streda 21. augusta 2019

Slovensko.sk: Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Zákon o e-Governmente vyžaduje, aby doložka právoplatnosti, resp. vykonateľnosti bola neoddeliteľne spojená s elektronickým úradným dokumentom, ktorého právne skutočnosti osvedčuje. Toto spojenie sa dosiahne tak, že oba dokumenty (aj rozhodnutie aj doložka) sa spoločne podpíšu kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a pripojí sa k nim kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.

Správne vytvárať doložku v zmysle novely zákona o e-Governmente s účinnosťou od 1. augusta 2019 môžu orgány verejnej moci nielen spoločnou autorizáciou, ale aj pripojením celého rozhodnutia do prílohy. V prípade priloženia rozhodnutia do prílohy elektronickej úradnej správy musí byť zároveň v doložke tento elektronický úradný dokument jednoznačne identifikovaný. Pokiaľ elektronický úradný dokument vznikol spoločnou autorizáciou elektronického dokumentu vo formáte PDF s údajmi elektronického formulára, musí byť v prílohe k doložke právoplatnosti pripojený celý pôvodný elektronický úradný dokument, a teda aj súbor obsahujúci všetky časti elektronického úradného dokumentu (napr. ASiC obsahujúci PDF spoločne autorizovaný s údajmi formulára).

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil doložku právoplatnosti a vykonateľnosti, ktorá je zverejnená v module elektronických formulárov od 29. marca 2018 s identifikátorom 50349287.DolozkaPravoplatnostiAVykonatelnosti.sk. Formulár doložky je dostupný cez zelené tlačidlo Vyznačiť doložku priamo v odoslaných elektronických úradných správach obsahujúcich elektronické úradné dokumenty, t. j. správy s class EGOV_DOCUMENT (rozhodnutia) a tiež ho môžeme hromadne pridať cez Vytvoriť oznámenie/výzvu, ktoré má každý orgán verejnej moci (OVM) vo svojej elektronickej schránke.

Novinka: Inovácie autobusového dopravcu

Slovak Lines spojil svoj rezervačný systém, nákup na webe či v mobilnej aplikácii a novú webovú stránku do jednej digitálnej platformy. Novinkou budú napríklad notifikácie o prípadných zmenách a meškaní spojov či možnosť rezervácie konkrétnych sedadiel.

Nový systém dopravcu prepája nielen digitálne, ale aj nedigitálne kanály. Predaj cez webstránku a mobilnú aplikáciu je v reálnom čase synchronizovaný s predajom u vodičov, pri pokladniach autobusových staníc či v pobočkách partnerov. Zároveň sa všetky dáta dajú prepojiť s digitálnymi tabuľami na nástupištiach či samoobslužnými kioskami. 

Komplexný systém notifikácií by mal umožniť informovanie o mimoriadnych udalostiach, akými sú meškanie spoja či zmena trasy a odchodu spoja. A čoskoro si zákazníci budú môcť rezervovať konkrétne sedadlá, alebo objednať si doplnkové služby a produkty aj od partnerov Slovak Lines.  Cestujúci by si tak v budúcnosti mohol cez aplikáciu napríklad dokúpiť cestovný lístok na MHD v Bratislave alebo lístky na rôzne mestské atrakcie či večeru v reštaurácii. Z pohľadu firmy je výhodou jednoduchší manažment cestovných poriadkov, liniek, trás a cien a zároveň aj kompletný servis lístkov a transakcií. Súčasťou systému sú aj CRM modul a dispečerský modul.

Výzva: Zelená nafta 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijíma od 19. augusta t.r. žiadosti o Zelenú naftu 2019.. Žiadosť si do 20. septembra môžu podať oprávnení žiadatelia, ktorí si aktivovali používateľské konto v štátnom DataCentre, keďže proces je plne elektronizovaný. Doteraz si ho vytvorilo viac ako 3.000 subjektov. 

Zelená nafta je prvá systémová štátna podpora v agrosektore v histórii Slovenska, ktorá bude 100 % realizovaná elektronicky. Oprávnení žiadatelia budú môcť z tohto systémového opatrenia získať celkovo 30 miliónov eur na podporu špeciálnej a špecializovanej rastlinnej a živočíšnej prvovýroby.
V živočíšnej výrobe je podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe ide predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ale napríklad aj zemiaky či cukrovú repu. Nechýbajú ani olejniny ako mak či ľan. Podporené budú tiež pestovanie chmeľu, viniča či liečivých rastlín.

Elektronizáciu procesu žiadostí o Zelenú naftu 2019 umožnila spolupráca s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a využitie jeho systému ITMS2014+.  Žiadatelia tak nebudú musieť podávať množstvo tlačív, ale tie si PPA overí priamo zo štátnych databáz a registrov. Z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat bude priamo čerpať stavy hospodárskych zvierat k 30. novembru 2018 a podporované plodiny zasa z Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) za rok 2018. 

Všetky informácie o žiadostiach na Zelenú naftu 2019 sú zverejnené na webstránke PPA Podpory/Štátna pomoc/Výzvy.

utorok 20. augusta 2019

Upozorňujeme: Nebezpečný stlačený medicinálny plyn Conoxia

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu stlačený medicinálny plyn Conoxia. Obsahuje stopercentný kyslík, ktorý sa používa na liečbu alebo prevenciu akútneho alebo chronického nedostatku kyslíka v inhalačnej terapii ako súčasť anestézie alebo intenzívnej starostlivosti. 

Dôvodom stiahnutia predmetných fliaš z trhu je potenciálne riziko vznietenia počas prípravy na použitie. Stiahnutie sa týka jednotlivých tlakových fliaš, podľa ktorých je nutné sa orientovať. Nedostatkom v kvalite nemusia byť dotknuté všetky tlakové fľaše v rámci jednej šarže, preto je nutné sa riadiť čiarovými kódmi fliaš.
Konkrétne čiarové kódy sú zverejnené na webovej stránke sukl.sk vrátane metodického pokynu pre distrubučné spoločnosti a zdravotnícke zariadenia. 

ISIC: Náhrada potvrdenia o návšteve školy

Študentský preukaz ISIC (International Student Identity Card) sa čoraz viac akceptuje ako plnohodnotná náhrada potvrdenia o návšteve školy zo strany partnerských spoločností združenia CKM SYTS, ktoré vydáva na Slovensku preukazy ISIC, učiteľské ITIC (International Teacher Identity Card) a European Youth Card EURO<26 .="" font="" nbsp="">

Všetky tieto preukazy obsahujú čiarový kód s licenčným číslom a väčšina má tiež čip s výrobným číslom. Tieto identifikátory sú súčasťou databázy združenia a platnosť preukazov sa jednoducho overuje pomocou webovej služby. Združenie zaznamenalo nárast poskytovateľov zliav, ktorí overujú platnosť preukazu on-line. V súčasnosti overuje platnosť preukazov on-line 69 partnerov, čo predstavuje elektronickú kontrolu platnosti na niekoľkých stovkách miest na Slovensku. V porovnaní s minulým rokom je to nárast o 44 percent. V internetových obchodoch je to bežné už viac ako desať rokov. U obchodníkov v kamenných prevádzkach overenie závisí aj od zariadení, čítačiek, ktoré používajú.

Podľa štatistík CKM SYTS počet poskytnutých zliav po on-line overení platnosti preukazu ISIS sa v prvom polroku medziročne zvýšil o viac ako 300 percent. Najvyužívanejšími zľavami s elektronickou kontrolou platnosti boli v tomto roku zľavy na elektronický tovar, špeciálny paušál u mobilného operátora a poistenie. Takáto rozsiahla spolupráca s poskytovateľmi zliav na základe on-line overenia platnosti preukazov zaraďuje Slovensko na špičku krajín združených v rámci ISIC Asociácie, do ktorej patrí vyše ako 130 krajín. 

Zelená domácnostiam: Poukážky na fotovoltické panely

V 18. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, otvorené v utorok 20. augusta 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštalácie fotovoltických panelov v celkovej sume 500.000 eur. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v 17. kole projektu vydala 421 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. Podporu získali takmer všetci záujemcovia. O príspevky v 17. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov okrem Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky 6. augusta od 15.00 hod. Kolo bolo uzatvorené takmer po deviatich minútach od spustenia, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu 700.000 eur. 

Do konca roka plánuje SIEA vyhlásiť ešte sedem kôl v celkovej hodnote 4,8 milióna eur. Aktuálne je vydaných viac ako 4.900 platných poukážok v hodnote viac ako 9,4 milióna eur. Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).

pondelok 19. augusta 2019

Upozorňujeme: Opäť nebezpečná kozmetika - aktualizované

Úrad verejného zdravotníctva SR varuje pred novými nebezpečnými kozmetickými výrobkami, ktoré boli nahlásené do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) v Litve. Tieto výrobky sa však môžu nachádzať aj v iných krajinách.

Zdravie môže ohroziť koncentrovaný gél a balzam na nohy, ako aj telový gél značky Horse Health a telový gél Zolotoj Us z Ruska. Upozornenie sa týka aj dvoch druhov krémov na ruky značky Gratia z Poľska - harmančekového a s aloe vera. Vo všetkých týchto výrobkoch sa nachádza zmes konzervačných látok Methylisothiazolinone a Methylchloroisothiazolinone, ktorej použite je podľa predpisov Európskej únie možné len v zmývateľných výrobkoch. Nezmývateľné výrobky s týmito zložkami môžu u citlivých osôb spôsobiť alergickú reakciu.

Minulý týžden kontrolné orgány v Írsku a v Nemecku nahlásili ako nebezpečný výrobok na umývanie rúk Fast Orange Hand Cleaner z USA obsahujúci  methylisothiazolinone, ktorý je na zozname zakázaných látok. Výrobca už upravil zloženie svojho produktu a od 7. mája 2018 tento výrobok danú látku neobsahuje. Oznam sa teda netýka výrobkov, ktoré boli vyrobené po uvedenom dátume a v ich zozname zložiek nie je uvedená nebezpečná látka methylisothiazolinone. Ďalším nebezpečným produktom bol prípravok na bielenie pokožky Caro bright Lemon, pri ktorom nie je uvedený ani výrobca, ani krajina pôvodu. Zdravie môže poškodiť nadlimitné množstvo látky kojic acid, ktoré sa vo výrobku nachádza.

