred pandémiou. Nadúmrtnosť sa však naďalej prejavovala v kategórii nad 65 rokov, v marci zomrelo o 26 % viac seniorov ako v rokoch pred pandémiou. Najhoršia situácia bola v podskupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov), ktorá zaznamenala až tretinovú nadúmrtnosť (33 %). Seniori tvorili 81 % zomretých počas marca 2022. Najpostihnutejší bol Trenčiansky kraj so štvrtinovým nárastom počtu úmrtí. Zvýšený počet zomretých počas marca pretrvával aj vo všetkých ôsmich krajoch SR. Počet úmrtí bol zvýšený od 10 % do 25 % oproti rokom pred pandémiou. K poklesu nadúmrtnosti počas marca došlo iba v Žilinskom kraji, v ostatných krajoch sa situácia medzimesačne zhoršila, najvýraznejšie v Košickom kraji. Naopak, relatívne najpriaznivejšia situácia bola v Banskobystrickom kraji, kde počet zomretých prevýšil priemer piatich rokov pred pandémiou o desatinu.

Z hľadiska príčin úmrtí naďalej pretrvával vyšší počet osôb, ktoré zomreli na následky infekcie COVID-19. Spolu v marci na nový vírus zomrelo 614 osôb, najviac v tomto roku. Medziročne sa síce ich počet znížil o viac ako tri štvrtiny, ale podľahol mu každý deviaty zomretý a podieľal sa 11 % na všetkých úmrtiach. Infekcia COVID-19 bola štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí) v marci. Z regionálneho hľadiska najväčší, takmer 15 % podiel na celkovom počte úmrtí mal vírus COVID-19 v Trenčianskom kraji. Naopak, najnižší podiel zaznamenal Košický kraj (7 % všetkých zomretých v marci 2022). Tento región mal aj najnižší absolútny počet (57) zomretých na infekciu COVID-19 spomedzi všetkých krajov Slovenska. V štruktúre úmrtí aj v marci dominovali na Slovensku choroby obehovej sústavy, ktoré spôsobili 42 % úmrtí. Zomrelo na ne 2,4 tisíca osôb, čo bolo mierne viac ako v rokoch pred pandémiou. Nadúmrtnosť sa pri chorobách obehovej sústavy prejavila najmä vo vekovej skupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov). Na druhom mieste medzi príčinami úmrtí zostali nádory (18 % zo všetkých úmrtí). V marci však rovnako ako predošlé štyri mesiace na tieto príčiny zomrelo menej ľudí ako bol päťročný priemer, aktuálne až o 12 %. Treťou najčastejšou príčinou s podielom 12 % boli choroby dýchacej sústavy. Táto príčina úmrtia eviduje druhú najvyššiu nadúmrtnosť) zo všetkých príčin úmrtí v SR, a to až vyše 56 %. Na choroby dýchacej sústavy v marci zomrelo 671 osôb.