piatok 30. augusta 2019

SR: Vyššia bezpečnosť ihrísk

Bezpečnosť detských ihrísk by sa mala zvýšiť na základe novej legislatívy, ktorá jasne a zrozumiteľne stanovuje bezpečnostné požiadavky na detské ihriská, definuje povinnosti vlastníkov a zároveň upravuje systém kontroly. 

Podľa kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) je počet detských ihrísk s nedostatkami stále vysoký a až približne 70 % nedostatkov súvisí s bezpečnosťou detí. Nový zákon definuje bezpečnostné požiadavky, ktoré by mali detské ihriská spĺňať ako celok, a nielen jednotlivé hracie prvky. Stanovujú sa napríklad požiadavky na povrch detských ihrísk alebo na rozmiestnenie hracích zariadení. V návrhu sú definované aj základné povinnosti vlastníkov ihrísk, okrem iného sa navrhuje systém na monitorovanie úrazov na detských ihriskách. Novinkou by mala byť povinná vstupná kontrola v prípade nových detských ihrísk, ako aj pravidelné ročné kontroly. Legislatíva stanovuje aj požiadavky na odbornú spôsobilosť kontrolórov detských ihrísk, čím by sa malo zamedziť pôsobeniu rôznych podvodných kontrolórov. Návrh počíta aj so sankciami v prípade nedodržiavania stanovených pravidiel.

Nová legislatíva síce stanovuje administratívne povinnosti pre vlastníkov ihrísk, tie by však mali byť minimálne a jasne stanovené. Účinnosť zákona je navrhovaná od januára 2020. V prípade, že normu podporí aj parlament, prevádzkovatelia ihrísk budú mať lehotu 18 mesiacov, aby ihriská pripravili podľa nových podmienok a bol čas aj na školenie inšpektorov.

Výzva: Atlas pasívnej infraštruktúry

Cieľom národného projektu je zmapovať pasívnu infraštruktúru so zakreslením súčasnej aj plánovanej infraštruktúry na Slovensku. Atlas pasívnej infraštruktúry bude obsahovať umiestnenie telekomunikačných vedení a zariadení (pre mobilné a pevné), ale aj kanalizačné a postupne elektroenergetické siete, plynové distribučné siete (plynovody, prípojky, technické stanice), ako aj rozvody tepla teplárenských spoločností. 

Podľa princípu „jedenkrát a dosť“ bude atlas poskytovať informácie o fyzickej infraštruktúre prevádzkovateľom sietí aj všetkým inštitúciám štátnej a verejnej správy, ktorým legislatíva stanovuje povinnosť spracovávať informácie o fyzickej infraštruktúre v rámci svojich aktivít. Národní regulátori majú právo získať relevantné informácie o umiestnení, kapacite a dostupnosti sietí a ďalších prístupových prvkov infraštruktúry. Systém bude zahŕňať dáta približne 2.000 prevádzkovateľov sietí s cieľom, aby vzájomne v tomto smere spolupracovali a táto spolupráca bola zo strany štátu centrálne koordinovaná. „Národný projekt z dielne rezortu životného prostredia je podporným nástrojom v rámci európskej politiky Digitálna Agenda pre Európu a hlavný prínos očakávame v oblasti budovania širokopásmového internetu, keďže do oblasti digitálneho hospodárstva budú smerovať výrazné investície EÚ. Ak operátori budú mať informácie, kde sa plánujú položiť siete, bude pre nich lacnejšie, ak si doložia svoje káble v rámci jednej rozkopávky a skôr sa im vrátia investície. Bude tak možné položiť siete aj v menej investične návratných oblastiach a pokryť ich internetom“, uviedol Jaroslav Kmeť.

Atlas bude prepojený s informačným systémom Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ale aj s tými geografickými systémami, ktoré využívajú geografické údaje o fyzickej infraštruktúre.Systém bude budovaný na medzinárodnom štandarde INSPIRE a jeho realizácia je podmienená smernicou Európskej únie, podľa ktorej by mali mať príslušné orgány každej krajiny najmä
z environmentálnych dôvodov možnosť ukladať a spoločne využívať jednotlivé prvky siete, ako napríklad káblovody, rúry, stožiare, vstupné šachty, rozvodné skrine, antény, veže a iné nosné zariadenia, budov alebo vstupov do nich, ako aj lepšie koordinovať rozkopávky.