5G: Umelá inteligencia

Prechod na 5G a využitie potenciálu, ktorý siete piatej generácie ponúkajú, znamená obrovské investície pre poskytovateľov mobilných služieb. Umelá inteligencia môže operátorom pomôcť zabezpečiť rýchlejšiu návratnosť týchto investícií. Prieskum spoločnosti Ericsson, ktorý prebiehal medzi vedúcimi pracovníkmi 132 poskytovateľov mobilných služieb z celého sveta, sa zaoberal ich plány na začlenenie umelej inteligencie (AI) do ich sietí. 

Až 53% svetových poskytovateľov služieb očakáva, že do konca roka 2020 implementujú do svojich sietí niektoré aspekty umelej inteligencie. Časový horizont pre ich prijatie sa pre 19% z nich pohybuje od 3 do 5 rokov. Celkom 55% operátorov označilo za kľúčový faktor pre využitie umelej inteligencie zlepšenie zákazníckej skúsenosti a domnieva sa, že AI bude mať v tejto oblasti pozitívne dopady. Pre 68% je obchodným cieľom v najbližších troch rokoch práve posilnenie zákazníckych služieb. Poskytovatelia očakávajú, že umelá inteligencia pomôže zlepšiť kvalitu siete a zabezpečiť poskytovanie služieb na mieru.

„Pre prevádzkovateľa sietí bude umelá inteligencia viac a viac potrebná predovšetkým na efektívne plánovanie, optimalizáciu a riadenie 5G sietí. Vzhľadom na riadenie veľkého množstva 5G cloudových aplikácií v jadrové (Core) časti siete, OSS & BSS vrstvách, ktoré budú napr. V čase meniť svoje nároky na kapacitu, budú prechádzať upgradom, budú testované atď. Pri existencii stoviek aplikácií bude v historicky krátkom čase veľká časť prevádzkových krokov bez aspoň elementárne podpory AI pre ľudskú obsluhu skoro nemysliteľná", hovorí Jiří Rynt. Kľúčovými aspektmi, ktoré umelá inteligencia operátorom prináša, je zabezpečenie návratnosti investícií spojených s prechodom na 5G siete, nový zdroj príjmov a zníženie prevádzkových nákladov. S rozvojom 5G bude potrebné zvýšiť tiež kapacitu sietí. Poskytovatelia služieb sa zhodujú na tom, že AI pre nich tiež predstavuje účinný mechanizmus pre zber, štruktúrovanie a analýzu obrovských objemov dát, ktorý nevyhnutne potrebujú.

Bezpečnosť: Nárast DDoS útokov

V druhom štvrťroku 2019 vzrástol počet DDoS útokov v porovnaní s rovnakým obdobím spred roka o 18 percent. Podľa správy Kaspersky – DDoS Q2 2019 report najdlhší DDoS útok trval až 509 hodín, čiže takmer 21 dní.  Ide o najdlhšie trvajúci zaznamenaný útok, odkedy spoločnosť od roku 2015 monitoruje aktivitu botnetov. Doposiaľ najdlhší útok trval 329 hodín a zaznamenaný bol v poslednom štvrťroku minulého roka.

Počet zaznamenaných útokov v druhom kvartáli roku 2019 bol oproti prvým trom mesiacom roka nižší o 44 percent. Tento pokles však nie je prekvapivý, nakoľko počet útokov koncom jari a v lete klesá. Znepokojujúcim faktom je, že v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli DDoS útoky v druhom štvrťroku o 18 % a v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2017 dokonca o 25 %. Sezónny pokles mal len zanedbateľný vplyv na počet útokov na aplikačnú vrstvu. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa znížil len o 4 %. Tento typ DDoS útokov cieli najmä na určité funkcie a API aplikácií, aby zaťažili nielen sieť, ale zahltili aj samotný server. Takéto útoky sa ťažšie odhaľujú, no zároveň je aj ťažšie sa pred nimi chrániť, pretože zahŕňajú aj oprávnené žiadosti. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2018 sa počet týchto útokov zvýšil takmer o tretinu (32 %) a ich celkový podiel v druhom štvrťroku 2019 bol takmer polovičný (46 %). Oproti prvým trom mesiacom roka je to nárast o 9 % a v porovnaní s rovnakým obdobím spred roka je to dokonca viac až o 15 %.

„Tí útočníci, ktorí realizujú DDoS útoky len tak pre zábavu, odchádzajú už tradične počas leta na dovolenky a tak sú aj ich škodlivé aktivity na prázdninách približne do septembra. Štatistiky za tento štvrťrok však ukazujú, že profesionálni útočníci, ktorí vykonávajú zložité DDoS útoky, pracujú tvrdo aj v letných mesiacoch. A práve tento trend je pre firmy znepokojujúci. Totiž mnoho firiem je dobre chránených pred zahltením siete v dôsledku veľkého množstva neoprávnených požiadaviek, ale DDoS útoky na aplikačnú vrstvu vyžadujú identifikáciu konkrétnych nelegitímnu aktivitu, aj keď je objem požiadaviek nízky. Preto firmám odporúčame, aby ich bezpečnostné riešenie proti DDoS útokom zahŕňalo aj ochranu schopnú takýmto komplexným útokom odolať“, komentuje aktuálnu situáciu Alexey Kiselev.

Na zvýšenie ochrany pred DDoS útokmi experti organizáciám odporúčajú:
- Uistiť sa, že váš web a IT zdroje dokážu uniesť vysokú návštevnosť.
- Používať profesionálne bezpečnostné riešenia na ochranu firmy pred útokmi.

piatok 16. augusta 2019

On-line: Nové podvody nielen na senioroch

Seniori sú v kybernetickom svete menej skúsení. Podvodníci preto od nich dokážu jednoduchšie získať dôveryhodné dáta. Všetci nepozorní alebo dôverčiví používatelia sa môžu nechať ľahko oklamať a údaje na podvrhnutých stránkach nechcene vydať do rúk podvodníkom.

„V poslednom čase sa vyskytuje veľa prípadov, keď na internete prostredníctvom reklám alebo rôznych emailov (phishing) podvodníci sľubujú, že ste niečo vyhrali a mali by ste sa dostaviť pre výhru“, uviedol IT expert Filip Mikuš. Keď však seniori prídu na dané miesto, väčšinou im chcú niečo predať, prípadne získať od nich peniaze podvodom. Ak teda dostanete e-mail od neznámeho, alebo ho nájde v spamovej schránke, odporúčame poštu neotvárať a neodpovedať na ňu. Neklikajte ani na žiadne odkazy či linky v takejto nevyžiadanej pošte, neotvárajte prílohy. Pošta môže obsahovať škodlivý vírus, ktorý môže poškodiť váš počítač.
 
Ako podozrivú požiadavku možno klasifikovať tiež žiadosť o prihlasovacie údaje do internetbankingu či informácie o platobných kartách. V žiadnom prípade tieto informácie neposkytujte a informujte o tom vašu banku. Predísť rizikám možno aj používaním silných hesiel. „Heslo by malo byť komplexné a malo by pozostávať z veľkých, malých písmen, čísel a špeciálnych znakov. Heslo by sa malo tiež pravidelne meniť aspoň raz ročne“, objasňuje expert. Na zvýšenie bezpečnosti podľa neho pomáha aj dvojfaktorová autentifikácia, pri ktorej používateľ po zadaní prihlasovacích údajov musí zadať aj kód z SMS správy. Prihlasovať sa do internetbankingu alebo iných služieb na verejných wifi sieťach predstavuje vždy riziko. Lepšou voľbou je zabezpečený počítač. „Operačný systém, antivírusový program a prehliadač je potrebné pravidelne aktualizovať, aby ste eliminovali riziko prieniku vírusom“, dodáva.
 
Pred prihlásením do internetbankingu sa odporúča skontrolovať tiež bezpečnosť webu. V prehliadači bezpečná webová stránka začína v tvare HTTPS a nešifrovaná HTTP. Web adresu sa odporúča zadávať ručne, vďaka čomu znižujete riziko návštevy podvodných web stránok.

Výzva: Bezplatné wifi zóny

V poradí piate hodnotiace kolo na žiadosti obcí a miest o dotácie na zriadenie bezplatných wifi zón oznámil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Z 10 miliónov eur vyčlenených na tento program je k dispozícii ešte viac ako 5,3 milióna eur a samosprávy môžu o príspevok v maximálnej výške 15.000 eur požiadať do 15. novembra. 

Na výzvu ÚPVII v predchádzajúcich štyroch kolách zareagovalo 408 žiadateľov. Schválených je 249 žiadostí a zmluvy už ÚPVII podpísal so 194 žiadateľmi v celkovom objeme 2,58 milióna eur. Na základe pravidiel financovania z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa musia na spolufinancovaní projektu podieľať aj samotní žiadatelia, a to vo výške päť percent z celkových oprávnených výdavkov. Zároveň musia vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku wifi zón. 

Úrad samosprávy informoval, že sa snažil prihlasovanie sa do výzvy čo najviac zjednodušiť. Ak starostovia a primátori podajú žiadosť elektronicky cez systém ITMS a prihlásia sa cez svoje identifikačné údaje, veľa údajov za nich systém automaticky vyplní. Pre záujemcov ÚPVII pripravil aj vyplnený vzor žiadosti a súťažné podklady na verejné obstarávanie. Výzva, do ktorej sa môžu záujemcovia prihlasovať, je zverejnená na internetovej stránke úradu.

Radíme: Prerušenie poistenia

Poistenie nie je možné prerušiť iba na časť pracovného dňa, napríklad len na niekoľko hodín. Ak zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia, toto sa týka vždy celého pracovného dňa.

Dôvodom na prerušenie poistenia môže byť napríklad výkon verejnej funkcie, pracovné voľno bez náhrady mzdy, absencia zamestnanca, čerpanie rodičovskej dovolenky, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. Poistenie sa prerušuje taktiež pri potrebe ošetrovania člena rodiny, ak trvá dlhšie ako 10 kalendárnych dní, alebo ak práceneschopnosť presiahne trvanie 52 týždňov. O neospravedlnenú neprítomnosť v práci, a teda o prerušenie poistenia, môže ísť tiež vtedy, keď sa zamestnanec zúčastní na nezákonnom štrajku a nezákonnosť štrajku je preukázaná právoplatným rozhodnutím súdu.

Začiatok aj koniec prerušenia sociálneho poistenia oznamuje zamestnávateľ v lehote osem kalendárnych dní prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby, kde uvádza aj dôvod prerušenia. Ak ide o jednodňové prerušenie, stačí zaslať jeden Registračný list fyzickej osoby s uvedením začiatku, dôvodu a konca prerušenia.

