utorok 30. apríla 2019

Novinka: Služba DNSSEC

Správca národnej domény .sk spustil službu DNSSEC (Domain Name Security Extensions) zameranú na zabezpečenie domén proti podvrhnutiu či úmyselnej podvodnej manipulácii a zvýšenie bezpečnosti internetu a jeho používateľov. 

Podľa SK-NIC bola koreňová zóna .sk zabezpečená v rámci služby DNSSEC kľúčom používajúcim algoritmus ECDSA 19. apríla 2019, pre registrátorov domén druhej úrovne .sk je služba dostupná od 29. apríla 2019. Služba DNSSEC pre slovenskú národnú doménu .sk je ako jedna z prvých na svete postavená na kryptografii prostredníctvom eliptických kriviek. Správca národnej domény .sk sprístupnil začiatkom apríla všetkým registrátorom aj nové testovacie prostredie, kde je možné otestovať systém predtým než vykonajú akúkoľvek operáciu v živej databáze. V rámci tohto prostredia si mohli registrátori už takmer mesiac pred oficiálnym spustením služby DNSSEC otestovať jej nastavenie. V rámci príprav na túto technológiu zorganizoval SK-NIC vo februári tohto roku v spolupráci so svojím strategickým partnerom, britskou spoločnosťou CentralNic aj osobitné školenie k DNSSEC. Technický riaditeľ CentralNic Gavin Brown na školení informoval registrátorov o praktických nastaveniach tejto služby v registrátorskom systéme SK-NIC. SK-NIC chystá k tejto téme aj ďalšie školenie, tentokrát v spolupráci s globálnym správcom doménovej infraštruktúry, organizáciou ICANN. 

„Spustením služby DNSSEC sa doména .sk zaradila k bezpečným doménam a posúva slovenský internet vpred. Aj keď u nás DNSSEC prichádza s určitým oneskorením, výhodou je, že nám to umožnilo spustiť rovno najmodernejšiu verziu. Veríme, že službu bude okrem komerčných registrátorov a súkromných držiteľov využívať aj verejná správa a zabezpečí tak všetky svoje weby podobne, ako je tomu napríklad v susednej Českej republike", povedal riaditeľ SK-NIC Peter Bíro. SK-NIC, a. s., je správcom domény najvyššej úrovne .sk. Od polovice 90. rokov je uznaná organizáciou IANA (Internet Assigned Numbers Authority), ktorá manažuje koreňovú zónu DNS, ako delegovaný manažér domény .sk (v roku 1999 zmenila meno z EUNET Slovakia na EuroWeb Slovakia a v roku 2006 na SK-NIC). CentralNic so sídlom v Londýne je verejne obchodovaná spoločnosť kótovaná na trhu AIM pre rýchlo rastúce firmy na Londýnskej burze cenných papierov. Zdrojom výnosov spoločnosti je predaj mien internetových domén po celom svete prostredníctvom vlastnej technologickej platformy. CentralNic pôsobí celosvetovo a má klientov vo viac než 200 krajinách sveta.

Aktuálne: Meškajúce úhrady

Až polovica slovenských firiem trpí stratou zisku v dôsledku zlej platobnej disciplíny jej zákazníkov. Necelá polovica (44 %) má tak vyššie úrokové náklady; 42 % firiem zaznamenáva problémy s cash flow. Ukázala to reprezentatívna štúdia European Payment Practices 2018.

Prieskum sa uskutočnil na jar 2018 medzi firmami v takmer 20 sledovaných európskych krajinách vrátane Slovenska. Odhalil, že každá štvrtá platba (27 %) u nás prichádza firmám neskoro alebo faktúry nie sú uhradené nikdy. V platobnej disciplíne zákazníkov sme na tom ešte horšie než Gréci či Rumuni (po 26 %). Priemerne zaznamenávajú firmy v Európe 21 % platieb, ktoré im prichádzajú po lehote splatnosti alebo sa ich nedočkajú vôbec.

Zlá platobná disciplína zákazníkov tak núti firmy na Slovensku obávať sa o svoju existenciu. Také niečo priznalo 9 % opýtaných. Za skutočne vážnu situáciu to označil Michal Šoltes. Rovnako tak strata zisku, vyššie úrokovanie náklady a tiež problémy v cash flow sú podľa neho nepríjemnými sprievodnými javmi toho, že faktúry sa u nás neplatia v lehote splatnosti: „Odporúčam v takých prípadoch zveriť sa do rúk profesionálov v oblasti manažmentu pohľadávok. Máme skúsenosť, že až 10 % zo všetkých predtým nevymožiteľných platieb sa klientom vráti. Tieto peniaze môžu následne využívať pri investíciách, výskume, vývoji či expanzii.“EU: Očkovanie? Neakceptujme dezinformácie!

Pri príležitosti Európskeho týždňa imunizácie zverejnila Európska komisia prieskum Eurobarometra týkajúci sa postojov Európanov k očkovaniu. Až 85 % občanov Európskej únie (na Slovensku 84 %) je presvedčených, že očkovanie je účinný spôsob prevencie infekčných chorôb a ochrany seba aj iných. Počas posledných piatich rokov sa dala zaočkovať približne polovica občanov EÚ a veľká väčšina (79 %) konzultuje zdravotnícky personál, ktorému dôveruje, s cieľom získať informácie o očkovaní.

Z prieskumu však vyplývajú aj znepokojujúce zistenia: 48 % Európanov je mylne presvedčených, že očkovacie látky môžu často vyvolať vážne vedľajšie účinky a 38 % si myslí, že vakcíny môžu spôsobiť choroby, proti ktorým majú chrániť. Podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen v tejto súvislosti uviedol: „Očkovanie je doteraz jedným z najúspešnejších opatrení v oblasti verejného zdravia. Očkovacie látky nielen bránia chorobám a zachraňujú životy, ale takisto znižujú náklady na zdravotnú starostlivosť. Počas posledných dvoch storočí sa systematicky dokazuje, že očkovacie látky fungujú. To je skutočnosť, nie otázka názoru. Žiaľ tí z nás, ktorí čítajú správy, nepochybne zaznamenali v posledných rokoch výrazné titulky o zvyšujúcom sa výskyte chorôb, ktorým je možné predchádzať očkovaním; tieto choroby majú vážne zdravotné následky a niekedy sa končia aj smrťou, ktorej sa dalo predísť.”

V rámci posilnenej spolupráce proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním plánuje Európska komisia a WHO usporiadať 12. septembra 2019 v Bruseli celosvetový samit o očkovaní. Bude to jasný signál politickej podpory, pokiaľ ide o výhody očkovania, význam ďalšieho výskumu pre zlepšenie očkovacích látok a potrebu zabezpečiť rovnaký prístup k očkovacím látkam pre všetkých.

pondelok 29. apríla 2019

Zelená domácnostiam II: Poukážky na fotovoltické panely

V 6. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, ktoré bude otvorené v utorok 30. apríla, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v predchádzajúcom 5. kole projektu (otvorenom 16. apríla t.r.) vydala 476 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. V pokračovaní projektu podľa SIEA znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).

EU: Rozpočet na roky 2021 – 2027

Na podporu investícií v Európe by mal v budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie (EÚ) slúžiť program InvestEU. Spojil sa v ňom Európsky fond pre strategické investície s 13 ďalšími finančnými nástrojmi EÚ, z ktorých sa v súčasnosti v únii podporujú investície.

V Programe InvestEU sa zachová inovačný prístup k investíciám uplatňovaný v rámci Junckerovho plánu. To znamená, že sa obmedzené množstvo verejných prostriedkov so zárukou z rozpočtu EÚ využije na vyvolanie značných investícií zo súkromných a z verejných zdrojov. Záruka vo výške 38 miliárd eur bude zameraná na investície v štyroch hlavných oblastiach: udržateľná infraštruktúra; výskum, inovácia a digitalizácia; malé a stredné podniky a sociálne investície a zručnosti. Predpokladá sa, že v Európe vyvolá ďalšie investície vo výške minimálne 650 miliárd eur.

Podobne ako v prípade Junckerovho plánu, činnosť fondu InvestEU bude dopĺňať Poradenské centrum InvestEU, ktoré bude poskytovať cielenú podporu predkladateľom projektov a portál InvestEU poskytujúci potenciálnym investorom ľahko dostupné informácie o kvalitne pripravených projektoch. Program InvestEU bude takisto ako Junckerov plán súčasťou súboru hospodárskych politík Európskej komisie, ktorý zahŕňa investície, štrukturálne reformy a fiškálnu zodpovednosť a slúži na to, aby Európa bola naďalej atraktívnym miestom, kde sa môžu podniky usadiť a prosperovať.

Program InvestEU sa bude realizovať v partnerstve so skupinou Európskej investičnej (EIB) a budú sa doň môcť zapojiť aj ďalší implementujúci partneri. Rozpočtové aspekty Programu InvestEU však závisia od celkovej dohody o nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ, ktorého návrh Európska komisia predložila v máji 2018. Podľa údajov Európskej investičnej banky mobilizoval Európsky fond pre strategické investície (EFSI) do apríla 2019 investície vo výške takmer 393 miliárd eur. Operácie, ktoré boli doteraz v rámci EFSI schválené, predstavujú vo všetkých 28 členských štátoch celkový objem financovania vo výške 72,8 miliardy eur. EIB schválila 524 infraštruktúrnych projektov podporovaných z EFSI v hodnote 53,8 miliardy eur, zatiaľ čo Európsky investičný fond schválil 554 dohôd o financovaní pre malé a stredné podniky v hodnote 19 miliárd eur, ktoré by mali priniesť prospech 945 000 spoločnostiam.

Trend: Podvody a korupcia

Hoci o korupcii a podvodoch sa hovorí takmer výlučne v súvislosti s tendrami vo verejnej správe, nevyhýbajú sa ani firmám. Štvrtina európskych podnikov už zaznamenala nejakú formu manipulatívneho obstarávania a 27 % zaplatilo dodávateľom za produkty alebo služby duplicitne.

Podvody pri nákupoch patria podľa poradenskej firmy PwC dlhodobo k najčastejšie hláseným formám ekonomickej kriminality. Napriek tomu s nimi spoločnosti naďalej bojujú zastaranými spôsobmi. Spoliehajú sa predovšetkým na manuálnu kontrolu alebo v lepšom prípade na jednoduchý softvér, ktorý sleduje dodržiavanie istých pravidiel. K typickému podvodnému správaniu patria rôzne dohody a prepojenia medzi zamestnancami a dodávateľmi, ktorí tak získavajú neférovú výhodu počas tendra, alebo zámerné vystavovanie viacerých faktúr či opakované fakturovanie tých istých položiek. Častým podvodom, s ktorým sa stretlo až 37 % spoločností, je tiež snaha zamestnancov o preplácanie nenárokovateľných výdavkov, napríklad v súvislosti so služobnými cestami.