Ministerstvo životného prostredia SR realizuje národný projekt Atlas pasívnej infraštruktúry v rámci prioritnej osi 7 operačného programu Integrovaná infraštruktúra, špecifický cieľ 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN. Celková hodnota projektu predstavuje sumu 18.186.306 EUR. Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach vicepremier.gov.sk a partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 25.10.2019.

Trend: Inteligentná domácnosť

Smart prvky sa stávajú bežnou súčasťou našich domácností. Z dôvodu úspory energií sú inteligentné riešenia nielen súčasťou novostavieb, ale zavádzajú sa tiež pri rekonštrukciách. A nejde pritom už iba o zapínanie či vypínanie spotrebičov na diaľku. 

Dnes je inteligentné riadenie možné medzi všetkými spotrebičmi: ovládanie svietidiel, žalúzií, vykurovanie interiéru, obsluha zabezpečovacieho a kamerového systému. Pri zriaďovaní inteligentných domácností sa najčastejšie využívajú dva systémy – drôtový a bezdrôtový. „Pri prvom riešení je potrebné prispôsobiť celú kabeláž v domácnosti Ak ide o novostavbu, rozhodne odporúčame drôtový systém, je to istota, nie je tam potrebné meniť batérie ani celý systém pravidelne kontrolovať. Bezdrôtový systém používame tam, kde už máme hotovú elektroinštaláciu a chceme z klasickej domácnosti urobiť inteligentnú. Ide teda hlavne o staršie stavby. Toto riešenie je v týchto prípadoch lepšie z hľadiska financovania, dá sa rozširovať, resp. je možné pridávať ďalšie funkcie aj postupne“, vysvetľuje Pavol Ruják. Pri stavbe domu sa dnes odporúča využiť tzv. hybridnú kabeláž, ktorá umožní v budúcnosti prerobiť domácnosť na inteligentnú oveľa jednoduchšie. 

V súčasnosti je veľkým hitom ovládanie domu hlasom. Tento systém zatiaľ funguje na anglické príkazy. Napríklad pri príchode domov poviete „Hello” a stiahnu sa žalúzie, zapne sa svetlo, napustí sa vaňa či zapne sauna. Všetky funkcie sa programujú vopred a klient si môže pokyny kedykoľvek ľahko zmeniť. Pre viaceré domy je videovrátnik už bežnou súčasťou moderného bývania. Novinkou však je, že môže byť prepojený s tzv. domácou inteligenciou. Kamera býva umiestnená pred domom. Ak nie ste doma, zvonček sa neozýva v dome, ale na telefóne cez internet ako videohovor. Vy tak automaticky vidíte, kto vás chce navštíviť. Ak ide o vítaného hosťa, môžete na diaľku otvoriť vstupnú bránu alebo vchodové dvere. Keď ste na dovolenke, vďaka inteligentnej domácnosti si dnes už viete skontrolovať a prispôsobiť na diaľku aj teplotu vášho domu.

V každej domácnosti je možné ušetriť na energiách 20 až 30 percent: v lete na chladení, v zime na kúrení. Závisí to od počtu využívaných komponentov inteligentnej domácnosti. Môžete napríklad počas celého dňa natáčať žalúzie podľa denného svetla, aby sa dom zbytočne neprehrieval a klimatizácia nešla naplno. Šetrí sa aj na kúrení, inteligentná domácnosť umožňuje nastaviť teplotu v každej miestnosti individuálne. Ak váš dom vie, že ste prišli domov, zapne teplotu napríklad na 23 stupňov a keď odchádzate, teplotu zníži. Ak chodievate domov o 16:00 hodine, dom začne prikurovať na 23 stupňov ešte pred vaším príchodom domov. 


streda 28. augusta 2019

Aktuálne: Zastarané operačné systémy

Viacerí spotrebitelia aj veľa organizácií sa stále spoliehajú či už na nepodporované operačné systémy, alebo na operačné systémy s končiacou sa životnosťou. Až 41 % používateľov podľa prieskumu Kaspersky pracuje s nepodporovaným či s podporou končiacim desktopovým operačným systémom, napríklad Windows XP, Windows 7, a to napriek tomu, že sú k dispozícii ich nové a aktualizované verzie. 