štvrtok 15. augusta 2019

EU: Pracovná mobilita umelcov

Európska komisia spustila tretiu a zároveň poslednú tohtoročnú výzvu na posielanie žiadostí o podporu z programu i-Portunus. Tretie výberové okolo i-Portunus bude otvorené do 5. septembra do 14:00 hod.

I-Portunus je pilotný projekt financovaný Európskou komisiou, ktorý poskytuje umelcom finančnú podporu na prácu v inej krajine v trvaní od 15 do 85 dní. Do prvého a druhého výberového kola sa zapojilo viac ako 2.300 umelcov. Dohromady bolo v rámci programu zatiaľ vybratých 253 ľudí.

Tretie výberové kolo i-Portunus je na tento rok poslednou šancou zúčastniť sa programu pre tých, ktorí sa venujú múzickému a vizuálnemu umeniu. Po investícii vo výške 1 milión eur počas tohto roku plánuje Európska komisia investovať ďalšieho 1,5 milióna eur do podobných skúšobných výberových kôl aj v roku 2020. Cieľom je príprava na rok 2021, kedy by sa mala mobilita umelcov stať trvalým projektom v rámci nového programu Kreatívna Európa. 

Slovensko.sk: Alternatívny autentifikátor

Alternatívny autentifikátor slúži osobám bez slovenského občianskeho preukazu alebo bez dokladu o pobyte na prístup do štátom zriadenej, oficiálnej elektronickej schránky. Od 1. augusta 2019 môžu o alternatívny autentifikátor požiadať aj advokáti, hosťujúci euroadvokáti alebo domáci euroadvokáti, ktorí nie sú držiteľmi úradného autentifikátora. 

O vydanie alternatívneho autentifikátora mohla doteraz požiadať fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri a nemôže byť držiteľom úradného autentifikátora (teda občianskeho preukazu s čipom alebo dokladu o pobyte s čipom).

Zmena vyplývajúca z vyhlášky č. 239/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 29/2017 Z. z. ustanovujúca podrobnosti o alternatívnom autentifikátore umožňuje teraz už požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora aj pre advokáta, hosťujúceho euroadvokáta či usadeného euroadvokáta, ktorí nie sú držiteľmi úradného autentifikátora (teda občianskeho preukazu s čipom alebo dokladu o pobyte s čipom). Viac informácií o procese vybavenia alternatívneho autentifikátora nájdete priamo na portáli slovensko.sk v životnej situácii Ako si vybaviť alternatívny autentifikátor?

Aktuálne: Pôžičky pre študentov

Študenti už môžu predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov na akademický rok 2019/2020. 

Najväčšou zmenou je zvýšenie maximálnej výšky pôžičky pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na 3.500 eur a pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na 6.000 eur, čo je v obidvoch prípadoch zvýšenie maximálnej výšky pôžičky o 1.000 eur. Financie z poskytnutej pôžičky môže študent využiť na čokoľvek. Zároveň došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov na 4,5 milióna eur, čo je o 500.000 eur viac ako v prechádzajúcom akademickom roku. Toto zvýšenie fondu umožnilo najmä efektívne hospodárenie fondu s vlastnými prostriedkami a zvýšeným príjmom zo splátok pôžičiek poskytnutých v predchádzajúcich rokoch. 

Fond na podporu vzdelávania predpokladá, že v akademickom roku 2019/2020 bude môcť finančne podporiť 1.800 študentov. Študenti môžu žiadosť o pôžičku predložiť v dvoch termínoch, buď do 15. septembra, alebo do 31. októbra. Podrobné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné na webovom sídle fondu fnpv.sk.

streda 14. augusta 2019

Trend: Firmy pravidelne zálohujú, avšak obnovu netestujú

Podľa lokálneho prieskumu venovaného zálohovaniu dát medzi českými a slovenskými malými a stredne veľkými (SMB) podnikmi pravidelne zálohuje drvivá väčšina firiem (89 %), avšak iba 6 % z nich zároveň testuje obnovu dát. Respondenti pritom v oblasti kybernetickej ochrany dát kladú na dostupnosť podnikových dát hlavný dôraz.
Medzi dostupnosťou dát a ich obnovou existuje dôležitý vzťah – ak firmy chcú mať maximálny prístup ku kritickým informáciám, musia si byť isté ich rýchlou dostupnosťou. A tú nie je možné dosiahnuť iba pravidelným zálohovaním, ale navyše aj periodickým testovaním procesov a postupov pri obnove stratených dát. Máloktorá firma si dnes môže dovoliť dlhý výpadok prístupu k dátam, a preto stále viac z nich testuje obnovu a niektoré si zaobstarávajú aj systémy disaster recovery.

Kľúčové zistenia prieskumu Acronis:
- 11 % lokálnych SMB podnikov zálohuje občas, 83 % zálohuje pravidelne, ďalšie 3 % k tomu testujú a ďalšie 3 % sa navyše chránia aj riešeniami disaster recovery.
- Z piatich hlavných prvkov kybernetickej ochrany je pre 91 % SMB firiem kľúčová dostupnosť dát. Pre 66 % zas technické zabezpečenie, pre 65 % ochrana súkromia, pre 60 % obchodná kontinuita a pre 52 % vierohodnosť informácií.
- V prípade kybernetického útoku sú podľa 58 % oslovených IT administrátorov pre útočníkov najzaujímavejšie firemné heslá.

„Súčasná IT bezpečnosť sa premieňa do komplexného prístupu nazývaného kybernetická ochrana, ktorá obsahuje päť vzájomne sa vyvažujúcich prvkov. České a slovenské podniky pochopiteľne preferujú rýchly prístup k dátam, ale maximálna dostupnosť by nemala ísť na úkor ich bezpečnosti, súkromia a vierohodnosti. Súčasné riešenia poskytujú nástroje pokrývajúce všetky prvky kybernetickej ochrany postavené na moderných technológiách obnovy po havárii, umelej inteligencii a blockchaine“, povedal Zdeněk Bínek.

Novinka: Špeciálne upravené sedadlá pre hendikepované deti

V rámci letnej stáže sa študentom podarilo upraviť dve detské elektrické autíčka pre potreby zdravotne postihnutých detí. Študenti prispôsobovali automobilové sedadlá aj ďalšie komponenty autíčka.

Projekt zahŕňal návrh, prípravu realizácie a úpravu špeciálnych sedadiel a trval 6 týždňov. Študenti si vyskúšali prácu v 3D programe CATIA, ale aj rezanie peny, zváranie kovových komponentov alebo šitie poťahov. Pritom samozrejme nadobudli veľa praktických skúseností, naučili sa empatizovať so špecifickou skupinou ľudí. Takže je to pre nich aj veľká ľudská skúsenosť.

Do projektu sa zapojilo 12 vybraných študentov z vysokých škôl technického smeru z Trenčína, Bratislavy, Brna, ale aj z Liberca a Edinburgu. Počas letnej stáže absolvovali niekoľko odborných tréningov, ako školenie zamerané na zloženie sedačky, ale aj tréningy prezentačných zručností a exkurziu vo výrobnom závode v Žiline. Dôležitou časťou programu bolo niekoľko stretnutí s predstaviteľmi Centra včasnej intervencie v Soblahove, kde sa študenti stretli s dvoma hendikepovanými deťmi, ktorým pripravovali autíčka.

utorok 13. augusta 2019

Výzva: Podpora nabíjacích elektrostaníc

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) organizujú tento týždeň semináre k výzve zameranej na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc: v Bratislave (12. 8.), Banskej Bystrici (14. 8.) a Košiciach (15. 8.).

Cieľom výzvy je podľa SIEA podpora elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. O finančný príspevok môžu požiadať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Semináre sú určené pre žiadateľov o podporu na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Výzva bola zverejnená 1. júla s tým, že uzávierka je do 1. októbra t.r. Žiadatelia môžu získať príspevok do výšky 5.000 eur. Výzva je určená pre obce, mestá a vyššie územné celky. Žiadosť musia poslať elektronicky vrátane všetkých povinných príloh. 
 
SIEA poskytuje všetky informácie, ktoré žiadatelia potrebujú doplniť, alebo nejakým spôsobom spresniť. Celková suma na túto výzvu je 500.000 eur, teda malo by z nej byť uspokojených približne 100 žiadateľov. Výška podpory je od 2.500 eur do 5.000 eur na jednu žiadosť, teda na jednu nabíjacie stanicu. Žiadatelia musia mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. Program seminárov k výzve je uvedený na webstránke SIEA.

On-line: Jeden rodič

Na Slovensku vznikla nová nezisková organizácia JEDEN RODIČ. Cieľom je pomôcť rodinám, kde je na výchovu detí iba jeden, osamelý rodič.

Podľa zakladateľov tejto organizácie sociálny systém na Slovensku nefunguje dostatočne. Zodpovední doteraz neurobili takmer žiadne opatrenia na zlepšenie kvality života v rodinách, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Preto vznikla nezisková organizácia JEDEN RODIČ, aby došlo k zmene povedomia v spoločnosti a k zmenám v sociálnom systéme Slovenska. „Je to už takmer 30 rokov, keď som začala pre občianske združenie osamelých rodičov na podporu detí pomáhať s analýzou listov, ktoré prišli na vtedajšie Koordinačné centrum VPN a rodičia v nich žiadali riešiť podmienky jednorodičovských domácností a na ich základe koncipovať niečo ako program. Je to už veľmi dávno. Ale je smutné, že za tých 30 rokov k zásadnému zlepšeniu v sociálnom systéme Slovenska neprišlo", uviedla sociologička Zuzana Kusá, ktorá je členkou neziskovej organizácie JEDEN RODIČ.

Organizácia v prvej fáze organizuje prieskum, kde sa bude snažiť zistiť koľko je na Slovensku rodičov, ktorí sami vychovávajú deti a čo ich denne trápi, alebo s čím potrebujú pomôcť. Tento prieskum nájdete na web stránke jedenrodic.sk.

DiscoverEU: Vycestujú aj ďalší Slováci

Od začiatku augusta do konca januára budúceho roka môže po Európskej únii (EÚ) bezplatne cestovať ďalších 212 osemnásťročných Slovákov. O lístky pridelené Slovensku sa v treťom kole iniciatívy Spoznávaj EÚ (DiscoverEU) uchádzalo 1.260 mladých ľudí.