Pre podvodné správanie prichádza podľa prieskumu SAS viac ako štvrtina firiem každoročne o 10 až 150 tisíc eur, necelá pätina stráca do 10 tisíc eur a takmer 12 % v rozmedzí 150 až 400 tisíc eur. Nad túto hranicu priznáva straty 3,7 % respondentov. „Tieto čísla sú iba špičkou ľadovca. Podvody pri obstarávaní sa notoricky ťažko odhaľujú a merajú, preto je ich skutočný rozsah s najväčšou pravdepodobnosťou podceňovaný“, hovorí Richard Kraus. Mnohé firmy často netušia, o koľko peňazí vlastne prichádzajú. V prieskume to pripustilo 17 % respondentov.

Ak si firmy problém interných podvodov pripúšťajú, zvyčajne ich nevedia efektívne odhaľovať. V súvislosti s obstarávaním sa najčastejšie (44,5 %) spoliehajú na manuálnu formu monitoringu procesov. K ďalším často využívaným technikám patrí jednoduchá softvérová detekcia založená na sledovaní vopred definovaných pravidiel a štvrtina podnikov predpokladá, že o nezrovnalostiach budú informovať poctiví zamestnanci. Detailné analýzy dát dnes využíva na monitorovanie a predpovedanie možných nezrovnalostí a podozrivých udalostí v obstarávaní iba štvrtina spoločností. K hlavným bariéram pre použitie pokročilej analytiky pre prevenciu podvodov a chýb v obstarávaní a dodávateľsko-odberateľských vzťahoch sú náklady pre nasadenie takéhoto riešenia (32 %), nedostatok potrebných vedomostí zručností (30 %) a uprednostňovanie manuálnych procesov (27 %).

piatok 26. apríla 2019

Radíme: Ako pri jazde autom ušetriť palivo

Cenu paliva šofér ovplyvniť nevie, jeho spotrebu ale áno. A to dosť zásadne. Ako ju teda môžeme minimalizovať, a tým pádom výrazne ušetriť? Ide aj o jednoduché odporúčania, ktoré zrejme každý pozná, ale nie vždy sa nimi aj riadi. Ktoré zvyknete dodržiavať vy?

Urobte si v aute poriadok - Možno budete prekvapení, koľko zbytočností v aute vozíte. Nielen v kufri, ale aj pod sedačkami alebo v odkladacích priehradkách. Váha vozidla je pre spotrebu totiž kľúčová a každý kilogram naviac je poznať. Nie je nutné voziť v aute množstvo náradia ako pojazdná autodielňa. Určite pomôže aj vypnutie nepoužívaných spotrebičov ako je vyhrievanie zrkadiel či zadného okna alebo vypnutie klimatizácie.

Správny tlak v pneumatikách - Pokiaľ autom jazdíte často, kontrolujte tlak v pneumatikách pri každom tankovaní a v prípade potreby ich rovno dofúkajte. Ak sa radíte skôr k sviatočným šoférom, odporúčame skontrolovať pneumatiky pred každou cestou. Pamätajte na to, že čím sú gumy mäkšie, tým väčší je valivý odpor aj spotreba vozidla. „Na každej pneumatike je dnes uvedený index valivého odporu, podľa ktorého by sme sa mali riadiť. Rozdiel v spotrebe môže byť totiž dosť významný. Málo nafúknuté pneumatiky dokážu zvýšiť spotrebu až o 1 liter / 100 km. Naviac sa vozidlo oveľa horšie ovláda a jazda sa stáva nebezpečnou“, radí Petr Vaněček.

Znížte odpor vzduchu - Ak vozíte strešný nosič len tak pre okrasu, jazdíte s oknami otvorenými dokorán, alebo máte automobil ozdobený úplne zbytočným spoilerom, potom sa nemôžete čudovať, že si vaše auto berie o liter viac, než by muselo. Väčší odpor vzduchu sa na spotrebe najviac prejaví pri dlhších cestách a vyššom rýchlostnom stupni, predovšetkým pri jazde na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách.

Vyhnite sa agresívnej jazde - Nenechajte sa vytočiť dianím na ceste. Agresívnou jazdou si koledujete minimálne o mastnú pokutu. Rozbiehanie bez „gumovania“ asfaltu, plynulé radenie, „plachtenie“ na neutrál, brzdenie motorom a vypínanie motoru pri dlhšom státí spoločne výrazne skorigujú spotrebu paliva.

Nebojte sa akcelerácie - Nevýrazná akcelerácia s miernym zošliapnutím plynového pedálu nie je až tak úsporná. Výhodnejšie je využívať pole otáčok s najvyšším krútiacim momentom motora a plynový pedál zošliapnuť na 60 až 80 %. V prípade akcelerácie je vždy lepšie sa v čo najkratšom čase dostať na rýchlosť, ktorou sa máme v pláne pohybovať a následne ju už len udržiavať. Má riadiaci systém motora pustiť do valcov určitú dávku paliva na dlhšiu dobu alebo radšej dvojnásobnú dávku paliva na polovičnú dobu? „V podstate na tom nezáleží. Keď totiž zrýchľujete pomaly, zrýchľujete síce s nižšou spotrebou, ale zato dlhšie, čím sa rozdiel zmazáva. Moderné motory vybavené elektrickými škrtiacimi klapkami naviac nedovolia, aby do motora prúdilo viac benzínu než je treba. Jediné, čoho sa treba pri dynamickom zrýchlení vyvarovať, sú zbytočne vysoké otáčky motora“, upozorňuje Petr Vaněček.

Využívajte vysoké rýchlostné stupne - Snažte sa čo najviac využívať najvyšší prevodový stupeň. Pokiaľ to nie je možné (napríklad v prudkom kopci), podraďte, pridajte prudko plyn a snažte sa čo najskôr zaradiť vyššiu rýchlosť. Poriadne zošliapnutie plynového pedálu je dôležité, práve tak najlepšie využijete energiu z paliva.

Ideálna rýchlosť aj hudba - Auto sa najlepšie cíti pri rýchlosti okolo 90 km/h, kedy je spotreba pri diaľkových jazdách najnižšia. Každé ďalšie zvýšenie rýchlosti je na spotrebe okamžite poznať. Vedeli ste, že rozdiel medzi 110 a 130 km/h môže byť až liter paliva na 100 km? Vedecké pokusy taktiež preukázali, že upokojujúca hudba má na šoférov pozitívny vplyv a vďaka nej jazdia plynulejšie a s nižšou spotrebou. Pokiaľ jazdíte so spotrebou desať a viac litrov, je najvyšší čas vymeniť AC/DC za Coldplay.

Na ceste predvídajte - Po zime na cestách často stretnete poľnohospodárske stroje, ktoré vás môžu na určitom úseku spomaliť. Pokiaľ kúsok pred sebou vidíte farmu je pravdepodobné, že tam takéto vozidlo odbočí a nie je nutné ho v neprehľadných miestach predchádzať. Podobná situácia nastane, ak je pred vami nákladné auto a viete, že ho na najbližšom úseku nemôžete obísť. Je zbytočné sa ponáhľať a následne v každej odbočke spomaľovať na jeho rýchlosť. Ak sa blížite k priechodu pre chodcov, môžete chodcom už z väčšej vzdialenosti dať znamenie, že o nich viete a pribrzdiť. Aj pomalá jazda je pre spotrebu paliva rozhodne výhodnejšia než úplne zastavenie.

EU: Menej transmastných kyselín

Európska komisia prijala nové nariadenie, ktorým sa stanovuje maximálny limit pre používanie priemyselne vyrábaných transmastných kyselín v potravinách v Európskej únii. 

Cieľom tohto nariadenia je chrániť zdravie spotrebiteľov a poskytnúť Európanom zdravšie možnosti stravovania. V krajinách Európskej únie nadobudne účinnosť 2. apríla 2021.

V priebehu rokov sa vo viacerých vedeckých štúdiách, vrátane štúdie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín poukazovalo na to, že príjem transmastných kyselín v strave by mal byť z hľadiska predchádzania zdravotným rizikám čo najnižší. Maximálny limit, ktorý sa stanovuje dnes prijatým nariadením, zodpovedá 2 gramom priemyselne vyrábaných transmastných kyselín na 100 gramov tuku v potravinách určených pre konečného spotrebiteľa a potravinách určených na maloobchodný predaj. Podniky tiež musia informovať o množstve transmastných kyselín v potravinách dodávaných iným podnikom v prípade prekročenia tohto limitu. 


SR: Zmena banky, operátora či poisťovne

Pre väčšinu Slovákov je zmena poskytovateľov služieb tabu. Neznamená to však automaticky, že sú so službami na 100 percent spokojní. Je za tým aj ich pohodlnosť. Mnohí ku konkurencii neodišli hlavne preto, že by to bolo pre nich komplikované, nemali na to čas, alebo sa im to jednoducho nechcelo riešiť. 

Podľa reprezentatívneho prieskumu pre Home Credit mení väčšina Slovákov poskytovateľov služieb doslova len sporadicky. Osem z desiatich Slovákov má však za uplynulé dva roky ten istý bežný účet v banke, rovnaké životné poistenie, mobilného operátora aj poskytovateľa televízie. Dodávateľa plynu alebo elektriny či poskytovateľa nebankovej pôžičky za uplynulých 24 mesiacoch menil len jeden z desiatich. O niečo viac je takých, ktorí zmenili poisťovňu svojho auta. No aj tu ostali za dva roky pri tej istej spoločnosti dve tretiny ľudí. A ako je to s vernosťou k poskytovateľom služieb na ešte dlhšie obdobie? Takmer 40 % Slovákov má viac ako 10 rokov účet v tej istej banke. Za desať rokov nemenilo mobilného operátora 45 % ľudí a tretina má za toto obdobie stále to isté poistenie domácnosti. Kľúčovým faktorom, prečo Slováci ostávajú verní tej istej firme, je podľa ich vyjadrení výhodná cena produktu, ktorý im poskytuje. „Finančná stránka je rozhodujúcim kritériom takmer pre dve tretiny opýtaných. S veľkým odstupom je to následne spoľahlivosť danej spoločnosti a potom široká ponuka služieb. V prípade poskytovateľov finančných služieb ľudia vo väčšej miere uvádzajú aj kritérium rýchlej dostupnosti. Jednoducho, keď si urýchlene potrebujú požičať peniaze napríklad na kúpu auta, rekonštrukciu bytu či nový televízor, chcú to mať vybavené čím skôr“, približuje výsledky prieskumu analytik trhu Jaroslav Ondrušek.

To, že Slováci často nemenia poskytovateľov služieb ešte neznamená, že sú s nimi bez výhrad spokojní. Prieskum totiž odhalil, že štyria z desiatich za uplynulé dva roky uvažovali o odchode ku konkurencii. Najčastejším dôvodom, ktoré ich k tomu viedli, boli drahé produkty a privysoké poplatky. „Je to samozrejmé, pretože väčšina ľudí sa snaží ušetriť a nechce sa im zbytočne preplácať predražené služby. Čo je však prekvapujúce, veľké množstvo ľudí uviedlo, že o zmene spoločnosti uvažovali aj preto, že u tej súčasnej sa cítia len ako obyčajná položka, o ktorú sa daná firma patrične nezaujíma. Najviac sa to prejavilo v prípade poskytovateľov životného poistenia. Napríklad v prípade dodávateľov televízneho signálu zase najviac ľudí videlo problém v malej pružnosti poskytovaných služieb. U predajcov plynu zase najviac opýtaných spomínalo nepríjemné správanie sa úradníkov“, komentuje J. Ondrušek.