Koniec životného cyklu operačného systému vo väčšine prípadov znamená, že výrobca k nemu nevydáva žiadne ďalšie aktualizácie, teda ani aktualizácie týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti. Výskumní pracovníci v oblasti bezpečnosti ako aj kyberútočníci však môžu v týchto systémoch nájsť dovtedy neobjavené zraniteľné miesta. Používateľ je tak pred útokom prakticky bezmocný, nakoľko jeho systém už nedostane bezpečnostnú záplatu, ktorá by ho chránila pred novoobjavenými zraniteľnosťami.

Experti zistili, že štyria z desiatich spotrebiteľov stále používajú zastarané systémy, vrátane aj tých mimoriadne starých, napríklad Windows XP či Windows Vista. Pri pohľade na konkrétne verzie zastaraných operačných systémov, dve percentá spotrebiteľov a jedno percento pracovných staníc využívaných menšími firmami sa stále spolieha na Windows XP. Ide pritom o produkt, ktorý nie je výrobcom podporovaný už desať rokov. Menej než pol percenta používateľov (0,3 %) a veľmi malých firiem (0,2 %) stále uprednostňuje systém Windows Vista, ktorého hlavná podpora skončila pred siedmimi rokmi. Je pozoruhodné, že niektorí spotrebitelia (1 %) a firmy (1 %) zmeškali bezplatnú aktualizáciu operačného systému Windows 8.1 a naďalej používajú systém Windows 8, ktorý spoločnosť Microsoft nepodporuje od januára 2016.
Podľa expertov rovnako veľký podiel používateľov, a to ako firiem, tak jednotlivcov, stále používa pracovné stanice so zastaraným operačným systémom, alebo s operačným systémom, ktorý je takmer na konci životného cyklu. Mimoriadne rozšírené používanie verzie Windows 7 vzbudzuje obavy, pretože o menej ako šesť mesiacov už tento operačný systém nebude mať podporu od výrobcu. Avšak, takýto starý a nezaplátaný systém predstavuje kyberbezpečnostné riziko, nakoľko náklady v prípade kybernetického incidentu môžu byť oveľa vyššie, než náklady na aktualizáciu operačného systému.

Radíme: Klimatizáciu si nastavte správne a udržiavajte v čistote

Nevhodne nastavená klimatizácia spôsobuje bolesti hlavy, hrdla, prechladnutie, oslabenie imunity a celého organizmu, angínové bolesti, pocit upchatého nosa, bolesti dutín, chrbtice či svalov, vysvetľujú odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Udržiavanie konštantnej teploty v interiéri - bez ohľadu na vonkajšiu, môže uškodiť najmä deťom a seniorom. 

Ak je chladný prúd vzduchu nasmerovaný do tváre, vysušuje kožu, oči a prispieva k opakovaným zápalom očí, uší, prínosových dutín, aj k bolestiam zubov a trojklaného nervu. Pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť k tzv. teplotnému šoku, ktorý dokáže celkovo oslabiť organizmus. Klimatizáciu si preto nastavte tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako päť, maximálne sedem stupňov Celzia.

Klimatizačnú jednotku, filtre a vzduchové prieduchy odporúča ÚVZ SR udržiavať v čistote, inak sa môžu stať zdrojom plesní a baktérií. Celý klimatizačný systém si dajte raz ročne skontrolovať v servise. Súčasťou bežnej údržby je aj pravidelná dezinfekcia výparníka klimatizačnej jednotky. 