Počet lístkov pre jednotlivé krajiny bol určený na základe podielu populácie štátu na populácii EÚ. Najväčší záujem o bezplatné cestovanie z tohto pohľadu bol v Írsku, kde sa o 189 lístkov uchádzalo 2.698 záujemcov. Najmenší záujem bol v Dánsku, Českej republike, Holandsku a Švédsku. V týchto krajinách lístky získala viac než polovica tých, ktorí o ne mali záujem. Na Slovensku pre porovnanie dostalo lístky len 17 percent uchádzačov. Najviac ľudí v absolútnych číslach, viac než 27.000, zas o lístky požiadalo v Taliansku.

Dokopy sa v treťom kole o bezplatné cestovanie uchádzalo takmer 95.000 mladých ľudí zo všetkých štátov EÚ. O lístky mali záujem viac ženy ako muži - od žien prišlo takmer 60 percent žiadostí. Tri švrtiny mladých, ktorí o lístky žiadali, je ešte na strednej škole, alebo ju práve ukončilo, 18 percent už navštevuje vysokú školu. Žiadosti hodnotila odborná porota, ktorá vybrala 20.006 účastníkov programu.

Cestu môžu vybraní uchádzači podniknúť sami alebo v maximálne päťčlenných skupinách, počas maximálne 30 dní v období od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020. Cestovať budú prevažne vlakom, pričom vo výnimočných prípadoch budú môcť využiť aj iné spôsoby dopravy. Ďalšie kolo iniciatívy sa má uskutočniť v novembri, presný dátum Európska komisia zverejní koncom leta.

pondelok 12. augusta 2019

Radíme: Kolaps z tepla

Dostatočný pitný režim pomáha predchádzať kolapsom z tepla, preto treba piť priebežne a nečakať na pocit smädu. Vysoké teploty predstavujú záťaž pre každý organizmus, najohrozenejší sú však deti, seniori a chronickí pacienti. 

Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR je dôležité konzumovať nápoje, ktoré doplnia tekutiny, soli a ďalšie látky stratené nadmerným potením. Vhodné sú preto minerálne vody s obsahom sodíka do 100 miligramov na liter, bylinkové a ovocné čaje alebo šťavy. Nápoje by, naopak, mali obsahovať čo najmenej cukru (do šiestich percent), pretože ten zvyšuje pocit smädu. Nevhodný je tiež alkohol, ktorý zvyšuje produkciu tepla v organizme. Ideálne nie sú ani príliš studené nápoje. Teplota nápojov sa odporúča v rozmedzí 12 až 15 stupňov Celzia.

Pri nevyhnutnom pobyte vonku nezabúdajte na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev. Ak sa aj napriek prevencii vyskytnú zdravotné ťažkosti v dôsledku prehriatia, pacienta ochladzujeme a podávame mu tekutiny po malých dúškoch. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujeme tiesňovú linku 155, kde operátor poradí, ako ďalej postupovať.

On-line: No More Ransom

Ransomware, špecifický druh škodlivého softvéru,  zašifruje dáta obete, prípadne jej uzamkne počítač. Obete môžu útok nahlásiť priamo prostredníctvom webového portálu No More Ransom, ktorý je prepojený na národné bezpečnostné zložky jednotlivých krajín evidovaných v Europole.

Za prístup k zakódovaným súborom požadujú kyberzločinci výkupné. Aby sme sa vyhli on-line podvodu, polícia radí uchovávať zálohy off-line, udržiavať softvér aktualizovaný, používať antivírus a byť opatrný pri klikaní na prílohy a pri návšteve neznámych webových stránok. Do boja proti on-line podvodom sa zapojila aj slovenská polícia a spolu s ďalšími partnermi sa pričinili o úsporu 108 miliónov dolárov. Čím viac subjektov bude podporovať projekt No more Ransom, tým budú lepšie výsledky. Pri objavení a získaní danej vzorky škodlivého malvéru polícia pošle uvedenú vzorku Europolu, ktorý ju zaeviduje vo svojich databázach.

Národná jednotka holandskej polície pre high tech kriminalitu, Európske centrum pre boj proti počítačovej kriminalite Europolu a spoločnosť McAfee zastrešujú projekt No More Ransom ako nekomerčnú iniciatívu. Cieľom je pomôcť obetiam ransomwaru získať späť ich zašifrované dáta bez toho, aby museli platiť zločincom. Projekt je dostupný aj pre slovenských používateľov internetu.

5G: Nové modely platenia

Kľúčovými vlastnosťami sietí 5G sú vysoká rýchlosť, nízka latencia, kvalita a flexibilita. Budú spotrebitelia ochotní za tieto výhody platiť? 

Používatelia smartfóonov očakávajú, že najviac aplikácií a služieb sa stane mainstreamom do 2 až 3 rokov od nástupu 5G. Toto obdobie sa líši naprieč jednotlivými trhmi. Predpokladáme, že v USA k tomu dôjde v priebehu jedného roka od spustenia, v západnej Európe počas 2,5 rokov a viac. Priemerne 67 % používateľov je ochotných zaplatiť za výhodnejšie 5g aplikácie a služby, ktoré sú pre nich zaujímavé a relevantné 20 % nad rámec svojich súčasných výdavkov. Inovátori, čiže zákazníci ochotní skúšať a používať nové technológie ešte predtým, než to urobí aj väčšina, by zaplatili až 32 % viac, než platia dnes.

Najväčší záujem a ochotu platiť za službu zaznamenáva u spotrebiteľov domáce bezdrôtové širokopásmové pripojenie. Za možnosť posunúť sa od tradičnej káblovej televízie smerom k 5G TV by bolo ochotných zaplatiť až 74 % používateľov. Podobný záujem je aj o 5G zóny, ktoré budú ponúkať veľmi rýchle pripojenie vo verejných lokalitách, akými sú letiská, nákupné ulice alebo kancelárske priestory. S rozšírením 5G bude treba nájsť nové spôsoby a nové modely, ako za tieto služby platiť. Pre 4 z 10 používateľov smartfónov bude dôležité zvažovať nové služby, bezpečnosť a dôveryhodnosť pripojenie pri výbere 5G dátového plánu.

Štúdia Ericsson ConsumerLab je založená na 35.000 rozhovoroch s používateľmi inteligentných telefónov vo veku od 15 do 69 rokov v 22 rôznych krajinách. Názory účastníkov tak štatisticky reprezentujú takmer jednu miliardu ľudí. Za účelom získania pohľadu na hodnoty, ktoré má 5G pre zákazníkov, bolo vykonané ďalších 22 rozhovorov s poprednými odborníkmi, vrátane akademikov a vedúcich pracovníkov pracujúcich pre telekomunikačných operátorov, výrobcov headsetov a čipov, štart-upov a think-tankov.

piatok 9. augusta 2019

On-line: Kúpanie v kvalitnej vode

Pred nami je ďalší horúci víkend, ktorí mnohí strávia pri vode. Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku nájdete aj tento rok na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Tento týždeň bola vyhovujúca kvalitu vody na 14 prírodných kúpaliskách. Povolenie na prevádzku malo 207 umelých kúpalísk a 587 bazénov. 

Medzi vyhovujúce prírodné kúpaliská patria Zlaté piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá (Bratislavský kraj), rekreačná oblasť Kunovská priehrada Sobotište (Trnavský kraj), Liptovská Mara – Liptovský Trnovec (Žilinský kraj), plážové kúpalisko – jazero v Banskej Bystrici, Ružiná pri obci Divín, Teplý Vrch – Pláž Drieňok, Teplý Vrch – Pláž Ormet (Banskobystrický kraj), Delňa, Veľká Domaša – Tišava (Prešovský kraj) a Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Hôrka a Vinianske jazero (Košický kraj). 

Naopak zákaz kúpania z dôvodu prekročených medzných hodnôt chlorofylu a cyanobaktérií a nízkej priehľadnosti vody pre verejnosť naďalej pretrváva na Zelenej vode – Kurinci. Nevyhovujúca kvalita vody je v lokalitách Ružín – prítoky, Vodná nádrž Duchonka a Lipovina – Bátovce. Výsledky laboratórnych analýz preukázali nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie zo zdravotných dôvodov aj na Ružíne a na Štrkovisku Čaňa. Znížená priehľadnosť bola podľa hygienikov zaznamenaná na Šintavských baniach a zvýšená farba na vodnej ploche Tona v Šuranoch. Znížená priehľadnosť a zvýšená farba bola na Lipovine – Bátovce, voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch však je vyhovujúca.

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané v B5 detskom bazéne na Termálnom kúpalisku (TK) Vincov les Sládkovičovo, vonkajšom bazéne v Rekreačnom zariadení Pstružné v Revúcej, v dojazdovom bazéne tobogánu na Letnom kúpalisku (LK) Topoľčany, vo vonkajšom bazéne v ThermalParku Nitrava v Poľnom Kesove. Prekročenie biologického ukazovateľa kvality vody na kúpanie bolo zistené na základe ostatných odberov v detskom bazéne na Biokúpalisku Borovica v Lozorne. Bol tiež vydaný zákaz prevádzky pre nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody na kúpanie v detskom bazéne na Kúpalisku Bretka.

EU: Inovačné projekty v oblasti bezpečnosti, digitalizácie, životného prostredia aj inklúzie

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) rozhodol o financovaní 20 mestských projektov s celkovou hodnotou 82 miliónov EUR. Tieto projekty predložili mestá v rámci 4. ročníka výzvy na predkladanie návrhov na mestské inovačné aktivity, realizované v regióne Hauts-de-France.

Napríklad Piraeus (Grécko), Tampere (Fínsko) a Turín (Taliansko) získali granty na projekty, ktoré budú chrániť a znižovať zraniteľnosť verejných priestranstiev v súlade s akčným plánom na rok 2017 v rámci Bezpečnostnej únie. Financovanie EÚ bude tiež podporovať inovatívne riešenia v oblasti digitálnej transformácie, zodpovedného využívania miest v mestách a v boji proti chudobe v ďalších 17 mestách.

Víťazné projekty zahŕňajú štyri kategórie:
Mestská bezpečnosť: Pireus (Grécko), Tampere (Fínsko), Turín (Taliansko)
Príklad: Pireus zriadi miestnu radu na prevenciu kriminality aj jednotné miesto vstupu pre obete trestných činov.
Digitálny prechod: Gavà (Španielsko), Heerlen (Holandsko), Lisabon (Portugalsko), Ravenna (Taliansko), Rennes (Francúzsko), Växjö (Švédsko), Viedeň (Rakúsko)
Príklad: V Lisabone spoločnosť VoxPop uľahčí spätnú väzbu od používateľov s cieľom zlepšiť systém mobility mesta.
Trvalo udržateľné využívanie pôdy, riešenia založené na prírode: Baia Mare (Rumunsko), Breda (Holandsko), Latina (Taliansko), Prato (Taliansko), Plymouth (Spojené kráľovstvo)
Príklad: Ambíciou projektu GreenQuays je renovácia 7.500 m2 mestskej oblasti v Brede a zdieľanie ich inovatívnej technológie regenerácie ekosystémov s ostatnými mestami v Európe.
Mestská chudoba: Bergamo (Taliansko), Getafe (Španielsko), Miláno (Taliansko), Seraing (Belgicko), Landshut (Nemecko)
Príklad: V Landshute bude projekt Domov a starostlivosť poskytovať osobitné zdravie a starostlivosť o deti rodinám s jedným rodičom.