Prečo si Slováci svoj odchod ku konkurencii nakoniec rozmysleli? Najčastejším argumentom bolo zložité vybavovanie, pričom sa im to buď nechcelo podstúpiť alebo na to nemali čas. Najviac to spomínali klienti bánk, ktorí zvažovali zriadenie účtu v inej banke. „Ďalším veľmi častým dôvodom, prečo ľudia nakoniec nezmenili dodávateľa služieb, bola vylepšená ponuka od toho pôvodného. Pod hrozbou odchodu si takto najčastejšie polepšili klienti mobilných operátorov a poskytovateľov televízie a internetu. Bolo ich viac ako tridsať percent“, dodal J. Ondrušek.

štvrtok 25. apríla 2019

Aktuálne: Slováci sú čoraz viac digitálne gramotní

Znalosti Slovákov v oblasti informačných a komunikačných technológií z roka na rok stúpajú. Podľa najnovších údajov európskeho štatistického úradu Eurostat nové vedomosti nadobúdajú často samoštúdiom (12 % Slovákov), ale viacerí majú IT kurzy a školenia platené zamestnávateľom (9 %). Iba 2 % uviedlo, že si niekedy zaplatili za IT kurz z vlastného vrecka. 

Čoraz viac ľudí potrebuje IT zručnosti k svojej práci. Na trhu práce je to už nevyhnutnosťou. „Ľudí, ktorí majú základné digitálne vedomosti z roka na rok rastie. Aktuálne je ich na Slovensku takmer 60 %. Medzi základné digitálne vedomosti patrí okrem vyhľadávania informácií online pomocou vyhľadávača aj schopnosť komunikovať s ostatnými pomocou mobilného telefónu, emailu alebo četu. Títo ľudia vedia takisto vytvoriť jednoduchý digitálny obsah, ako napríklad texty, tabuľky, obrázky, zvukové súbory", uviedla Lenka Buchláková. Platené IT kurzy zo strany firmy sú najčastejšie v škandinávskych krajinách, kde dosahujú ľudia v tejto oblasti aj najlepšie výsledky. Najdigitálnejší sú Luxemburčania (85 % z nich má základné IT vedomosti), Švédi (77 %), Nóri (77 %) či Dáni (71 %). Práve v týchto krajinách má takmer každá domácnosť aj pripojenie k internetu - na Slovensku disponuje pripojením k internetu 80 % domácností. Najčastejšími aktivitami ľudí na internete je posielanie a prijímanie emailov (86 % ľudí), hľadanie rôznych informácií (78 %), čítanie správ na spravodajských a iných portáloch (72 %) a participácia na sociálnych sieťach (65 %).
 
Celkovo je na Slovensku málo ľudí, ktorí by sa IT oblasti venovali aj profesionálne. Aktuálne na Slovensku v tomto sektore pracuje do 60.000 IT špecialistov. IT jednotkou Únie je Fínsko. Podiel pracovníkov v IT oblasti je 6,8 % z celkovej zamestnanosti (168.000 osôb). Nasleduje Švédsko s 6,6 % (333.000 osôb). Relatívne vysoké podiely má aj Estónsko, Veľká Británia, Luxembursko a Holandsko, jeden z 20 ľudí tam pracuje ako IT špecialista. Na opačnom konci rebríčka je Portugalsko (2,2 %), Rumunsko (2,1 %) a Grécko s 1,6 %.

Radíme: Únava z ochrany súkromia

Až jeden z troch používateľov (32,3 %) nevie, ako si zabezpečiť svoje súkromie v online prostredí. Táto bezmocnosť riešiť problémy týkajúce sa digitálneho súkromia, nazývaná aj únava z ochrany súkromia (privacy fatigue), vedie často k nadmernému zdieľaniu údajov na sociálnych sieťach a podceňovaniu bezpečnostných rizík. Teraz však rozhodne nie je správny čas poľaviť na ostražitosti. 

Ľahostajný, ba až triviálny postoj k ochrane súkromia by z vás mohol urobiť ľahký terč pre kyberzločincov. V čase, kedy sa deväť z desiatich ľudí (89,3 %) pripája k internetu niekoľkokrát za deň, sa tento niekdajší fenomén stal neoddeliteľnou súčasťou moderného života. Na druhej strane predstavuje obrovskú výzvu pre používateľov udržať si všetky svoje osobné údaje pod kontrolou. Podľa nedávneho prieskumu Kaspersky Lab 17 % ľudí už našlo svoje údaje, resp. údaje niekoho z rodiny tam, kde nemali byť – na verejne prístupnej doméne. A v prípade rodičov detí do 18 rokov toto číslo vzrástlo na takmer štvrtinu (22,3 %). Márne snahy stať sa menej viditeľnými na internete vás nakoniec môžu doviesť do stavu tzv. únavy z ochrany súkromia. Táto únava je úzko spojená s konštantným žitím v neustálom strese a s pretrvávajúcim pocitom, že niekto ďalší zneužíva vaše osobné informácie a akýkoľvek odpor je zbytočný. Niektorí ľudia žijú v domnienke, že nemajú dostatok sily postaviť sa proti narúšaniu svojho súkromia. Tretina (32,3 %) ani nevie, ako môže plne chrániť svoje súkromie online a jeden z desiatich ľudí (13%) už stratili záujem o to, ako by si mohli zlepšiť svoju ochranu súkromia.

A táto bezmocnosť týkajúca sa otázok ochrany súkromia ovplyvňuje správanie ľudí v online prostredí. Pätina (19 %) nevyvíja žiadnu extra snahu (ako napríklad pravidelné mazanie histórie vyhľadávania či využívanie špeciálnych nástrojov na blokovanie funkcií sledovania online aktivít používateľov) pri zabezpečovaní svojho súkromia, keď surfujú po internete zo svojich zariadení.
Dlhotrvajúca apatia však môže viesť k veľkým problémom. V súčasnosti existuje mnoho kybernetických zločincov, ktorí sú pripravení zarábať na súkromí iných a profitovať z manipulácie osobných údajov používateľov.

Na ochranu digitálneho súkromia experti Kaspersky Lab odporúčajú nasledovné kroky:
- Majte pod kontrolou svoju digitálnu stopu – spíšte si zoznam svojich účtov a pravidelne kontrolujte, či vaše údaje nie sú verejne prístupné. Vytvorte si aj sekundárny e-mail.
- Používajte špeciálne digitálne nástroje, ktoré umožňujú bezpečné surfovanie na internete, ako napríklad súkromné prehliadanie alebo detekcia akéhokoľvek prístupu k webkamere alebo mikrofónu prostredníctvom nedôveryhodných aplikácií.
- Nainštalujte si spoľahlivé bezpečnostné riešenia, ktoré zahŕňajú aj sadu nástrojov, ktoré minimalizujú riziká možného narušenia súkromia.

Trend: Omni - personal prístup

Sto najväčších svetových výrobcov luxusného tovaru dosiahlo vo finančnom roku 2017 spolu tržby vo výške 247 mld. amerických dolárov (USD). Výrobcovia luxusného tovaru investujú značné finančné prostriedky do digitálneho marketingu a svojich zákazníkov snažia upútať pomocou sociálnych médií.

Podľa aktuálnej správy Global Powers of Luxury Goods (Globálni lídri v luxusnom tovare) to predstavuje priemerný medziročný nárast o viac ako 10 %. Trh s luxusnými značkami tak výrazne rastie aj napriek spomaleniu globálneho ekonomického rastu na hlavných trhoch vrátane Číny, krajín Eurozóny a USA. „Dosiahnuté tržby predstavujú nárast o 30 mld. USD oproti predchádzajúcemu finančnému roku. Medziročný nárast o 10,8 % je v porovnaní s predošlým nárastom o 1 % veľký pokrok. Dokazuje to aj fakt, že až tri štvrtiny spoločností z rebríčka vykázali nárast tržieb z predaja luxusného tovaru a takmer polovica z nich dosiahla dvojciferný medziročný nárast“, informovala Zuzana Letková, partnerka spoločnosti Deloitte. 

Medzi troch najväčších producentov luxusného tovaru patria
1. LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton (Hennessy, Dom Pérignon, Fendi, Kenzo, Givenchy, Luouis Vuitton, Christian Dior, TAG Heuer a ďalšie) 
2. Estée Lauder (DonnaKaran, Michael Kors, Tommy Hilfiger a ďalšie) 
3. Compagnie Financiére Richemont (Cartier, Vacheron Constantin, Montblanc, Chloé a ďalšie).
Tieto tri firmy si udržali svoje pozície aj v aktuálnom rebríčku, ktorý hodnotí ich tržby z predaja luxusných výrobkov za finančný rok 2017. Do prvej desiatky pribudla značka Chanel. Najúspešnejší výrobcovia luxusného tovaru sústreďujú svoje sídla do krajín, kde majú tieto trhy tradíciu. Aj preto až 88 zo 100 výrobcov luxusného tovaru má sídlo v deviatich krajinách a tvoria až 93,4 % celkových tržieb z predajov v tomto sektore. Najviac výrobcov je sústredených v krajinách Čína, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Španielsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a USA. Aj keď malo Taliansko v Top 100 najpočetnejšie zastúpenie firiem (24), celkovo miestne firmy dosiahli najnižší rast tržieb z predaja. Najúspešnejšie a najvýnosnejšie spoločnosti sa nachádzajú vo Francúzsku a k celkovým predajom najlepšej stovky prispeli najväčším dielom. Najúspešnejších desať spoločností odkrojilo takmer polovicu (48,2 %) celkových tržieb z predaja luxusného tovaru všetkých 100 spoločností. Rast prvej desiatky tiež prevýšil tempo rastu zvyšných spoločností (14,2 % oproti 10,8 %). Navýšenie rastu je pravdepodobne dôsledkom meniacej sa stratégie výrobcov luxusného tovaru. „V časoch rýchlo sa meniacich trendov stavili výrobcovia luxusného tovaru na objavovanie hodnoty dedičstva a histórie svojich značiek. Okrem toho zavádzajú aj tzv. omni-personal (personalizovaný) prístup, ktorý za zameriava na spotrebiteľov novej éry. Na dosiahnutie týchto cieľov sú pripravení významne investovať do digitálnych technológií“, vysvetlila Letková. 