Nesprávne používaná klimatizácia môže uškodiť a spôsobiť zdravotné problémy aj v aute. Najmä pri dlhších cestách, veľmi negatívny vplyv má najmä na alergikov. Prúdením vzduchu z ventilácie sa totiž rozhýbu čiastočky prachu s rôznymi druhmi baktérií. Okrem ochorení dýchacích ciest, bolestí hlavy alebo prechladnutia chrbtice môže nesprávne používanie klimatizácie v aute spôsobiť zápal stredného ucha, spojiviek a iných ochorení očí a uší.
Klimatizácia v aute sa odporúča pustiť na 10 – 15 minút za hodinu a prúd chladného vzduchu smerovať tak, aby nefúkal priamo na posádku - najlepšie je viesť ho na čelné sklo, prípadne k nohám. Aj v aute platí ideálny rozdiel teploty vonku a vnútri päť až sedem stupňov Celzia. Ak sa z auta často vystupuje a nastupuje, rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší. Pri používaní klimatizácie v aute sa okolo výparníka kondenzuje voda obsiahnutá vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ sa odvádza pod vozidlo. Okolo výparníka je neustále vlhké prostredie, čo je výborná živná pôda pre rôzne plesne, ktorých spóry sa nachádzajú vo vzduchu a často nepríjemne zapáchajú. Zlikvidujete ich antibakteriálnym sprejom.

Energie: Maloobchodní dodávatelia čelia existenčnej hrozbe

Podniky sieťových odvetví na celom svete čakajú veľké zmeny. Ak chcú maloobchodní dodávatelia energie prežiť a konkurovať v tomto turbulentnom prostredí, musia prehodnotiť svoj postoj k inováciám. 

Podľa štúdie Deloitte, ktorá sa venuje maloobchodnému sektoru energetiky, zvyky a očakávania zákazníkov sa vyvíjajú a nové technológie rýchlo menia trhy. Prekážky pri vstupe na trh sa postupne odbúravajú, vznikajú nové obchodné modely, a maloobchodní dodávatelia energie čelia existenčnej hrozbe. Základom ich úspešného fungovania tak bude inovačná činnosť. Napríklad rýchle inovácie v oblasti technológií na zvyšovanie výdrže batérií vedú k vzniku nových obchodných modelov. Batérie agregujú kapacity u odberateľa a umožňujú poskytovať širokú škálu služieb podnikom sieťových odvetví, prevádzkovateľom sietí a odberateľom energie.

Novou výzvou sú aj siete podporované umelou inteligenciou, technológiou blockchain a predikatívnou analytikou. Tie môžu podnikom sieťových odvetví a vývojárom poskytnúť väčšiu flexibilitu. Pre domácnosti, komerčných a priemyselných odberateľov zase prinesú širšiu možnosť voľby. Aby maloobchodní dodávatelia energie držali krok s s týmto vývojom, budú musieť viac investovať. „Inovácie maloobchodných dodávateľov energie by sa mali sústrediť na expanziu do súvisiacich segmentov a obchodných činností, alebo vývoj úplne nových produktov a služieb pre trhy. Jednostranný prístup k inováciám už zavedených produktov a služieb môže spôsobiť, že sa vystavia riziku rozvratu zo strany ostatných hráčov na trhu alebo nových obchodných modelov existujúcich konkurentov. Maloobchodní dodávatelia energie tak musia venovať viac pozornosti vytváraniu nových príležitostí na podnikanie a rozširovaniu trhov“, vysvetlil Milan Garbiar.