Piata a posledná výzva na predkladanie žiadostí v rámci mestských inovačných akcií bude vyhlásená v septembri 2019. Bude to posledná príležitosť pre mestá v rámci súčasného rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2014-2020 získať financie na inovačné akcie v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva, obehového hospodárstvo, kvality ovzdušia a demografických zmien. Víťazné mestá budú vyhlásené v druhom štvrťroku 2020.

Inteligentné zariadenia: V moderných automobiloch

Existujú dva spôsoby, ako si automobiloví nadšenci zaobstarajú vozidlo plne prepojené s internetom. Buď k nim s touto výbavou prichádza priamo z výrobnej linky, alebo mu technologický „tuning“ doprajú samotní vodiči množstvom doplnkových inteligentných zariadení. Kým obe z možností poskytujú väčší zážitok z jazdy či cestovania, na druhej strane však inteligentné zariadenia poskytujú úplne nový priestor na ich zneužitie.

Potvrdil to aj nedávny prieskum spoločnosti Kaspersky. Zakaždým, keď sa nejaká technológia medzi používateľmi udomácni, rastie aj bezpečnostné riziko s ňou spojené. Z tohto dôvodu sa experti rozhodli zistiť, či tieto správy o bezpečnosti zariadení internetu vecí mali nejaký vplyv na výrobcov inteligentných zariadení určených pre automobilový priemysel. Výskumníci analyzovali niekoľko náhodne vybraných zariadení, vrátane automobilovej diagnostickej jednotky pre OBD s bluetooth, merača tlaku v pneumatikách, monitorovacieho systému teploty, inteligentného alarmu, GPS zariadenia a palubnej kamery ovládanej cez mobilnú aplikáciu.

Ich zistenia boli pozitívnym prekvapením: zatiaľ čo odvetvie IoT (tzv. internet vecí) sa častokrát považuje za zraniteľný segment, doplnková tzv. smart výbava automobilov sa v testoch ukázala ako bezpečná až na pár menších zraniteľností. Odhalené riziká sa týkali najmä systému na ovládanie dynamiky riadenia, zariadenia s možnosťou ovládať signál z monitorovacieho systému v pneumatikách, a to najviac znepokojujúce – riziko pri zariadení umožňujúcom otvoriť dvere na aute pomocou alarmu. Všetky spomínané prvky sa však iba ťažko implementujú, prípadne zlodejovi neposkytnú žiaden okamžitý či priamy výsledok.

Aby boli inteligentné zariadenia v aute ešte bezpečnejšími
1. Keď sa rozhodujete o tom, ktorú časť vášho vozidla chcete spraviť inteligentnejšou, v prvom rade zvážte možné bezpečnostné riziká. Radšej si dvakrát rozmyslite, či má vaše nové zariadenie niečo dočinenia s telemetriou auta či prístupom k jeho “kritickým funkciám”.

2. Pred kúpou zariadenia si trochu posurfujte internetovými stránkami a skúste si vyhľadať rôzne novinky či informácie o jeho zraniteľných miestach. Je pravdepodobné, že zariadenie, ktoré ste si zadovážili, už bolo preverené bezpečnostnými technikmi a prípadné nedostatky boli odstránené alebo aspoň zaplátané.

3. Kúpiť si najnovšie zariadenie na trhu nemusí byť vždy ten najlepší nápad. Môžu sa v nich nachádzať štandardné bugy alebo nedostatky, ktoré zatiaľ vývojármi a technikmi neboli objavené. Ideálne je zadovážiť si také zariadenie, ktoré už prešlo niekoľkými aktualizáciami softvéru.

4. Vždy premýšľajte nad mobilným rozmerom svojho zariadenia, obzvlášť, ak pracuje pod operačným systémom Android. Aplikácie sú veľmi nápomocné a uľahčujú život, ale keď je raz smartfón zasiahnutý malvérom, mnoho vecí nemusí dopadnúť najlepšie.

štvrtok 8. augusta 2019

Novinka: Prvý automat na lieky

Prvé zariadenie prevádzkované automatizovaným výdajným systémom v lekárni na Slovensku sa v rámci pilotného projektu nachádza v Bratislave. Do konca roka by mali pribudnúť ďalšie štyri takéto automaty aj mimo hlavného mesta.

Cieľom je poskytnúť pacientom pridanú hodnotu vo forme dostupnosti produktov bez časovej obmedzenosti. Napríklad v čase, kedy sú lekárne mimo otváracích hodín. Výdajný lekárenský automat tak bude verejnosti dostupný nonstop a má plniť doplnkovú úlohu pri poskytovaní služieb pacientom. Doplnkovému charakteru lekárenského automatu je prispôsobená tiež skladba produktov. Aktuálne je sortiment rozdelený do šiestich regálov, v ktorých sa nachádza vyše 60 položiek z viacerých kategórií, väčšinou bežne dostupných aj v lekárni.

Prvý z pätice automatov je od začiatku augusta 2019 zabudovaný do priečelia lekárne v podchode na Trnavskom mýte v Bratislave. Ďalšie dva prístroje by potom mali pribudnúť rovnako v hlavnom meste a ostatné dva by sa do konca tohto roka mali nachádzať v Košiciach.

EU: Až 80 % Slovákov sa cíti byť Európanmi

Slovensko patrí ku krajinám, ktorých obyvatelia dôverujú  Európskej únii (EÚ) menej, než je celoeurópsky priemer, hoci sa za európskych občanov považuje až 80 %. Vyplýva z nového prieskumu Eurobarometra, ktorého výsledky sú podľa Európskej komisie (EK) najlepšie od prieskumu z júna 2014. 

Dôvera občanov k EÚ dosiahla najvyššiu úroveň za päť rokov a zostáva nad úrovňou dôvery k národným vládam alebo parlamentom. Platí to aj pre Slovensko, kde 44 % Slovákov dôveruje EÚ (priemer v EÚ bol 46 %), a 46 % projektu EÚ nedôveruje. Ide však o vyššiu mieru dôvery ako v prípade národných inštitúcií: slovenskému parlamentu dôveruje len 27 % opýtaných (64 % mu nedôveruje) a vládu vníma pozitívne 29 % respondentov (negatívny pohľad má 65 %). Vo všetkých 28 členských krajinách vyše polovica respondentov cíti, že sú skutočne občanmi EÚ. V EÚ ako celku sa s týmto pocitom stotožňuje 73 % ľudí. Na Slovensku sa však európskymi občanmi cíti byť až 80 % Slovákov, pričom 77 % opýtaných by sa rado dozvedelo viac o svojich právach občanov EÚ a 63 % tvrdí, že tieto práva pozná.

Väčšina obyvateľov EÚ vníma ako hlavné hrozby súčasnosti migráciu a klimatickú zmenu, Slováci sa tiež boja migrácie (35 %), potom terorizmu (20 %) a trápi ich aj stav verejných financií (18 %). Prevažne pozitívny názor majú na súčasný stav národnej ekonomiky (49 % ju považuje za dobrú, 46 % za zlú). Finančnú situáciu vo vlastnej domácnosti vnímajú z veľkej časti stabilne (60 % svoju finančnú situáciu hodnotí ako dobrú, 34 % ako zlú). Pohľad občanov Slovenska na budúcnosť slovenského hospodárstva sa od minulého roka zmenil k lepšiemu. Štvrtina ľudí si myslí, že sa v nasledujúcich 12 mesiacoch zlepší a 55 %, že zostane stabilná. Na otázku, kde vidia momentálne najväčšie problémy krajiny, Slováci odpovedali, že ide najmä o zvyšovanie cien a životných nákladov (37 %), situáciu v zdravotníctve a sociálnom zabezpečení (36 %) a hospodársku situáciu (17 %).

V priemere 81 % Európanov podporuje voľný pohyb občanov EÚ, teda možnosť žiť, pracovať, študovať a podnikať kdekoľvek v EÚ, na Slovensku tieto slobody uznáva 82 % respondentov. Celkom sa 77 % Slovákov vyjadrilo v prospech spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky EÚ a jednotnej meny euro. Za najpozitívnejší prínos EÚ považujú Slováci voľný pohyb a spoločnú menu (41 %) a potom mier v Európe (40 %).

Trend: Digitálne zdravotníctvo

Starnutie a nárast počtu obyvateľstva, väčší výskyt chronických chorôb a rozvoj drahých inovatívnych digitálnych technológií spôsobuje zvýšený dopyt po zdravotnej starostlivosti spojený s rastom výdavkov.

Globálna štúdia spoločnosti Deloitte Prognózy v zdravotnej starostlivosti: Formovanie budúcnosti (2019 Global Health Care Outlook: Shaping the future) predpokladá, že výdavky na zdravotnú starostlivosť budú v rokoch 2018 až 2022 celosvetovo stúpať s ročnou mierou vo výške 5,4 %. Ide o značný nárast oproti 2,9 % z rokov 2013 až 2017. Aby sa systémy zdravotnej starostlivosti prispôsobili tejto zmene, musia prejsť inováciami a prijať nové obchodné modely, modely poskytovania starostlivosti a modely riadenia rizika. To môže potenciálne znížiť náklady, zlepšiť kvalitu, ako aj prístupnosť a cenovú dostupnosť.

Zmena systému prinesie nové potreby a požiadavky spotrebiteľov, ktorí budú mať od zdravotnej starostlivosti vysoké očakávania. Dôležitým krokom bude využitie digitálnych technológií (napríklad nositeľné monitorovacie a fitnes zariadenia), ktoré pomôžu jednotlivcom robiť informované rozhodnutia ohľadom svojho zdravia a zlepšia tak ich angažovanosť.