Najvyšší rast tržieb spomedzi producentov luxusného tovaru mali výrobcovia parfémov a kozmetiky. Až 7 z celkových 11 spoločností v tomto odvetví zaznamenalo dvojciferný medziročný rast. Parfémy a kozmetika sa tak stali s rastom tržieb 16,1 % najvýnosnejšímodvetvím, pričom priemerný rast spočítaný za TOP 100 firiem dosiahol 10,8 %. Takmer 10-percentný priemerný rast tržieb zaznamenali aj firmy zameriavajúce sa na predaj klenotov a hodiniek a na tržbách firiem z prvej stovky rebríčka zaznamenali takmer 30-percentný podiel. Najviac firiem z prvej stovky podniká v produkcii odevov a topánok, ich tržby však v sledovanom období rástli v priemere len o 3,2 %.

streda 24. apríla 2019

Radíme: Čo môžete urobiť pre svoj chrbát

Sedavé zamestnanie a s ním spojené následky sa dnes stali civilizačnou chorobou. Aj keď nejaký pohyb počas sedenia vykonáme, až na 95 % sú to pohyby do strán. Medzistavcové platničky sú však pri týchto úkonoch neprirodzene stláčané. Chrbtové svaly stuhnú, pretože nepracujú a panva je statická tiež. Aj to je dôvod, prečo vás bolí chrbát.

Naťahujeme sa za telefónom, klikáme na myš a nakláňame sa k počítaču. Po ôsmych hodinách prídeme domov, sadneme si k televízoru a ani netušíme, ako sme si uškodili. Ak ste ešte k tomu sedeli v nesprávnej polohe, bolesti sa skôr či neskôr nevyhnete. Jedným z dôvodov je, že váš chrbát nepracuje. Ako by aj mohol, keď sedíte na stabilnom sedadle, ktoré vám nedovolí pohyb. Skôr naopak, priam vám ponúka na stoličke ležať. A po obede, keď energie ubúda, sa naše telo na stoličke posúva nižšie a pred odchodom už takmer ležíme.

Zabrániť tomu pomáhajú zdravotné stoličky. „Zdravotné stoličky so sedadlom na pružine odporúčam všetkým, ktorí už majú problémy s chrbticou, alebo trpia častými bolesťami chrbta. Ďalej ju považujem za účinnú prevenciu pred problémami s chrbticou zvlášť pre tých, ktorí musia pri práci často sedieť. Podľa môjho názoru táto stolička skutočne reprezentuje významné preventívne opatrenia k zníženiu zdravotných problémov chrbtice“, hovorí ortopéd Prof. Dr. sci. Janko Popovič, Dr. Med. Ale pomáhajú aj ďalšie užitočné rady. Raz za polhodinu sa postavte zo stoličky a prejdite sa. Do kuchynky na kávu, alebo k vedľajšiemu stolu prehodiť pár slov. Určite nie je na škodu sa poriadne ponaťahovať. Buď ráno po príchode alebo počas obednej prestávky, kedy vám zostane trošku času navyše. Vyskúšať môžete aj tzv. office jogu, na ktorú nepotrebujete veľa času ani miesta. Začnite tým, že si vyzujete topánky a rozhýbete prsty na nohách. Potom sa sústreďte na prsty na rukách a dlane, ktoré si pomasírujte jemnými krúživými pohybmi. Nezabudnite ani na hlavu a krk – ten taktiež potrebuje rozhýbať. Krúžte hlavou zo strany na stranu. Pomôcť môžete aj svojim očiam. Otvorenými očami nakreslite vo vzduchu ležiacu osmičku do jednej a do druhej strany.

On-line: Obchod s ukradnutými digitálnymi identitami

Kaspersky Lab zverejnilo výsledky vyšetrovania Genesis - e-shopu, ktorý obchoduje s viac než 60.000 ukradnutými legitímnymi digitálnymi identitami, na základe čoho je zneužívanie kreditných kariet oveľa jednoduchšie.

Toto digitálne trhovisko spolu s ostatnými škodlivými nástrojmi umožňuje obísť obranné mechanizmy známe ako „digitálne masky“ založené na strojovom učení. Predstavujú jedinečný používateľský profil zo zariadení, ktoré používateľ často používa a charakteristiky jeho správania. Vždy, keď zadáme naše finančné, platobné a osobné informácie do on-line transakcie, pokrokové analytické riešenia založené na strojovom učení, ktorých úlohou je boj proti podvodom, porovnajú tieto informácie s tzv. digitálnou maskou používateľa. Tieto masky sú pre každého používateľa jedinečné a kombinujú „odtlačky prstov“ zariadení a prehliadačov, ktoré používateľ bežne používa na uskutočňovanie platieb alebo na internetbanking pomocou pokročilej analýzy a strojového učenia (cookies používateľa, online a počítačové správanie a podobne). Tímy finančných organizácií, ktoré sa zaoberajú bojom proti podvodom, tak môžu určiť, či ide skutočne o legitímneho používateľa, ktorý zadáva svoje preverovacie údaje, alebo ide o zločinca, ktorý sa pokúša uskutočniť nákup pomocou ukradnutej karty, na základe čoho buď schvália, alebo odmietnu transakciu, alebo ju odošlú na ďalšiu analýzu.

Digitálnu masku je však možné skopírovať, alebo dokonca vytvoriť úplne novú. Ako ukázalo vyšetrovanie, kybernetickí zločinci aktívne využívajú takéto cestičky na obídenie pokročilých opatrení proti podvodom. Vo februári 2019 odhalili výskumníci online trhovisko Genesis Darknet - internetový obchod, ktorý predáva ukradnuté digitálne masky a používateľské účty za cenu od 5 do 200 dolárov (4,44 - 177,78 eura). Zákazníci tohto e-shopu jednoducho nakupujú predtým ukradnuté digitálne masky spolu s ukradnutými prihlasovacími údajmi a heslami do internetových obchodov a platobných služieb. Potom ich už len stačí spustiť prostredníctvom prehliadača a proxy pripojenia, čím napodobnia aktivitu skutočného používateľa. Ak má útočník k účtu obete legitímne prihlasovacie údaje, môže získať prístup k jeho online účtom alebo uskutočňovať v jeho mene transakcie.

EU: Boj s dezinformáciami

Európska komisia zverejnila najnovšie správy spoločností Facebook, Google a Twitter o ich pokroku a činnostiach v oblasti boja s dezinformáciami. Tieto tri online platformy sú signatármi Kódexu postupov proti dezinformáciám a v období pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu podávajú takéto správy každý mesiac.

Spoločnosť Google informovala o konkrétnych opatreniach prijatých na zlepšenie kontroly umiestnenia reklamy v EÚ vrátane členenia podľa členských štátov. Poskytla aktualizáciu o svojej politike v oblasti volebných reklám, s ktorou začala 21. marca 2019 a oznámila, že v apríli bude uverejnená správa o transparentnosti prehľadov o voľbách do EÚ. Podobne ako pri poslednej správe boli poskytnuté údaje o odstránení významného počtu kanálov YouTube pre porušenie zásad týkajúcich sa spamu či podvodných praktík.

Facebook informoval o opatreniach prijatých proti reklamám, ktoré porušili pravidlá pre obsah s nízkou kvalitou, rušivým, zavádzajúcim alebo falošným obsahom alebo obchádzali jeho systémy. Poskytol ďalšie informácie o pravidlách týkajúcich sa politickej reklamy, ktorá sa bude vzťahovať aj na Instagram. Facebook informoval aj o počte falošných účtov, ktoré boli globálne zakázané v prvom štvrťroku 2019 a o počte 8 koordinovaných sietí s neautentickým správaním, pochádzajúcich zo Severnej Macedónie, Kosova a Ruska. Správa neuviedla, či tieto siete ovplyvnili aj používateľov v EÚ.

Twitter oznámil aktualizáciu pravidiel inzercie v oblasti politických kampaní a poskytol ďalšie podrobnosti o zverejňovaní politických reklám v Centre reklamnej transparentnosti služby Twitter. Twitter poskytol údaje o opatreniach prijatých proti spamu a falošným účtom, ale neposkytol ďalšie informácie o týchto činnostiach a o tom, ako súvisia s činnosťou v EÚ. Twitter neoznámil žiadne kroky na zlepšenie kontroly umiestnení reklamy ani neposkytol žiadne metriky s ohľadom na svoje záväzky v tejto oblasti.

V rámci napĺňania Kódexu postupov sa platformy 16. apríla 2019 stretli s národnými regulačnými orgánmi, ktoré sú súčasťou skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) s cieľom prediskutovať funkčnosť ich archívov politických reklám.

utorok 23. apríla 2019

Aktuálne: Deň advokácie

Bezplatnú právnu pomoc môžete opäť získať už v stredu 24. apríla od Slovenskej advokátskej komory (SAK). 

Každoročná akcia, počas ktorej budú občanom radiť advokáti,  bude tento rok v 12 mestách - Banská Bystrica (mestský úrad), Bratislava (sídlo SAK), Dunajská streda (budova obchodno-informačného centra), Košice (kancelária SAK), Michalovce (budova mestskej polície), Nitra (mestský úrad), Poprad (mestský úrad), Prešov (mestský úrad), Rožňava (radnica), Trenčín (mestský úrad), Trnava (bývalá budova Tatraskla) a Žilina (mestský úrad).

Záujemcovia sa môžu prísť poradiť medzi 9.00 až 14.00 hod. Právna pomoc spočíva najmä v podaní prvotnej právnej rady a usmernení, akým spôsobom by mal ten, kto sa prišiel poradiť, vo svojej životnej a právnej situácii postupovať. Advokáti budú počas akcie radiť záujemcom o právnu pomoc v každej právnej oblasti. Najčastejšie sa ľudia radia vo veciach pozemkového práva, susedských vzťahov, vyživovacej povinnosti k maloletým a úprave práv a povinností k maloletým po rozvode.

Trend: Bezpečnosť nepodceňujeme

Na základe skúmania prístupu, zvykov a povedomia bežných používateľov o zálohovaní dát bolo zistené, že až v 65 % domácností niekto z jej členov stratil svoje osobné dáta. Najcennejšie sú pre používateľov osobné informácie a dokumenty – už viac ako fotografie a hudba. Počet používateľov, ktorí nezálohujú vôbec sa naďalej znižuje, pričom prevažuje zálohovanie na lokálne či externé disky.

Výsledky najnovšieho prieskumu Acronis svedčia všeobecne o narastajúcom povedomí používateľov o hrozbách spojených so zneužitím osobných dát. Tento pozitívny trend je pravdepodobne dôsledkom množiacich sa správ o narušení dátovej bezpečnosti a strate osobných dát zákazníkov sociálnych sietí, bánk poisťovní, leteckých spoločností a ďalších odvetví. Zaujímavý je strmý pokles počtu spotrebiteľov, ktorí nikdy nezálohujú svoje zariadenia – tohto roku bola zaznamenaná najnižšia hodnota v histórii prieskumov Acronis. Z prieskumu tiež vyplýva zvyšujúci sa počet zariadení na jednu domácnosť – domácnosti s niekoľkými zariadeniami sú dnes štandardom a na každého používateľa tak pripadá stále viac prístupových bodov, ktoré by mali byť chránené. S nárastom závislosti na dátach sa tiež zvyšuje aj hodnota, ktorú dátam spotrebitelia pripisujú.