Jednostranný prístup maloobchodných dodávateľov energie k inováciám ich môže ohroziť v niekoľkých oblastiach. Patria sem aj kybernetické hrozby, ktoré sa stavajú stále komplikovanejšími.„Niektorí dodávatelia podceňujú opatrenia na elimináciu takto vznikajúcich rizík. Kedže maloobchodný sektor energetiky postupne zavádza inteligentné technológie, využíva internet vecí a digitalizuje administratívne systémy, je potrebné, aby tomu zodpovedalo aj tempo vývoja inovácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti“, povedal Milan Garbiar. Ako dodal, maloobchodní dodávatelia energie majú dve možnosti – buď zmenu trhu prijmú, alebo ich pohltí. Rozširovaním inovačných stratégií za pomoci technológií sa však organizácie môžu vyhnúť nepríjemným prekvapeniam, a zároveň nájsť nové spôsoby pre svoj rast.

utorok 27. augusta 2019

Workshop: Výchova k podnikaniu a kreativite

Národný projekt inovujme.sk pokračuje v realizácii inovačných workshopov na stredných a vysokých školách. Cieľom päťhodinového programu je zlepšiť kreatívne myslenie študentov a motivovať ich k vlastnému podnikaniu. Aktuálne je otvorená výzva na prihlasovanie sa na termíny v nasledujúcom školskom roku 2019/2020.

Inovačný workshop je jednou z činností národného projektu inovujme.sk, realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra. „S nástupom digitalizácie vo všetkých oblastiach je čoraz dôležitejšie rozvíjať u mladých ľudí vlastnosti, ktoré stroje nikdy nenahradia. Medzi kľúčové charakterové črty budúcnosti patrí kreativita, flexibilita, kritické myslenie či komunikačné zručnosti. Práve tie sú predmetom inovačného workshopu pre študentov stredných a vysokých škôl“, hovorí Alexandra Velická. Okrem teórie, hier, kvízu a testov sa počas workshopu študenti učia techniku, prostredníctvom ktorej prichádzajú na nové nápady na určenú tému. Tú zadáva zástupca mesta, obce, kraja, podnikateľ, úspešný absolvent či dokonca raper. Počas uplynulých dvoch rokov študenti poskytli podnikateľom stovky nápadov, ako zvýšiť predaj produktu, zlepšiť komunikáciu podniku či motiváciu zamestnancov. V prípade miest a obcí ponúkli primátorom a županom nové idey pre zatraktívnenie mesta, rekreačnej oblasti, jazera alebo pre separovanie odpadu.

Národný projekt zrealizoval program už na sto slovenských stredných a vysokých školách pre spolu 2.069 študentov. Študenti a pedagógovia, ktorí majú záujem o zrealizovanie inovačného workshopu na svojej škole, nájdu všetky informácie na webovej stránke inovujme.sk. Prihlásiť sa naň môžu emailom na inovujme@siea.gov.sk. Program nevyžaduje žiadne technické zabezpečenie, pre zapojenú školu je bezplatný. Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. 

Upozorňujeme: Podvodné volania najmä z Afriky

Polícia SR upozornila verejnosť prostredníctvom sociálnej siete na neznáme čísla, ktoré Slovákom volajú z Afriky a iných krajín. Na podozrivé čísla zo zahraničia, hlavne zo Stredoafrickej republiky, upozornili políciu obyvatelia Slovenska.

Aj v tejto novej vlne podozrivých volaní zostávajú rady rovnaké: nikdy takéto čísla nedvíhajte, ani nikdy nevolajte späť na zmeškaný hovor. Ak vám v zahraničí žije rodina, tak jej čísla určite máte uložené. Ak by sa niekto chcel so Slovákmi spojiť zo zahraničia, napríklad známy či vzdialená rodina, tak by pravdepodobne poslali aj SMS správu, ak na volanie nebude žiadna reakcia.

Polícia zároveň upozorňuje, že v prípade podvodných čísiel hrozí, že sa občanom navýši faktúra za telefonovanie o vysokú sumu. Ide o sieť premyslených, zahraničných podvodníkov, ktorí sú takmer nepostihnuteľní. Preto ich hovory ignorujte. Skoro už každý telefón umožňuje blokáciu čísel, preto tak urobte", dodala polícia s tým, že by mali zároveň o týchto číslach upovedomiť aj svojho operátora. Ak ani to nepomôže, je potrebné oznámiť to polícii.

Aktuálne: Čo sa deje s IT bezpečnosťou?