Starnúca pracovná sila, rastúci dopyt po službách zdravotnej starostlivosti a skracovanie ordinačných hodín všeobecných lekárov spôsobujú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v rozvinutých krajinách aj rozvojových ekonomikách. Na problémy súvisiace s talentom sa tiež dajú využiť možnosti podporované technológiami. Vyriešiť deficit zamestnancov dokážu v krátkej dobe, čím sa vytvoria základy udržateľnej budúcnosti.

streda 7. augusta 2019

NKÚ: Slovensko zrejme nesplní európske záväzky v oblasti zmeny klímy a energetiky

Členské krajiny Európskej únie (EÚ) si stanovili záväzky, ktoré majú prispieť k zníženiu skleníkových plynov, zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie na jej celkovej spotrebe, ale tiež k zvýšeniu energetickej efektívnosti. Základné národné ciele Slovenska vychádzajú z klimatickej a energetickej politiky EÚ s termínom splnenia do roku 2020. Národný kontrolný úrad (NKÚ) preveril, aké kroky realizujú zodpovedné ministerstvá v jednotlivých oblastiach a upozorňuje na riziko nesplnenia záväzného slovenského cieľa - dosiahnutie 14% podielu energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej národnej spotrebe. Rezervy vidia kontrolóri tiež v podpore elektromobility či pri výrobe pokročilých biopalív, kde tiež hrozí nesplnenie záväzkov Slovenskej republiky voči EÚ.

Európsky akčný plán pre energetiku obsahuje slovenský záväzok zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe o 20%. Kým v roku 2005 bol na Slovensku tento podiel na úrovni 6,7%, tak v roku 2020 by to už malo byť 14%. V ostatných dvoch rokoch bol zaznamenaný pokles podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe, čo indikuje riziko nesplnenia slovenského záväzku. NKÚ pri tejto téme upozorňuje tiež na vysoké výkupné ceny, ktoré sú garantované na obdobie 15 rokov a premietajú sa do ceny elektriny pre každého konečného spotrebiteľa. V roku 2010 bola výkupná cena elektriny z obnoviteľných zdrojov takmer 431 eur/MWh, postupne klesala až sa v roku 2018 dostala na úroveň 85 eur/MWh. Pozitívne je možné hodnotiť národný projekt Zelená domácnosť, prostredníctvom ktorého bolo podporených 3 675 fotovoltických panelov na rodinných a bytových domoch. Projekt bol podporený nielen zo štátnymi prostriedkami, ale aj zdrojmi EÚ vo výške 45 mil. eur.

Jedným z nástrojov podporujúcich zníženie skleníkových plynov je podpora trhu s alternatívnymi palivami. Slovensko najvýraznejšie zaostáva pri využívaní vodíka ako alternatívneho paliva. V ostatných rokoch nebola vybudovaná žiadna verejne prístupná vodíková stanica a nebola poskytnutá ani takto smerovaná žiadna štátna podpora. Systém podpory alternatívnych palív podľa kontrolného úradu nemotivuje prípadných aktérov a vážnym ukazovateľom je skutočnosť, že štát neposkytol žiadnu cielenú podporu pre predaj vozidiel s pohonom CNG (stlačený zemný plyn), LNG (skvapalnený zemný plyn) či LPG (skvapalnený ropný plyn). Daňové úľavy, zavedenie zníženej sadzby spotrebnej dane z motorových vozidiel a zníženie registračného poplatku za prihlásenie vozidla do evidencie boli stimulom, ktorý len mierne podporilo nákup vozidiel s alternatívnym pohonom, ale nepremietol sa do zvýšenia spotreby alternatívnych palív. V roku 2015 bola 50% sadzba dane z motorových vozidiel uplatnená v 2 463 prípadoch, v roku 2018 to vzrástlo na 5638, podiel vozidiel s alternatívnym pohonom na celkovom počte áut však zostáva zanedbateľný, t. j. 0,75%. NKÚ pozitívne hodnotí poskytovanie štátnych dotácii pre miestnu a krajskú samosprávu, ktoré sú viazané na nákup a využívanie elektromobilov. Podporné vládne nástroje sa prejavili v náraste počtu vozidiel s elektrickým pohonom, pričom v roku 2015 bolo registrovaných len 188 áut na elektrický pohon, v roku 2017 to už bolo 2 178 vozidiel.

Klimaticko-energetická politika patrí v Slovenských podmienkach do pôsobnosti viacerých ministerstiev. Rezort hospodárstva zodpovedá za energetiku a energetickú účinnosť, garantuje preklápanie európskej legislatívy do národných právnych predpisov a pri príprave kľúčových stratégii, koncepcií primárne spolupracuje s ministerstvom životného prostredia či rezortom dopravy. NKÚ v tejto súvislosti upozorňuje vládu na existujúce rezervy pri aktívnej koordinácii dotknutých ministerstiev zo strany jedného, zodpovedného rezortu. Poukazuje tiež na skutočnosť, že v ostatných štyroch rokoch nebola vykonaná žiadna cielená kontrola, tematický vládny audit, ktorý by bol zameraný na plnenie cieľov a opatrení prijatých v oblasti zmeny klímy a energetiky.

Produktivita práce: Rastie s vekom

Nie tridsiatnici, ale štyridsiatnici (a z našich skúseností aj päťdesiatnici) prinášajú maximum pracovnej produktivity. Vďaka tomuto faktu sa napríklad podarilo rásť ekonomike USA v rokoch 1980 až 2000. Podľa analytikov spoločnosti Euler Hermes aj Európa vrátane Slovenska dokazuje, že produktivita s vekom neklesá, ale naopak stúpa.

Žijeme v období masívnych technologických zmien, takže by sa mohlo zdať, že globálna ekonomika je vo svojom najviac digitálnom a efektívnom období a že súčasná pracovná sila je najproduktívnejšia. Napriek tomu ale tempo rastu produktivity práce v Európe v posledných desaťročiach naznačuje opak. Štúdia Euler Hermes odhalila, že z dlhodobého porovnania existuje jasný rozdiel medzi východom a západom, kde krajiny strednej a východnej Európy vrátane Slovenska evidujú výraznejší rast produktivity. Dôvodom je, že po páde komunizmu postupne došlo k integrácií týchto trhov do európskych štruktúr a pozitívny technologický šok. „Aj keď sa berie do úvahy len posledných desať rokov, väčšina krajín strednej a východnej Európy sa stále môže pochváliť vyšším rastom produktivity v porovnaní so západnými krajinami, hoci rozdiely sa už zmenšili“, uviedol Peter Mucina.

Odborníci z Euler Hermes zdôrazňujú, že jedným často prehliadaným faktorom ovplyvňujúcim produktivitu práce býva veková štruktúra pracovnej sily, a práve tá hrá dôležitú rolu. „Existuje štatisticky významná a pozitívna korelácia medzi podielom pracovníkov vo veku 40 až 49 rokov a produktivitou práce. Pre Európu ako celok platí, že vyšší podiel tridsiatnikov a štyridsiatnikov zvyšuje rast produktivity, ak izolujeme efekt starnutia“, dopĺňa Peter Mucina. Demografický vývoj v 27 sledovaných európskych krajinách je príliš rozdielny, aby umožnil jednu predikciu rastu produktivity v celej Európe. Neexistuje žiadna krajina, ktorá by bola len na pozitívnej strane, ale niektoré odhady trendu sú vidieť Demografickými „víťazmi“ sú severnejšie krajiny, ale aj Nemecko, kde sa bude podiel 30-49 ročných ľudí v nasledujúcej dekáde zvyšovať. Podobný trend má nastať v Dánsku, Belgicku, Holandsku a Spojenom kráľovstve. Štúdia Euler Hermes na druhej strane ukazuje, že nárast produktivity v strednej a východnej Európe sa môže skončiť aj vďaka poklesu počtu pracovníkov vo veku 30-49 rokov kvôli ich prebiehajúcej migrácii na západ, pričom to pocítia hlavne Česká republika a Maďarsko. Slovensko by malo byť zasiahnuté menej, ale tiež sa v nasledujúcej dekáde prejaví pokles pracovníkov vo veku 30-49 rokov.

utorok 6. augusta 2019

Aktuálne: Google umožní inštalvať do Androidu aj iné vyhľadávače

Google chce umožniť konkurentom zaplatiť za to, aby si používatelia pri nastavovaní zariadenia s operačným systémom Android mohli vybrať ich vyhľadávač. Ide o riešenie ako reakciu na výčitky Európskej komisie (EK) pre nečestnú súťaž. Spoločnosti bola udelená pokuta 4,34 miliardy eur pre predinštalovaný vyhľadávač Google bez akejkoľvek alternatívy pre zákazníka.

Od začiatku budúceho roka budú mať používatelia v Európe možnosť zvoliť si medzi Google a tromi ďalšími vyhľadávačmi. O tom, ktorí traja to budú, rozhodne aukcia s uzatvorenými ponukami. Zoznam štyroch vyhľadávačov bude vytvorený podľa princípu náhody. Aukcie sa budú konať raz ročne v každej členskej krajine. Spoločnosti majú v ponuke uviesť cenu, ktorú sú ochotné zaplatiť vždy vtedy, keď sa používateľ rozhodne pre ich službu. Mesačne dostanú od Google faktúru, ktorú však uhradia až vtedy, keď si používatelia zvolia ich službu. Aukcia je podľa Google čestná a objektívna metóda na určenie toho, ktoré vyhľadávače sa zobrazia na displeji. Poskytovatelia vyhľadávacích služieb môžu sami rozhodnúť, akú hodnotu pre nich má miesto v zozname, ktorý sa však bude zobrazovať iba v zariadeniach s predinštalovaným vyhľadávačom Google. 

Európska komisia je spokojná s tým, že Google prisľúbil konkurencii možnosť predinštalovať svoje služby do mobilných telefónov. Predtým to totiž nebolo vôbec možné. EK zároveň zdôraznila, že bude pozorne sledovať spôsob realizácie tohto riešenia, ako aj reakcie ostatných trhových hráčov na celý proces.

Výzva: Podpora na slnečné kolektory

V 17. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktoré bude otvorené v utorok 6. augusta, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštalácie slnečných kolektorov v celkovej sume 700.000 eur. Vydaných by mohlo byť 423 poukážok. 

V predchádzajúcom 16. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) celkom 196 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu. Hodnota vydaných poukážok v 16. kole, ktoré bolo otvorené 23. júla, je 292.230 eur. Záujem domácností v tomto kole nepresiahol vyčlenenú sumu vo výške 400.000 eur. 

Do konca roka 2019 plánuje SIEA vyhlásiť ešte osem kôl v celkovej hodnote 5,5 milióna eur. Aktuálne je vydaných viac ako 4.600 platných poukážok v hodnote viac ako 8,9 milióna eur.
Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie OZE v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).