Kľúčové zistenia prieskumu:
- 65,1 % respondentov uviedlo, že oni či niekto z rodiny má skúsenosť so stratou osobných dát či zariadení (počítačov, mobilných telefónov a pod.).
- Tri a viac zariadení s pripojením na internet využíva takmer 70 % domácností.
- Iba 7,3 % respondentov nezálohuje svoje osobné dáta vôbec.
- 62,7 % využíva zálohovanie na lokálne či externé disky.
- Najcennejšie sú pre používateľa osobné informácie a dokumenty (45,8 %), nasledované kategóriou fotografie, videa a hudba (38,1 %) a kategóriou pracovné dokumenty (9,4 %).
- Prudko stúpla celková hodnota, za koľko by používatelia boli ochotní zaplatiť za obnovu svojich dát – ochota vzrástla vo všetkých cenových intervaloch a napríklad vyše 1.000 dolárov by bolo ochotných zaplatiť už 6,2 % používateľov.

EU: Nové pravidlá proti klamlivým a nekalým praktikám

Európsky parlament (EP) schválil nové pravidlá ochrany spotrebiteľov, ktoré sa zaoberajú sprehľadnením rozhodovania o poradí zobrazovaných ponúk na online trhoch a dvojakou kvalitou výrobkov. Predložený text zároveň žiada Európsku komisiu, aby do dvoch rokov po účinnosti smernice dôkladne posúdila novovzniknutú situáciu a v prípade potreby navrhla zaradenie dvojakej kvality produktov priamo medzi nekalé obchodné praktiky.

Nová smernica, na znení ktorej sa vyjednávači EP a Rady (ministrov) Európskej únie (EÚ) už neformálne dohodli, sa zameriava na prispôsobenie úniových pravidiel ochrany spotrebiteľov internetovému veku. Spotrebiteľom by mala priniesť informácie o spôsobe zostavovania poradia on-line ponúk a umožniť im rozoznať, kedy ide o takzvané platené umiestnenie, pri ktorom tretie strany platia za lepšiu viditeľnosť svojej ponuky. Sprehľadniť by sa malo aj využívanie online recenzií a personalizovaná tvorba cien. On-line trhy a porovnávacie služby, napríklad Amazon, eBay, AirBnb či Skyscanner, by mali v budúcnosti zverejniť hlavné parametre, ktoré určujú poradie ponúk, v akom sa zobrazia spotrebiteľovi na základe ním zadaného vyhľadávania. Spotrebitelia by tiež mali byť jasne informovaní, či nakupujú tovary alebo služby priamo od platformy, od obchodníka alebo od súkromnej osoby, aby si boli vedomí úrovne následnej ochrany - napríklad v prípade reklamácie, a či bola pri ich nákupe použitá personalizovaná cenotvorba.

Smernica sa tiež venuje problematike dvojakej kvalite produktov, teda situácii, keď sú výrobky odlišného zloženia či s rôznymi charakteristikami ponúkané pod rovnakou značkou. Schválený text rozširuje aktuálnu definíciu klamlivých obchodných praktík, za ktoré by sa v budúcnosti mohlo považovať aj to, ak spoločnosť propaguje tovar v jednom členskom štáte ako identický s tovarom uvádzaným na trh v ďalších štátoch, hoci majú tieto tovary podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti. Zakázať takúto praktiku však bude možné iba za predpokladu, že odlišné zloženie nebude odôvodnené legitímnymi a objektívnymi faktormi. Medzi tieto faktory by mali patriť okrem iného dostupnosť alebo sezónnosť surovín, zlepšovanie prístupu k zdravým a výživným potravinám či právo obchodníka ponúkať tovar rovnakej značky na rôznych geografických trhoch v baleniach rôznej hmotnosti alebo objemu.

Najvyššia možná sankcia za rozsiahle porušovanie právnych predpisov, ktoré poškodzuje spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch, by na základe nových pravidiel mala byť aspoň na úrovni štyroch percent ročného obratu obchodníka v predchádzajúcom roku. Pokiaľ nie sú informácie o obrate k dispozícii, maximálna pokuta by mohla dosiahnuť dva milióny eur.

Schválená smernica sa momentálne z Európskeho parlamentu presunie na stôl ministrov členských štátov. V prípade, že ju schvália v nezmenenom znení, nové pravidlá vstúpia do platnosti. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na transpozíciu jej ustanovení do svojej vnútroštátnej legislatívy. Parlamentom schválená smernica, ktorá je súčasťou balíka s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov novelizuje aktuálne smernice o nekalých obchodných praktikách, o právach spotrebiteľov, o neprijateľných zmluvných podmienkach a o označovaní cien výrobkov.

štvrtok 18. apríla 2019

Veľká noc: Na Slovensku stále populárny sviatok

Nezáleží na tom, či ste veriaci alebo nie, Veľká noc je jedným zo sviatkov, ktorý každoročne dovedie množstvo ľudí naspäť domov k rodinám. Ľudia totiž na veľké sviatky chcú byť spolu v kruhu rodiny a súčasne si radi doprajú jedlo a pitie typické pre tento sviatok. 

Potvrdili to aj výsledky prieskumu Cashback World, v ktorom až 79 % opýtaných uviedlo, že Veľkonočné sviatky strávi v pohodlí vlastného domova v kruhu najbližšej rodiny. Iba približne pätina (21 %) má v pláne stráviť tieto sviatky inde ako doma. Aj keď príprava veľkonočného občerstvenia nemá také pevné pravidlá ako napríklad príprava vianočnej večere, väčšinou platí na Slovensku pravidlo čím viac, tým lepšie. Aj kvôli tomuto môže nákup potravín výrazne zaťažiť rodinný rozpočet. Podľa prieskumu 59 % respondentov plánuje minúť od 50 do 100 eur, v porovnaní s číslami z minulého roka je to o 14 % menej. Na druhej strane však narástol počet ľudí, ktorí sú ochotní minúť na Veľkú noc od 100 do 200 eur (35 % oproti minuloročným 22 %) a zvyšným 6 % by nerobilo problém minúť aj viac ako 200 eur. Znamená to, že Slováci si tento rok plánujú dopriať viac ako vlani.

Už druhýkrát budú počas veľkonočných sviatkov obchody zatvorené celé tri dni – na Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľú a Veľkonočný pondelok. Výsledky prieskumu však ukázali, že Slováci si na to už zvykli a predsviatočné nákupy si plánujú rozložiť - až 69 % Slovákov plánuje urobiť veľkonočné nákupy postupne v týždni pred Veľkým piatkom. Len 21 % opýtaných má v úmysle nakúpiť naraz v jeden deň v týždni pred Veľkým piatkom.

On-line: Termín návštevy cudzineckej polície

Rady čakateľov pred oddeleniami cudzineckej polície na Slovensku sa majú eliminovať. Záujemcovia o ich návštevu sa môžu objednať na konkrétny termín prostredníctvom formulára na stránke Ministerstva vnútra SR. Cieľom je zefektívniť vybavovací proces.

Objednať sa na konkrétny termín podania žiadosti o udelenie alebo predĺženie pobytu na území Slovenskej republiky je možné na miestne príslušných oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru. Termín si môžu žiadatelia vybaviť prostredníctvom stránky rezortu vnútra, kde v sekcii polícia nájdu pod prezídiom aj kolónku hraničnej a cudzineckej polície. V sekcii cudzinci sa nachádza formulár objednávanie osôb, kde je vytvorená možnosť objednať sa na konkrétne úkony v súvislosti so žiadosťami o udelenie rôznych druhov pobytov, respektíve ich obnovenie.

Po vyplnení požiadavky dostane žiadateľ potvrdzujúci e-mail a pridelený konkrétny termín. Objednať sa je možné maximálne mesiac dopredu. Vyplniť je potrebné formulár toho oddelenia cudzineckej polície, kde sa žiadateľ bude zdržiavať na pobyte. Treba pozorne sledovať aj platnosť doterajšieho udeleného pobytu, tým je možné predísť situácii, že žiadosť o obnovenie pobytu nebude prijatá. V prípade, že záujemcovi nebol pridelený termín z dôvodu naplnenia kapacít, alebo ak mu pridelený termín nevyhovuje, zostáva možnosť prísť na oddelenie cudzineckej polície osobne aj bez objednania sa ako doteraz. Objednaní klienti však budú uprednostnení.

Digitálne inovácie: Kľúč k efektívnej mestskej preprave

Mestá Toronto, Londýn a Berlín sa podľa Deloitte City Mobility Index (DCMI) 2019 pýšia jednými z najefektívnejších systémov mestskej prepravy. V tomto ročníku Deloitte vypracoval index pre celkovo 55 miest na rôznych kontinentoch. Súvisiaci prieskum zistil, že medzi kľúčové faktory v efektívnej mestskej preprave patria rozsiahle digitálne inovácie a kvalitná fyzická infraštruktúra.

„Zistenia indexu ukazujú, že úspech moderných miest pramení z inteligentnej integrácie a schopnosti inovovať, dokonca viac ako z investícií", uviedol Tomáš Belavý. Podľa riaditeľa Inštitútu moderného spotrebiteľa Michala Kardoša City Mobility Index a sledované kritériá sú dobrým ukazovateľom toho, ako formovať systém dopravy aj v slovenských mestách. Jedným z kľúčových faktorov úspechu je pritom spojenie jednotlivých verejných inštitúcií na všetkých úrovniach administratívy a zjednotenie súkromného a verejného sektora, ktoré potom spoločne pracujú na vývoji mestských systémov prepravy.

Jedným z riešení je podľa indexu systém rýchlej autobusovej dopravy (Bus Rapid Transit - BRT). Tieto systémy sa zvyčajne vyznačujú samostatnými autobusovými pruhmi spolu s vyhradenými koridormi a vyžadujú, aby si cestujúci lístky zakúpili vopred. Ukázalo sa, že dokážu prepraviť rovnaký počet ľudí ako metro. Tento systém môže byť vhodnou alternatívou pre mestá, ktoré trápia problémy s financovaním, plánovaním, realizáciou a údržbou infraštruktúry. Osobné vozidlá predstavujú dôležitú súčasť mestskej mobility, a to najmä v geograficky rozsiahlych mestách. Pre mestá však predstavujú niekoľko výziev, okrem iného aj zápchy, znečistenie a dopravné nehody. Mestá preto budú musieť osobnú dopravu regulovať. Riešením môžu byť napríklad zdieľané jazdy.
Nezanedbateľnou súčasťou efektívnej prepravy v mestách je kvalitná infraštruktúra a jej bezpečnosť. Sem patria napríklad cesty a mosty, ktoré sú udržiavané a bezpečné, alebo autobusy a vlaky, ktoré sú čisté a spoľahlivé. „Bezpečnosť týchto systémov by mala byť najvyššou prioritou, pretože aj tie najlepšie fungujúce systémy infraštruktúry rýchlo stratia dôveru verejnosti, pokiaľ nie sú bezpečné. V jednom z prieskumov sme zistili, že viac ako jedna tretina spotrebiteľov v Ríme ohodnotila bezpečnosť svojho dobre rozvinutého systému verejnej dopravy ako slabú po tom, ako v roku 2017 došlo k niekoľkým vážnym požiarom autobusov", uzavrel T. Belavý.

streda 17. apríla 2019

Svetový deň hemofílie: Červené budovy

Pri príležitosti Svetového dňa hemofílie sa v stredu 17. 4. 2019 rozsvietia významné budovy po celom Slovensku na červeno. Pripomínať tak majú symbol životodarnej tekutiny, ktorá pre ľudí s vrodenými krvácavými ochoreniami spôsobuje vážne zdravotné problémy. 