Iba štvrtina (25%) manažérov v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA) dôveruje  bezpečnosti IT. Výskum VMware v spolupráci s Forbes Insights, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 650 firiem v regióne EMEA, odhalil alarmujúci trend pomalého a neefektívneho boja s najnovšími kybernetickými hrozbami - hoci podľa údajov Európskej únie narástli ekonomické dopady kyberzločinu od roku 2013 päťnásobne.

Tri štvrtiny (76%) manažérov a pracovníkov v oblasti bezpečnosti IT sa domnievajú, že bezpečnostné riešenia v ich podnikoch sú zastarané. Pritom 42% opýtaných uvádza, že v minulom roku zaobstarali nové bezpečnostné nástroje ako opatrenie proti potenciálnym bezpečnostným problémom. Viac ako polovica respondentov (54%) plánuje zvýšiť investície do detekcie a odhaľovania útokov a takmer tretina (29%) udáva, že ich podnik má nainštalované 26 alebo viac bezpečnostných produktov. Hoci podniky zvyšujú výdavky na kybernetickú bezpečnosť, takmer tretina (31%) respondentov z radov pracovníkov v tejto oblasti tvrdia, že riešenie bezpečnostného problému trvá až týždeň. Takáto pomalá reakcia predstavuje závažný problém v čase, kedy sú dáta spracovávané v reálnom čase, denne pribúda viac než milión nových používateľov internetu a prostredníctvom aplikácií prebieha každú sekundu nespočetne veľa obchodných transakcií. Obzvlášť znepokojujúce je skutočnosť, že podniky neustále investujú do rovnakého spôsobu riešenia kyberbezpečnostní krízy - 83% oslovených podnikov plánuje v nasledujúcich troch rokoch zvyšovať investície do nákupu a zavádzanie nových bezpečnostných produktov.

Výsledkom súčasného prístupu k bezpečnosti je strata dôvery v bezpečnostné opatrenia. Iba štvrtina (23%) opýtaných vyjadruje silnú dôveru v zabezpečenie svojich cloudových implementácií a menej ako pätina (18%) je presvedčená o pripravenosti a schopnostiach pracovníkov riešiť bezpečnostné problémy. Vo vnímaní pokroku a spolupráca v oblasti kybernetickej bezpečnosti panuje zásadný rozpor medzi podnikovými manažérmi a bezpečnostnými špecialistami. Iba 21% IT tímov považuje svojich podnikových manažérov (najvyššie vedenie) za veľmi ochotných spolupracovať v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Sami manažéri v 27% prípadov uvádzajú, že významným spôsobom spolupracujú na riešení kyberbezpečnostních problémov, zatiaľ čo to isté tvrdí len 16% pracovníkov v IT bezpečnosti.

Sylvain Cazard upozorňuje: Bláznovstvo podľa Einsteinovej definície znamená opakovane vykonávať tú istú činnosť a očakávať odlišné výsledky. Presne to sa deje pri IT bezpečnosti, kde investície do tradičných bezpečnostných riešení sú neporovnateľne nižšie ako ekonomické vplyvy prípadného narušenia systémov. Dnes žijeme v komplikovanejším svete so zložitejšími interakciami, väčším počtom pripojených zariadení a senzorov, cloudu a práca na diaľku. To všetko otvára podstatne väčší priestor pre možné útoky. Tým sa zmenila celá situácia. Moderné zabezpečenia vyžaduje, aby sa investície posunuli od snahy za každú cenu zabrániť napadnutiu smerom k integrácii zabezpečenia do všetkého - aplikácií, siete a všetkých ostatných prvkov, ktoré sú pripojené a prenáša dáta. Dôležité však je aj budovanie povedomia o bezpečnosti a kultúry spolupráce medzi všetkými oddeleniami a tímami. Obchodné zložky podniku, prevádzku IT a bezpečnosť musia hovoriť rovnakým jazykom a chápať, čo je v stávke. Jedine investíciami do správnych ľudí, ktorí budú zabezpečovať najlepšie kyberbezpečnostní praxi, dokážu podniky obstáť vo svete sofistikovaného kyberzločinu."

pondelok 26. augusta 2019

EU: Vyše polovica Európanov, ktorí využívajú internet, nakupuje a rezervuje dovolenky on-line

Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat využívajú on-line formu nákupu a rezervácie dovoleniek najčastejšie Luxemburčania (73 %), Fíni (65 %) a Nemci (64 %).