Trend: Digitálne meny

Väčšina obyvateľov Slovenska (85,7 %) považuje za najdôveryhodnejšiu menu euro. Prekvapivé je však zistenie, že Slováci vnímajú kryptomenu bitcoin dôveryhodnejšie ako americký dolár. Podľa prieskumu Reputácie mien 2019 až 12,1 % Slovákov vlastní alebo v minulosti vlastnilo kryptomeny. Slováci sa v otázke kryptomien považujú za pomerne vzdelaných – až tretina si myslí, že vie, ako bitcoin funguje a registruje aj iné kryptomeny.

„Dôvera Slovákov v euro je dlhodobo vysoká a pravidelne rastie. Znamená to, že s eurom sa Slováci pomerne rýchlo zžili a dnes oceňujú jej výhody napríklad pri cestovaní či nákupoch v zahraničí“, uvádza k výsledkom analytik Patrik Mackových. Slováci vidia v digitálnych platidlách investičný potenciál. Nákup kryptomien zvažuje 14 % oslovených, čo takmer zodpovedá podielu populácie, ktorá už dnes bitcoin alebo inú kryptomenu vlastní. 

Prieskum mapoval aj záujem respondentov o novú digitálnu menu s názvom libra, ktorú predstavil Facebook. 34 % z nich zaujímajú informácie o vlastnej mene tejto sociálnej siete, čo naznačuje, že oslovení sledujú aktuálnu situáciu na trhu s kryptomenami. „Je zaujímavé vidieť, že kryptomeny zaujímajú pomerne vysoké percento Slovákov. Dôvera v alternatívne meny pravdepodobne vychádza z faktu, že nie sú centrálne regulované. Svoju rolu však hrá aj príležitosť na nákup a predaj s možnosťou dosiahnuť zaujímavý zisk“, dopĺňa Patrik Mackových.

Prieskum bol realizovaný na Slovensku v júli 2019 metódou online dopytovania na reprezentatívnej vzorke populácie SR vo veku 18-65 rokov. Celkovo sa ho zúčastnilo 315 respondentov z online panela Ipsos. Prieskum sa realizoval pre brokera TopForex.

pondelok 5. augusta 2019

Výzva: Rozvoj energetických služieb

Na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni je vyčlenených 5 miliónov eur.  Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) môžu verejnoprávne inštitúcie, napríklad verejné vysoké školy, subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie verejného sektora získať podporu na vypracovanie energetických auditov, ktoré im pomôžu identifikovať opatrenia vhodné na financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb (GES).

Výzvu zameranú na rozvoj energetických služieb, ktoré umožňujú financovať energeticky efektívne opatrenia z úspor nákladov na energiu, vyhlásila SIEA 2. augusta 2019. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia je na tento účel vo výzve týkajúcej sa budov v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja vyčlenených 5 miliónov eur. Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt je 5.000 eur, maximálna 200.000 eur. Nenávratný finančný príspevok môže pokryť maximálne 95 % oprávnených výdavkov na projekt. Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie. Termín prvého hodnotiaceho kola je 31. október 2019, nasledujúce kolá budú uzatvorené v trojmesačných intervaloch.

Podporované sú dva druhy aktivít, a to spracovanie energetických auditov a príprava projektov garantovaných energetických služieb. Všetky žiadosti musia obsahovať prvú z oprávnených aktivít, ktorou je spracovanie účelového energetického auditu. V nich majú audítori navrhnúť úsporné opatrenia a zároveň identifikovať, či sú vhodné na financovanie prostredníctvom GES tak, aby boli splnené požiadavky Eurostatu a projekt GES sa nezapočítaval do verejného dlhu. Praktické odporúčania na posúdenie, či sú splnené požiadavky Eurostatu, budú zverejnené na podstránke národného projektu Odborne o energii v časti určenej pre energetických audítorov. Ak audítor identifikuje opatrenia vhodné na využitie GES, je možné realizovať aj druhú oprávnenú aktivitu, ktorou je príprava projektu GES. V rámci druhej aktivity budú preplatené náklady na prípravu podkladov pre obstaranie energetických úspor a vykonanie jedného verejného obstarávania. Výsledkom v tomto prípade má byť uzavretie zmluvy, respektíve zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. Ak má žiadateľ okrem podpory na prvú aktivitu záujem aj o podporu druhej aktivity, prikladá už k žiadosti hotový energetický audit, ktorý odporúčal využitie GES, náklady na jeho zhotovenie budú po kladnom vyjadrení z kontroly verejného obstarávania spätne preplatené. O podporu druhej aktivity nie je možné žiadať samostatne.
 
Na obstaranie auditov sú stanovené maximálne limity nákladov pre každý auditovaný objekt samostatne. Pri budovách je rozhodujúca celková podlahová plocha každej z nich, ktorá je stanovená ako vonkajšie rozmery budovy krát počet podlaží. V budovách do 1.000 m2 je to napríklad maximálne 2.500 eur, pri ploche do 5.000 m2 už 6.600 eur. Pri auditoch viacerých objektov sa limity sčítavajú. Limity na obstaranie druhej aktivity zameranej na prípravy projektu sú stanovené podľa súčtu podlahových plôch všetkých objektov. Napríklad ak je celková podlahová plocha všetkých auditovaných objektov od viac ako 5.000 do 10.000 m2 vrátane, maximálny príspevok je 10.700 eur. Pri verejnom osvetlení sa limity odvíjajú od výšky nákladov za energiu za kalendárny rok pred podaním žiadosti.

Trend: Komfortný relax

Letné dovolenky sú zvyčajne časom pohody: vylihovanie na pláži v štýlových plavkách, popíjanie chladených drinkov a užívanie si voľna. Dáta od Heureky ukazujú, že Slováci aj pri svojich nákupoch myslia na to, aby ich letá boli čo najviac pohodové a štýlové.

Žiadna plážová idylka sa nezaobíde bez komfortného ležadla. V porovnaní s minulým letom ich Slováci nakúpili až trikrát viac. Podobne sú na tom aj slnečníky, od minulého roku ich popularita tiež vzrástla trojnásobne. Za ich rastúcou obľúbenosťou sa zrejme ukrývajú čoraz horúcejšie letá. Tie sú s najväčšou pravdepodobnosťou zodpovedné aj za nárast predaja už aj tak populárnych prenosných chladničiek. Slováci ich toto leto kupujú až dvakrát viac ako v minulosti.

Aj pohodlie vo vode je pre Slovákov rovnako dôležité. Potvrdzuje to rast predaja nafukovačiek a nafukovacích kolies - nakupujeme ich až dvojnásobne viac ako minulé leto. Po dizajnovej stránke sú najobľúbenejšie práve kolesá s pestrými farbami či tie, ktoré vyzerajú ako sladké šišky alebo jednorožce. Na pláži sa treba aj nejako zabaviť. Kartové hry sa stabilne tešia veľkej obľube. Naopak, v porovnaní s minulým rokom jemne klesla popularita čítačiek kníh. Za tento pokles môže byť zodpovedný návrat k tlačeným knihám alebo aj rastúca popularita čítania kníh z mobilu. Slováci nezabúdajú ani na svoje deti. V porovnaní s minulým rokom stúpol predaj formičiek do piesku a iných plážových hračiek až dvojnásobne. To môže byť dobrým znamením, že deti sa ešte stále hrajú rady aj inak ako len s mobilom.

Malvér: Bankové trojany

V prvej polovici tohto roka čelilo malvéru zameranému na odcudzenie financií, kryptomeny či internetové finančné služby až 430.000 používateľov, čo je o 7 % viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Takmer tretinu (30,9 %) dotknutých osôb predstavovali firemní používatelia – čo znamená až dvojnásobný nárast oproti dotknutému počtu používateľov v prvej polovici roka 2018 (15,3 %).

Cieľom finančného malvéru (bankový trójsky kôň) je odcudzenie financií a finančných údajov, prípadne aj poskytnutie prístupu k aktívam alebo zariadeniam používateľov či finančných organizácií. Údaje spoločnosti Kaspersky o nových vzorkách týchto hrozieb dokazujú, že táto hrozba je stále aktuálna a mimoriadne nebezpečná najmä v korporátnom prostredí. Väčšina korporátnych sietí sa totiž zvyčajne spolieha na pripojené zariadenia a ak je kompromitované čo len jedno z nich, potom môže byť v ohrození celá sieť. Obvyklé formy malvérových útokov zahŕňajú spamové emaily a phishingové webové stránky. Práve druhá menovaná forma sa zvyčajne javí ako legitímna webová stránka, no v skutočnosti sú takéto stránky vytvorené podvodníkmi v snahe ukradnúť overovacie údaje, údaje o bankových kartách alebo iné typy citlivých informácií. V prvej polovici roku 2019 objavili analytici spoločnosti vyše 339.000 phishingových útokov z webových stránok maskovaných ako stránky veľkých bánk.

Experti zostavili zoznam najobľúbenejších rodín bankových trojanov, ktoré boli použité pri útokoch na korporátnych používateľov. Štyri z desiatich (40 %) finančných hrozieb zameraných na korporátnych používateľov pochádzali z bankového trojana známeho ako RTM – jedného z najnebezpečnejších typov bankového malvéru pre podniky v roku 2018. Po ňom nasleduje bankový trojan Emotet s 15 %. Táto hrozba môže byť obzvlášť škodlivá, akonáhle prekročí hranice korporátnej siete. Sama sa totiž dokáže distribuovať prostredníctvom zraniteľností v zariadeniach bez aktuálnych bezpečnostných záplat a následne stiahnuť ďalšie hrozby do zariadenia obete. Bankový trojan Trickster uzatvára trojicu najčastejšie identifikovaných malvérov s 12 % z odhalených hrozieb.

Pre súkromných používateľov bola situácia celkom iná. V tejto kategórii vedie malvér známy ako Zbot (26 %), ktorý kradne oprávnenia s možnosťou vzdialenej kontroly zo strany útočníkov. Až po ňom nasledujú RTM a Emotet (uvedené vyššie). Je zaujímavé, že v roku 2018 bol RTM takmer úplne zameraný na organizácie, zatiaľ čo údaje z prvej polovice roka 2019 ukazujú, že tento malvér teraz dosahuje významný podiel aj medzi bežnými používateľmi. „V druhej polovici roka 2019 očakávame, že počet napadnutých používateľov bude ďalej rásť. Obvykle vidíme nárast škodlivej aktivity po prázdninách, keďže počas voľna ľudia používajú svoje zariadenia menej ako zvyčajne, a preto je aj menej pravdepodobné, že sa stanú obeťami útočníkov. Vyzývame všetkých, aby boli mimoriadne opatrní a ostražití pri všetkých bankových a finančných operáciách, ktoré vykonávajú online“, hovorí Oleg Kupreev.

piatok 2. augusta 2019

SR: Do roku 2020 by mala byť každá jedna obec pokrytá rýchlym internetom

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) podpísal s operátormi a združením lokálnych poskytovateľov internetu memorandá, na základe ktorých majú pokryť naše územie rýchlym internetom. V apríli t.r. začal ich záväzky monitorovať a z monitoringu vyplynulo, že biele miesta na území SR do roku 2020 úplne zmiznú. 