„Snahou Slovenského hemofilického združenia, lekárov a iných medicínskych pracovníkov je, aby život osôb postihnutých hemofíliou nebol len plným bolesti a utrpenia", uviedol Jaroslav Janovec. Hemofília je vrodená krvácavá choroba a táto genetická porucha spôsobuje nedostatočnú tvorbu bielkoviny krvnej plazmy, a tým aj nedostatočnú zrážanlivosť krvi a zastavenie krvácania po poranení. Nedostatok tzv. koagulačného faktora, ktorý je potrebný na zrážanie krvi, vedie k nadmerným prejavom krvácavosti, a to nielen po minimálnych úrazoch, poraneniach, pri trhaní zubov, po operáciách. U ťažších hemofilikov, t. j. tých, ktorí majú veľmi nízku hladinu tohto zrážacieho faktora, dochádza aj k spontánnemu krvácaniu. Objavuje sa bez akejkoľvek príčiny. 

Ochorenie je podľa J. Janovca zákerné v tom, že krvácanie sa nikdy nedá predvídať a nedá sa mu ani predísť. Na Slovensku žije približne 600 hemofilikov, z toho približne 140 detí. Podporiť projekty a aktivity Slovenského hemofilického združenia pre ľudí s nevyliečiteľným vrodeným krvácavým ochorením je možné zaslaním darcovskej SMS DMS HEMO na číslo 877.

Aktuálne: Priemerný dlh Slovákov medziročne vzrástol

V porovnaní s rokom 2017 vzrástol súčasný priemerný dlh slovenských dlžníkov o 60 eur na 860 eur. Dlhy majú opäť skôr muži (56 % dlžníkov), ktorí si tiež požičiavajú vyššie sumy (v priemere viac ako 950 eur). Slovenky priemerne dlžia necelých 760 eur. Z analýzy spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) vyplýva, že súčasný priemerný dlh Slovákov je ešte väčší než v roku 2016, keď jeho výška dosahovala 845 eur.

Najviac dlžníkov stále pochádza z Banskobystrického kraja, kde býva takmer 21 % slovenských dlžníkov s priemerným dlhom necelých 730 eur, čo je zároveň najmenej z krajov Slovenskej republiky. Nasleduje Nitriansky kraj s 18 % dlžníkov a priemerným dlhom 830 eur a Košický kraj so 14 % dlžníkov a priemerným dlhom takmer 830 eur. Z Bratislavy pochádza síce len 8 % dlžníkov, ale ich priemerný dlh je zároveň najvyšší z celej republiky – takmer 1130 eur. „Po minuloročnom poklese sa zadlženie Slovákov pomerne zásadne zvýšilo, a to vo všetkých regiónoch. V prípade Bratislavčanov môže byť vysoké zadlženie dôsledkom vyšších životných nákladov. Slováci sa zadlžujú najmä v produktívnom veku, keď majú ešte dostatok času splatiť svoje záväzky z príjmov zo zamestnania", komentuje Jana Žaludová.

Slováci sa najčastejšie zadlžujú vo veku 35 až 44 rokov, pričom do tejto vekovej skupiny patrí 28 % všetkých dlžníkov s priemerným dlhom približne 910 eur. Veková kategória 45 – 54 rokov predstavuje viac ako 24 % dlžníkov s priemerným dlhom 950 eur a vo veku 25 – 34 rokov je necelých 20 % dlžníkov s dlhom viac ako 780 eur. Len necelé 2 % dlžníkov, s priemerným dlhom viac ako 490 eur, je vo veku 18 až 24 rokov. Viac ako 10 % dlžníkov je už v postproduktívnom veku a stále pritom priemerne dlží takmer 740 eur. Podľa Žaludovej zadlženie ľudí v postproduktívnom veku často znamená nutnosť hľadať si i na dôchodku zamestnanie alebo výrazné zníženie komfortu života pre tých, ktorí nemajú dodatočný príjem. Problémom je tiež kumulácia dlhov. Zistilo sa, že skoro každý štvrtý dlžník má viac než jeden dlh, ba dokonca nie je výnimkou ani 3 a viac rôznych dlhov.

Novinka: Mobilná aplikácia 155.sk

Pri zachraňovaní ľudských životov na Slovensku pomôže aj nová mobilná aplikácia 155.sk. Pripravilo ju Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. Dokáže lokalizovať miesto, kde sa volajúci nachádza. Pre nepočujúcich umožňuje zaslať núdzovú správu.

Aplikácia je bezplatná a funguje na celom území Slovenska. Stlačením jedného tlačidla si ľudia privolajú pomoc, spoja sa s Operačným strediskom zdravotnej záchrannej služby a následne je k nim okamžite privolaná posádka záchrannej zdravotnej služby. Aplikáciu si možno stiahnuť do dotykového telefónu. Po jej stiahnutí je potrebné zadať telefónne číslo a potvrdiť aktivačný kód, ktorý príde v SMS správe. Aby aplikácia plnila svoj účel, je nutné povoliť prístup k GPS súradniciam, SMS správe a internetu. Rovnako je vhodné detailne vyplniť profil používateľa s údajmi o jeho zdravotnom stave. Podporuje aj možnosť volať priamo Horskú záchrannú službu. Obsahuje tiež manuál prvej pomoci či zoznam nemocníc v SR.

Pre operátorov tiesňovej linky je významným benefitom to, že aplikácia je priamo prepojená so systémom, v ktorom pracujú. Operátor tak má potrebné informácie o pacientovi vopred, vidí ich a vie s nimi pracovať. Vďaka takejto technológii sa k pacientom dostane adekvátna pomoc rýchlejšie a efektívnejšie a operátor tiesňovej linky 155 má k dispozícii ihneď informácie o ochoreniach typu cukrovka, alergie, prípadne vysokým tlak, čo pomáha mu pri zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu a vyslaní záchranárov.

utorok 16. apríla 2019

Zero waste: Len tretina hotelov a reštaurácií sleduje, koľko vyhadzuje potravín

Na Slovensku je stále veľa hotelov a reštaurácií, ktoré nesledujú množstvo vyhodených potravín a doteraz sa nestretli ani s termínom zero waste. Tvrdia síce, že odpad nejakým spôsobom triedia, väčšinou však len odvážajú kuchynský odpad, ale papier, plasty a iné obaly hádžu do košov spolu s ostatným odpadom.

Podľa prieskumu, ktorý si dal vypracovať veľkoobchod METRO na vzorke 300 svojich zákazníkov až 58 % gastronomických prevádzok nevie, koľko odpadu mesačne vyprodukuje. V dobe, kedy sa z každej strany ozýva, aké dôležité je v podnikaní myslieť aj na ekológiu, je to zarážajúce číslo. Poznať množstvo odpadu je totiž základom, aby prevádzky mohli pristúpiť ku krokom, ktoré povedú k jeho zníženiu. Termín zero waste medzi prevádzkami tiež nie je veľmi známy, až 64 % z nich sa s ním nikdy nestretlo. Napriek tomu oslovení respondenti uvádzajú, že odpad triedia, pozitívne stanovisko poskytlo až 90 % z nich. Najčastejšie prevádzky odvážajú kuchynský odpad a triedia použitý olej, no možností na zodpovedné správanie voči prostrediu je ďaleko viac.
Prieskum poukázal aj na prevádzky, ktoré si sledujú množstvo vyhodených potravín – je ich 42 %. Vyše polovica z nich vytvorí mesačne do 100 kilogramov odpadu, 14 % z oslovených prevádzok má dokonca kompostér.  Firmy, ktoré podnikajú kroky smerujúce k udržateľnosti priznávajú, že im toto správanie prináša zvýšené nároky na financie a často by potrebovali pomôcť a poradiť. Až 57 % z oslovených prevádzok má dodatočné náklady spojené s triedením odpadu a 89 % by privítalo podporu vo forme konzultácií. Biologicky rozložiteľný odpad tvorí nadpolovičnú väčšinu vyprodukovaného odpadu aj v samotných domácnostiach. Je preto hlavnou triediteľnou zložkou, ktorú vieme premeniť na kompost ako zdroj živín. Vysoký podiel tvoria následne papier a plasty. Triedením zvyšujeme mieru recyklácie. Neplytvanie zdrojmi ako voda - energie, je rovnako dôležitým nástrojom vedúcim k udržateľnosti prevádzok", uvádza Petra Csefalvayová z Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku (INCIEN).
Aktuálne: Rozšíenie povinnosti registrácie konečných užívateľov výhod

Spoločnosti zaregistrované v obchodnom registri Slovenskej republiky pred 31. októbrom 2018 majú povinnosť do konca tohto roka zaregistrovať svojho konečného užívateľa výhod. Spoločnostiam registrovaným po tomto termíne táto povinnosť vzniká už pri registrácii v obchodnom registri. Zavedená povinnosť priniesla rozšírenie povinností pre podnikateľské subjekty, ako aj niekoľko nejednoznačností, ktoré komplikujú výkon podnikateľskej činnosti v súlade so zákonom.

„Na základe našich praktických skúsenosti sme identifikovali, že pre mnohé spoločnosti, najmä pre medzinárodné spoločnosti s komplikovanou organizačnou a vlastníckou štruktúrou, je pomerne zložité identifikovať konečných užívateľov výhod, ktorí majú byť zaregistrovaní na území Slovenskej republiky“, uviedla Dagmar Yoder, advokátka z Deloitte Legal. Zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu vyplýva, že v situáciách, kedy nie je možné identifikovať konečného užívateľa výhod, má byť takto zaregistrovaný vrcholový manažment spoločnosti. To môže najmä pri veľkých medzinárodných spoločnostiach zahŕňať okrem štatutárov často aj zamestnancov, ktorí sa im zodpovedajú. „V praxi to môžu byť napríklad aj riaditeľ oddelenia ľudských zdrojov alebo prevádzkový riaditeľ a treba zdôrazniť, že povinnosť registrácie týchto osôb ako konečných užívateľov výhod je určite kontroverzná. V legislatívnom procese sa momentálne nachádza aj novela zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorá prináša niekoľko zmien, napríklad v súvislosti s registráciou vrcholného manažmentu namiesto konečného užívateľa výhod“, doplnila D. Yoder.

Problémy môžu vzniknúť aj v prípade, keď veľkosť podielu spoločníka sama o sebe nezakladá povinnosť zaregistrovať ho ako konečného užívateľa výhod, ale takáto povinnosť môže vzniknúť v súvislosti s konaním viacerých spoločníkov v zhode. Predpokladom pre splnenie tejto povinnosti bude teda dôkladné posúdenie vlastníckych vzťahov a organizačnej štruktúry spoločností.

Radíme: Ako správne čítať informácie na vajciach

K Veľkej noci na Slovensku patria neodmysliteľne aj vajíčka. Slováci sa čoraz viac zaujímajú, odkiaľ vajíčka pochádzajú a na etikete hľadajú slovenskú vlajku. Spôsob chovu a pôvod krajiny, odkiaľ vajíčko pochádza, sú však zaznamenané aj v kódoch na škrupine vajíčok.

Každé vajce predávané v Európskej únii musí byť čitateľne označené kódom:
- Prvá číslica označuje spôsob chovu nosnice. Vajce označené 0 pochádza z ekologického hospodárstva, 1 označuje, že vajce je od nosnice z voľného výbehu, označenie 2 patrí vajciam od nosníc chovaných v halách a 3 znamená, že nosnica žije v klietke.

- Nasledujú dve písmená, ktoré udávajú krajinu pôvodu. Slovenské vajcia sú označené skratkou SK.
- Poslednou sériou číslic je registračné číslo hospodárstva. Okrem povinného označenia sa vajcia delia podľa hmotnosti na malé s hmotnosťou do 53 gramov (veľkosť S) až po veľmi veľké s hmotnosťou nad 73 gramov (XL).

pondelok 15. apríla 2019

Zelená domácnostiam II: Poukážky na slnečné kolektory

V 5. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, ktoré bude otvorené v utorok (16. 4.), bude k dispozícii pre domácnosti na inštalácie slnečných kolektorov v mimobratislavských regiónoch 800.000 eur. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánuje do septembra 2019 podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť spolu 20 kôl. V predchádzajúcom štvrtom kole (9. 4.) projektu Zelená domácnostiam II vydala SIEA 314 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu. A nasledujúce 6. kolo určené pre fotovoltické panely bude otvorené 30. apríla 2019.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).


Trend: Zdravotníctvo a umelá inteligencia

Zdravotná starostlivosť sa zásadným spôsobom mení: máme málo lekárov, populácia starne, dopyt po informáciách silnie. Na internete si pacienti nachádzajú často nesprávne cesty. Zmeniť to chce technológia Hilbi - jej ekosystém vyhodnotí zdravotný stav a nájde riešenie na mieru státisíce kilometrov od domova. Stačí len pripojenie k internetu. Autormi sú Slováci, ktorí získali už podporu dvoch stoviek renomovaných lekárov. 

Hilbi predstavuje decentralizovanú zdravotnú starostlivosť na základe umelej inteligencie globálneho rozmeru. Umelá inteligencia sa učí na chatovej platforme za účasti pacienta a jeho lekára, dané poznatky porovnáva z množstvom zdravotných data setov, dát s inteligentných hodiniek a rôznych meračov až po meteo-gelolokačné dáta. Je unikátnym partnerom v trojici, pretože zbiera, klasifikuje a sprocesúva dáta pomocou super výkonných počitačov. Zapojení lekári ich následne verifikujú, vyhodnocujú a nastavujú postupy. Konečným prijímateľom je daný pacient. Dáta sú chránené 01Blockchain technológiou, ktorá zaručuje anonymitu a bezpečnosť zdieľaných dát, ako aj maximálnu transparentnosť a distribúciu. „V dnešnej dobe o sebe zbierame dáta z rôznych zdrojov, ako napríklad inteligentné hodinky, a keď ochorieme, tak technológie, ktoré sú v čase tu a teraz, obchádzame a ideme k lekárovi. Môže to byť inak. Myslím si, že to, čo ľudia z Hilbi robia, je fantastické. Na správne určenie diagnózy nestačí len vymenovanie symptómov, ale aj geografické faktory, genetické predispozície a faktory, súvisiace so životným štýlom. To všetko sa za pomoci tejto technológie zaznamenáva a napomáha k skoršiemu a presnejšiemu určeniu diagnózy“, uviedol Emmanuel Fombu, MD, MBA.  

Hilbi funguje ako chat medzi pacientom a jeho lekárom, medzi samotnými lekármi, až po komunitný chat, kde sa ďalší lekári pripájajú. Z toho všetkého sa umelá inteligencia nielen učí, ale snaží sa aplikovať poznatky k vznikajúcim symptómom okamžite, ako ich pacienti spomínajú. Analyzované dáta instantne zdieľa pacient s lekárom, čo vedie k včasnej diagnostike rôznych ochorení, a má častokrát výsledok záchrany ľudského života. Výhodou je praktickosť a dostupnosť aplikácie v akomkoľvek smartphone či mobilnom zariadení. „Je odpoveďou na dopyt po kvalitných, vysoko kvalifikovaných informáciách a bez poldňového vysedávania v čakárni u doktora. Mnohokrát sa tam navyše pacienti dozvedia to, čo už vedia”, doplnil MUDr. Ladislav Pásztor MSc, Hilbi Chief Executive Officer. Projekt je v prvej testovacej fáze, na jeho vývoji sa podieľajú ľudia z 01People, odborníci z doktoronline.sk, medicínski špecialisti so zástupcami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Facebook: Zmenené podmienky

Európska komisia a orgány na ochranu spotrebiteľov 9. apríla 2019 privítali aktualizované zmluvné podmienky poskytovania služieb spoločnosti Facebook. Teraz sa v nich jasne vysvetľuje, že spoločnosť ako zdroj svojho financovania využíva údaje svojich používateľov na vývoj profilovacích aktivít a lepšie zacielenie reklám.

V nových podmienkach sa spresňuje, aké služby založené na využívaní údajov svojich používateľov predáva Facebook tretím stranám, ako si môžu spotrebitelia svoj účet zrušiť a na základe akých dôvodov môžu byť účty zablokované. Tento vývoj nastáva po rokovaniach, ktorých cieľom bolo dosiahnuť, aby spoločnosti Facebook jasne a v plnom rozsahu zverejnila svoj obchodný model.
Facebook do svojich podmienok poskytovania služieb pripojí nový text s vysvetlením, že spoločnosť svoje služby nespoplatňuje výmenou za to, že používatelia súhlasia so sprístupnením svojich údajov iným osobám, aj s tým, že budú vystavení komerčnej reklame. V podmienkach spoločnosti Facebook sa teraz jasne vysvetlí, že jej obchodný model je založený na predaji cielených reklamných služieb obchodníkom s využitím údajov z profilov jej používateľov.
V nadväznosti na tieto opatrenia na presadzovanie práva spoločnosť Facebook okrem toho zmení:
· svoju politiku týkajúcu sa obmedzenia zodpovednosti a odteraz uzná svoju zodpovednosť v prípade nedbanlivosti, napríklad v prípadoch zneužitia údajov tretími stranami;
· svoju právomoc jednostranne meniť podmienky, a to tým, že ju obmedzí na prípady, keď sú zmeny primerané a zohľadňujú aj záujem spotrebiteľa;
· pravidlá týkajúce sa dočasného uchovávania obsahu, ktorý spotrebiteľ vymazal. Takýto obsah sa môže uchovávať len v osobitných prípadoch, napríklad na splnenie požiadavky niektorého orgánu na presadzovanie práva, a v prípade technických dôvodov maximálne 90 dní;
· spôsob, akým objasňuje právo používateľov na odvolanie sa v prípade, že bol ich obsah odstránený.

Spoločnosť Facebook musí všetky záväzky splniť najneskôr do konca júna 2019. Komisia a sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa budú vykonávanie týchto opatrení dôkladne monitorovať. Ak Facebook svoje záväzky nesplní, vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa by mohli prikročiť k opatreniam na presadzovanie práva vrátane sankcií.

piatok 12. apríla 2019

SR: Pri výbere mobilu alebo tabletu rozhoduje výbava

Slováci sa pri kúpe mobilného telefónu alebo tabletu zameriavajú najmä na hardvérovú a softvérovú výbavu. Tieto parametre sú kľúčové pre 47 % respondentov. Cena je dôležitá pre 42 % opýtaných, nasledujú zákaznícka starostlivosť a servis (6 %), dostupnosť príslušenstva (3 %) a pôvod výrobku (2 %). 

Podľa prieskumu, ktorý pre Inštitút hospodárskej politiky, n. o., (IHP) vykonala agentúra NMS Market Research na reprezentatívnej vzorke 1.040 respondentov cenová senzitivita je pri kúpe mobilných zariadení vyššia u žien ako u mužov. Cena zariadenia zohráva vyššiu úlohu aj u starších vekových kategórií obyvateľstva. Dôležitosť hardvérového a softvérového vybavenia postupne s narastajúcim vekom klesá. Pre nadpolovičnú väčšinu oslovených pri výbere mobilného operátora je zároveň kľúčová cena za volania, SMS a dáta. Pre tretinu respondentov boli rozhodujúcim faktorom spoľahlivosť siete a pokrytie a pre 8 % opýtaných to boli podmienky a viazanosť.

Nadchádzajúca generácia mobilných 5G sietí je zatiaľ pre Slovákov neznámou. O jej výhodách nemá dostatok informácií až 40 % opýtaných. Vymeniť operátora, ktorý by ako prvý uviedol na trh 5G sieť, by sa rozhodlo 17 % respondentov. Najväčšiu skupinu prirodzene tvorila najmladšia veková skupina.
5G sieť zvládne obslúžiť až milión zariadení pripojených na jeden štvorcový kilometer, čo vytvorí priestor na nástup novej éry Internetu vecí (IoT).

EU: Štvrtá správa o stave energetickej únie

Európske politiky realizované počas posledných piatich rokov vo všetkých oblastiach nasmerovali Európsku úniu (EÚ) správnou cestou, takže si mohla plne osvojiť zásadu prechodu na čistú energiu, využiť hospodárske príležitosti, ktoré z toho vyplývajú, vytvárať rast a pracovné miesta a zdravšie životné prostredie pre spotrebiteľov. 

Energetická únia popri modernizácii európskej politiky v oblasti energetiky a klímy podporuje v súlade so záväzkami EÚ prijatými na základe Parížskej dohody prechod európskeho hospodárstva na čistú energiu v kľúčových odvetviach s akcentom na zabezpečenie sociálne spravodlivého prechodu. K správe sú priložené dva dokumenty preukazujúce pokrok dosiahnutý v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti. Komisia zároveň predkladá aj správu o vykonávaní strategického akčného plánu pre batérie a oznámenie o efektívnejšom a demokratickejšom rozhodovaní v politike EÚ v oblasti energetiky a klímy. Energetická únia posilnila vnútorný trh s energiou a zvýšila energetickú bezpečnosť EÚ vďaka investíciám do novej inteligentnej infraštruktúry (vrátane cezhraničnej). Zabezpečila sa nová moderná koncepcia príslušného trhu a bol zavedený mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi založený na princípe solidarity, ktorý umožňuje účinnejšie a efektívnejšie reagovať na potenciálne krízy. Ergetická transformácia si vyžaduje komplexnú hospodársku a spoločenskú transformáciu všetkých odvetví hospodárstva a spoločnosti, aby sa do roku 2050 uskutočnil prechod ku klimatickej neutrálnosti.