Jedným z cieľov Európskej únie je, aby mali všetci jej obyvatelia prístup k internetu s rýchlosťou minimálne 30 megabitov za sekundu (Mbit/s). Na Slovensku je aktuálne niekoľko desiatok obcí, v ktorých je menej ako 50 % ich územia pokrytých internetom s rýchlosťou 30 Mbit/s, pričom ich však do konca roka 2020 operátori plánujú pokryť. K dnešnému dňu je na našom území len jedna malá obec v okrese Rožňava, ktorú zatiaľ neplánuje pre ekonomické dôvody pokryť žiadny z operátorov.

Úrad pripravuje Národný plán širokopásmového internetu. Jeho predpokladom je detailnejšie zmapovanie Slovenska na každej adrese s prístupom k rýchlosti pripojenia minimálne 100 Mbit/s, s možnosťou zvýšenia na 1 gigabit za sekundu (Gbit/s). Výsledky mapovania by mali zabezpečiť, aby mala každá jedna domácnosť v nasledujúcich rokoch prístup k super rýchlemu internetu. Dôvodom mapovania každej adresy na Slovensku je budúce eurofondové programové obdobie 2021-2027, v ktorom chce SR čerpať peniaze na širokopásmový internet.

Pokrytie internetom už úrad v minulosti mapoval, vtedy sa ale zameriaval na pokrytie NGA sietí v obciach a zisťoval dostupnosť základného širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mbit/s. Mapovanie vychádzalo z cieľov Digitálnej agendy do roku 2020. Aktuálne mapovanie vychádza zo strategických cieľov Európskej únie pre oblasť konektivity do roku 2025, uzatvára úrad vicepremiéra.

EU: Spoločné výskumné centrum

Európski výskumníci získali ďalšie príležitosti využívať zariadenia Spoločného výskumného centra (JRC): po prvom kole iniciatívy za otvorený prístup (takmer 100 oprávnených návrhov od 92 výskumných inštitúcií) majú teraz externí vedci prístup k ďalším laboratóriám útvaru Komisie pre vedu a vzdelávanie a budú môcť uskutočňovať aj experimenty týkajúce sa bezemisných riešení v oblasti energetiky a jadrovej bezpečnosti. 

Od momentu, kedy v roku 2017 JRC po prvý raz sprístupnilo svoje zariadenia, vedci z 21 krajín EÚ a troch susediacich krajín uskutočňujú experimenty v 12 laboratóriách JRC v Geeli (Belgicko), Ispre (Taliansko) a v Karlsruhe (Nemecko). Táto iniciatíva sa v súčasnosti rozširuje na Petten (Holandsko), v ktorom sa nachádzajú výskumné laboratóriá JRC pre energetiku a dopravu. Výskumní pracovníci z krajín EÚ a krajín pridružených k výskumnému programu Horizont 2020 sa môžu prihlásiť do 30. septembra.

V Pettene sú odteraz prístupné dve zariadenia na vývoj technológie vodíkových palív: zariadenie na testovanie vysokotlakových palivových nádrží a zariadenie na testovanie palivových článkov a elektrolyzérov. Vodík je jedným z najsľubnejších alternatívnych palív, keďže nevytvára žiadne emisie oxidu uhličitého. Technológia je však len v ranom štádiu vývoja a ak má nahradiť konvenčné fosílne palivá, je nutné v ňom pokračovať. Výskumníci budú v Pettene vykonávať experimenty s vodíkovými článkami a palivovými nádržami za rôznych environmentálnych podmienok

JRC okrem toho sprístupňuje dve špičkové laboratóriá na výskum aktinidových materiálov v Karlsruhe. Aktinidové prvky sú pilierom jadrových technológií využívaných v takých oblastiach ako energetika, výskum vesmíru alebo liečebné postupy. Vedci budú môcť uskutočňovať bádateľský výskum s cieľom prispieť k vývoju nových jadrových zariadení alebo materiálov.

Od septembra JRC poskytne takisto prístup k viacerým svojim európskym zariadeniam v Geeli na meranie údajov týkajúcich sa jadrových reakcií a jadrového rozpadu. Také merania slúžia na zlepšenie bezpečnosti jadrových reaktorov a nakladania s jadrovým odpadom, ako aj posilnenie rádiologickej ochrany občanov a životného prostredia.

Technológie: Čo nás čaká v blízkej budúcnosti?

Podľa Prognózy Future of the Economy spoločnosti Dell Technologies a Inštitútu pre budúcnosť (Institute for the Future) vstúpime v priebehu nasledujúcej dekády do ďalšej éry partnerstva medzi človekom a strojom. Laboratóriá, startupy a technologickí vizionári sa nepretržito venujú vývoju technológií, ktoré budú poháňať infraštruktúru sveta v roku 2030. Sú to však inovácie, ktoré radikálne zmenia spôsob nášho života?

Je rok 2019 a bežný človek dokáže ovládať hlasom domáce spotrebiče, alebo nakupovať kryptomeny cez aplikáciu na mobilnom telefóne. Je pravdepodobné, že sa technológie dostupné v súčasnosti naučia lepšie rozumieť našim každodenným potrebám a odbremenia nás od opakujúcich sa činností – pomocou nich človek prekoná svoje limity a prehĺbi sa tak spolupráca medzi ľuďmi a strojmi. Signál zmeny je badateľný už dnes. Hasičský záchranný zbor mesta Pittsburgh má k dispozícií nástroj s umelou inteligenciou, ktorý využíva prediktívnu analytiku na identifikáciu budov so zvýšeným rizikom požiaru. Pokročilá sieť senzorov tzv. internetu vecí (IoT) umiestnených na vertikálnej farme AeroFarms znásobuje produktivitu o 390-krát oproti konvenčnému poľnohospodárstvu.

Všadeprítomná 5G sieť umožní zapojenie nespočetného množstva zariadení, ktoré budú navzájom komunikovať prostredníctvom internetu vecí. Rýchlosť pripojenia už nebude prekážkou, čo otvorí priestor pre spracovanie dát v reálnom čase a prinesie okamžité informácie pre ľudí aj umelú inteligenciu. Mestá budú prepojené viac ako kedykoľvek predtým – koncept inteligentných miest a digitálnej infraštruktúry sa stane realitou. V priemysle bude umelá inteligencia monitorovať celý výrobný cyklus a vyhodnotí, aké sú najefektívnejšie spôsoby produkcie. Eliminuje vytváranie odpadu, určí primeranú rýchlosť či optimalizuje proces s ohľadom na dopyt. Navyše, prediktívne modely budú schopné zákazníkovi vytvoriť personalizované odporúčania.

Človek však nebude jediným správcom IoT zariadení. Viceprezidentka ELEVATE Global Heather Canon naznačila, že v roku 2030 by mohli byť IoT zariadenia schopné dozerať na stroje aj ľudských pracovníkov. Algoritmy v aplikáciách Uber alebo Lyft už dnes fungujú ako robotickí manažéri, ktorí priraďujú vodičom ďalšie jazdy.

štvrtok 1. augusta 2019

Upozorňujeme: Nový vírus cez SMS

Po vyše dvojročnom období výskumníci ESET objavili opäť Android ransomware, ktorý sa cez SMS správy snaží šíriť do viacerých kútov sveta. Ide o typ škodlivého kódu, ktorý zašifruje obsah mobilného telefónu alebo tabletu s operačným systémom Android a za odšifrovanie žiada od majiteľa výkupné. 

Škodlivý kód sa šíril na stránke Reddit cez príspevky súvisiace s pornografiou, taktiež cez stránku XDA Developers, kde je fórum pre Android vývojárov. Po nainštalovaní a ešte pred zašifrovaním obsahu infikovaného zariadenia zašle škodlivý kód SMS správu na všetky kontakty, ktoré sú v mobile alebo tablete uložené. Týmto sa snaží naviesť ďalšie obete k tomu, aby si nainštalovali tento škodlivý kód. „Toto môže teoreticky viesť k veľkému nárastu infekcií. Obzvlášť tým, že tento ransomware má 42 jazykových verzií škodlivej SMS správy. Našťastie si aj nič netušiaci používatelia musia všimnúť, že správy sú veľmi zle preložené a že niektoré jazykové verzie nedávajú vôbec zmysel“, vysvetľuje Lukáš Štefanko. Jazykovú verziu správy si škodlivý kód vyberá na základe jazykového nastavenia infikovaného mobilného zariadenia.

Štefanko dodáva, že kampaň na šírenie tohto škodlivého kódu je malá a pôsobí amatérsky: „Ak však tvorcovia tohto škodlivého kódu vylepšia jeho distribúciu, môže sa z neho stať vážna hrozba.“ Výška výkupného je v tomto prípade dynamická od 0,01 Bitcoinu do 0,02 Bitcoinu, čo je aktuálne od 85 do 170 eur.

Ako sa chrániť pred Android malvérom:
- Svoj Android mobil alebo tablet nastavte tak, aby sa aktualizoval ideálne automaticky. Aby ste boli chránení aj v prípade, že nepatríte medzi technicky najzdatnejších používateľov.
- Pokiaľ je to možné, sťahujte aplikácie len z oficiálnych obchodov ako Google Play. Aj do týchto obchodov sa občas dostane škodlivá aplikácia, ale je v nich vyššia šanca, že ju Google odstráni.
- Ešte pred inštaláciou aplikácie si pozrite jej hodnotenie a recenzie. Zamerajte sa hlavne na tie negatívne, tie totiž väčšinou pochádzajú od skutočných používateľov. Pozitívne vie sfalšovať útočník.
- Zamerajte sa na povolenia, ktoré si aplikácia pýta. Ak sa vám zdá, že sú pre účel aplikácie neadekvátne, aplikáciu nesťahujte.
- Používajte spoľahlivú bezpečnostnú aplikáciu.