Aktualizovaný legislatívny rámec umožnil EÚ udržať si vedúce postavenie, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, keďže zvýšil úroveň ambícií na rok 2030 vo viacerých odvetviach súvisiacich s energetikou, počnúc zvýšenými cieľmi v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti až po ciele týkajúce sa emisií z osobných automobilov, dodávok a nákladných áut. Okrem nového legislatívneho rámca zaviedla Európska komisia súbor podporných opatrení na zabezpečenie hladkého prechodu európskeho priemyslu, regiónov a miest. Bolo zavedených viacero cielených iniciatív s cieľom zaručiť všetkým regiónom a občanom rovnaký prospech z energetickej transformácie. Jednou z týchto iniciatív je Európska aliancia pre batérie. V súvislosti s posilnenou stratégiou pre priemyselnú politiku bolo európske odvetvie výroby batérií označené za strategický hodnotový reťazec pre EÚ. K správe o energetickej únii je pripojená samostatná správa o vykonávaní strategického akčného plánu pre batérie.

V druhom oznámení, ktoré bolo dnes uverejnené, sa vyzýva na posilnenie demokratickej zodpovednosti v rámci rozhodovacieho procesu na základe Zmluvy o Euratome. Európska komisia zriadi skupinu expertov na vysokej úrovni na posúdenie súčasného stavu vykonávania Zmluvy o Euratome s cieľom zvážiť, ako by sa na základe súčasnej zmluvy mohla zlepšiť jej demokratická zodpovednosť. Komisia v uvedenom oznámení žiada Európsky parlament a Radu, aby zvážili, ako by zdaňovanie energie mohlo prispieť k lepšiemu plneniu cieľov politiky EÚ v oblasti energetiky a klímy, a ako by prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v procese prijímania rozhodnutí medzi členskými štátmi mohol pomôcť naštartovať pokrok v tejto oblasti. Táto oblasť činnosti nadväzuje na plán Komisie na postupný prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v procese prijímania rozhodnutí vo všetkých oblastiach zdaňovania, ktorý bol prvýkrát uverejnený v januári.

Brexit: Nové povinnosti

Situácia okolo odchodu Veľkej Británie z Európskej únie ostáva zatiaľ nejasná. Firmy, ktoré plánujú naďalej obchodovať so Spojeným kráľovstvom, sa musia pripraviť na nové povinnosti. Spoločnosti, ktoré do Veľkej Británie dovážajú tovar v hodnote nižšej ako 135 libier (157 eur) čaká nová registračná povinnosť pre potreby platby dane z pridanej hodnoty. 

„Registrácia je jednoduchá a trvá iba niekoľko minút. Túto povinnosť však netreba zbytočne odkladať na reálny začiatok brexitu", radí Peter Pavuk. Európske firmy budú účtovať DPH v mieste nákupu, teda v Spojenom kráľovstve. Musia sa tak zaregistrovať na britskom colnom úrade HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs). Pri registrácii firma dostane jedinečné identifikačné údaje, ktoré budú pri zásielkach do Veľkej Británie využívať. Celý proces registrácie prebieha online na stránke britskej vlády www.gov.uk. „Po úspešnej registrácii zákazník oznámi identifikačné údaje HMRC svojej kuriérskej spoločnosti a bude ich tiež uvádzať na faktúrach", dodal Peter Pavuk.

Firmy, ktoré chcú po brexite plynulo pokračovať v obchodovaní s partnermi vo Veľkej Británii, by nemali zabúdať aj na ďalšie povinnosti. V prvom rade je potrebné požiadať o registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov, takzvané EORI. Registrácia do EORI je jednoduchá a firmy ju môžu realizovať prostredníctvom webovej stránky Finančnej správy. 

štvrtok 11. apríla 2019

Umelá inteligencia: Slovenskí odborníci sa spájajú

Prvé stretnutie na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave zorganizovali Slovenská technická univerzita v Bratislave, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Americká obchodná komora v SR a IT asociácia Slovenska.
Odborníci z prostredia akadémie, biznisu a verejnej správy z celého Slovenska minulý týždeň diskutovali, čo by najviac pomohlo rozvoju umelej inteligencie na Slovensku, ktorá má čoraz väčší vplyv na všetky oblasti našich životov. Cieľom ich stretnutia je vypracovať odporúčania pre rozvoj a využitie umelej inteligencie na Slovensku. Jedným z bodov diskusie bol tiež plán založenia Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie — Slovak-AI, ktorého víziou je pôsobiť ako základňa pre transformáciu slovenskej ekonomiky založenej na technológiách využívajúcich umelú inteligenciu s ohľadom na etické zásady. Slovak-AI má ambíciu stať sa európskym uznávaným hráčom a partnerom významných medzinárodných štruktúr. Centrum bude spájať a zastupovať záujmy subjektov pôsobiacich v umelej inteligencii, čo umožní nielen prispievať k definovaniu potrieb pre rozvoj umelej inteligencie na Slovensku, ale najmä k rozvoju talentu a významnému posilneniu výskumu v umelej inteligencii a transferu do praxe.

Umelá inteligencia už dnes ponúka zefektívňovanie ľudskej produktivity, transformuje hospodárstvo, vzdelávanie i spoločnosť. Rýchlo a efektívne preto musí reagovať aj Slovenská republika, ktorá patrí podľa OECD medzi najohrozenejšie krajiny, ktoré budú čeliť radikálnym zmenám na trhu práce vplyvom umelej inteligencie. Európska komisia predstavila Koordinovaný európsky plán pre umelú inteligenciu, ktorý vypracovala s členskými štátmi EÚ na podporu rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe. Ak chce Slovensko využiť potenciál umelej inteligencie na Slovensku, a tiež efektívne využiť európske zdroje, musí v čo najkratšom čase definovať hlavné priority v oblasti umelej inteligencie.

EÚ: Prvá snímka čiernej diery

Čierne diery sú mimoriadne koncentrované kozmické telesá, ktoré obsahujú neuveriteľné množstvá hmoty na malom priestore. Majú extrémny vplyv na svoje okolie: zakrivujú časopriestor a prehrievajú akýkoľvek materiál, ktorý do nich vstúpi. Zachytená snímka odhaľuje čiernu dieru v strede obrovskej galaxie v súhvezdí Panna s názvom Messier 87. Táto čierna diera sa nachádza 55 miliónov svetelných rokov od Zeme a jej hmota je 6,5 miliardy ráz väčšia oproti nášmu Slnku.

Historicky prvé pozorovanie čiernej diery je výsledkom rozsiahlej medzinárodnej výskumnej spolupráce v rámci programu Event Horizon Telescope (EHT), kde zohrávali kľúčovú úlohu výskumníci financovaní z prostriedkov Európskej únie (EÚ). Tento významný vedecký úspech predstavuje prelom v našom chápaní čiernych dier, potvrdzuje predpovede Alberta Einsteina o všeobecnej teórii relativity a otvára nové brány pátraniu v našom vesmíre. Aby sa dalo priamo pozorovať bezprostredné okolie tejto čiernej diery, cieľom iniciatívy EHT bolo zmodernizovať a prepojiť celosvetovú sieť ôsmich rôznych teleskopov. Nachádzajú sa v ťažko prístupných lokalitách vo veľkej nadmorskej výške – od španielskej Sierry Nevady cez sopky na Havaji a v Mexiku či pohoria v Arizone až po čilskú púšť Atacama a Antarktídu. Na tejto významnej medzinárodnej operácii sa zúčastňuje viac ako 200 výskumných pracovníkov z Európy, Ameriky a východnej Ázie.

Európska rada pre výskum poskytuje finančné prostriedky vedcom zapojeným do spolupráce v rámci EHP prostredníctvom týchto projektov v rámci programu EÚ Horizont 2020 a 7. rámcového programu:
- Projekt BlackHoleCam s objemom 14 miliónov eur, ktorého cieľom je zachytávať, merať a skúmať čierne diery. Tento šesťročný výskumný projekt realizujú od roku 2014 traja vedúci výskumníci a ich tímy: konkrétne profesor Heino Falcke z Radboudovej univerzity v Nijmegene (ktorý takisto predsedá vedeckému výboru EHT), Michael Kramer z Inštitútu Maxa Plancka pre rádioastronómiu a Luciano Rezzolla z Goetheho univerzity vo Frankfurte.
- Projekt RadioNet, v rámci ktorého sa podporuje konzorcium 27 inštitúcií v Európe, Južnej Kórei a Južnej Afrike. Ich cieľom je integrovať infraštruktúry svetovej úrovne v záujme výskumu v oblasti rádioastronómie. Patria sem rádioteleskopy, teleskopické siete, dátové archívy a celosvetová európska sieť pre interferometriu s veľmi dlhou základňou. Projekt koordinuje Inštitút Maxa Plancka pre rádioastronómiu. Za posledných 15 rokov EÚ investovala do RadioNetu 30,3 milióna eur.

Európska rada pre výskum, ktorú EÚ zriadila v roku 2007, je popredným európskym fondom pre excelentný prelomový výskum. Každý rok bez ohľadu na štátnu príslušnosť a vek vyberá a financuje najlepších a najkreatívnejších výskumných pracovníkov, ktorí môžu realizovať projekty v Európe. ERC ponúka štyri základné grantové schémy: granty pre začínajúce projekty (Starting), konsolidáciu tých existujúcich (Consolidator), pokročilé projekty (Advanced) a napokon synergie (Synergy). Vďaka dodatkovej schéme na overenie koncepcie (Proof of Concept) ERC pomáha príjemcom grantov preklenúť medzery medzi priekopníckym výskumom a počiatočnými fázami jeho komercializácie.

Facebook: Profily zosnulých ľudí

Nástroje umelej inteligencie poslúžia Facebooku na vyhľadávanie profilov ľudí, ktorí už nežijú. Pri takýchto profiloch spoločnosť upraví nastavenia, aby priatelia zosnulého človeka už nedostávali upozornenia na blahoželanie k narodeninám. 

Sociálna sieť mení tiež pravidlá pri nahlasovaní profilov zosnulých ľudí samotnými používateľmi. Doteraz mohol takéto profily nahlasovať ktokoľvek, kto doložil pracovníkom spoločnosti úmrtie daného človeka nejakým dôkazom, napríklad úmrtným oznámením. Po novom už bude môcť profil zosnulého človeka nahlásiť len jeho príbuzný alebo niekto, kto mal túto osobu na Facebooku za priateľa.

Ďalšou zmenou, ktorú Facebook v tejto súvislosti chystá, je pridanie spomienkovej rubriky na profily zosnulých ľudí. Do tejto rubriky budú môcť písať alebo zverejňovať v nej fotografie priatelia na sieti či rodinní príslušníci konkrétnej osoby.