Možnosť kupovať letenky, rezervovať si ubytovanie, alebo objednať dovolenku cez internet využili vlani najčastejšie ľudia vo veku 25 až 34 rokov, a to až 55 % Európanov v tejto vekovej kategórii. Naopak, najmenej sa to deje u starších ľudí vo veku 65 až 74 rokov, tam je to necelých 47 %. Najmenej obľubujú túto formu mladí vo veku 16 až 24 rokov, a to len niečo vyše 41 %. Na Slovensku využívajú online nakupovanie a booking dovoleniek najčastejšie mladí ľudia vo veku 25 až 34 rokov. Za posledné roky ich vďaka väčšej dostupnosti internetu pribúda. Aktuálne túto formu využíva 51 % ľudí v tejto vekovej kategórii", uviedla analytička Lenka Buchláková.

Slováci sa postupne doťahujú na priemer Európskej únie. Vlani až 18 % Slovákov využilo zdieľané ubytovanie doma či v zahraničí. V Čechách iba 5 % ľudí využíva túto formu ubytovania. Podobne ako v Česku sú na tom ľudia na Cypre, iba 3 % ľudí využíva zdieľané ubytovanie, v Litve (7 %), Grécku, Rumunsku a Slovinsku (všetky 8 %), či v Bulharsku (9 %). Slováci prostredníctvom internetu nielen čoraz viac bankujú, ale aj nakupujú. On-line obchody využívajú na nákup oblečenia, obuvi či rôznych doplnkov 56 % Slovákov, zhodne 56-percentný podiel zaznamenala elektronika ako TV, počítače, tablety či smartfóny. Najmenej nakupujeme prostredníctvom internetu jedlo (16 %). Až 54 % Slovákov si nevie predstaviť, že by si práve jedlo objednávali on-line. Vyše polovica Slovákov nakupuje cez internet letenky, alebo platí za hotel, či iné cestovné položky", dodala analytička.

Trend: Zdieľanie automobilov

Hustá premávka a upchaté cesty trápia mestá na celom svete. Pomôcť by mohlo aj zdieľanie automobilov. Slováci si ale na myšlienku zdieľania vlastných vozidiel zatiaľ veľmi nezvykli. V Bratislave je zdieľaných áut zatiaľ len niekoľko desiatok a dá sa povedať že carsharing je na Slovensku ešte len na začiatku. Oproti tomu v českej metropole je aktuálne niekoľko stoviek zdieľaných áut, väčšina z nich ale patrí firmám, ktoré ich za peniaze prenajímajú ľuďom.

Zdieľané vozidlá by mali byť receptom na efektívnejšiu dopravu. Vo väčšine áut totiž jazdí šofér sám. Zdieľaním by teda mohlo dôjsť k zníženiu počtu áut na cestách a parkoviskách. Mnoho miest v zahraničí carsharing podporuje a ponúka im bezplatné a neobmedzené parkovanie v centre. K zdieľaniu vozidiel zatiaľ dochádza len vo väčších mestách. V Bratislave je to okolo 50 automobilov, v Košiciach zhruba 20 elektromobilov, do desať zdieľaných áut ponúkajú aj Trnava a Nitra.

Či carsharing skutočne pomáha výraznejšie znížiť premávku v mestách, podľa odborníkov zatiaľ nie je isté. Podľa teórie môže jedno zdieľané auto nahradiť 10 až 15 vozidiel. Carsharingové firmy na Slovensku ale podrobné dáta a využívanie nezverejňujú. Ani v zahraničí prakticky neexistujú výskumy, ktoré by potvrdili, že zdieľanie vozidiel pomohlo znížiť počet áut v mestách", hovorí Stanislav Gálik. Dôvod, prečo sa zdieľanie vozidiel u nás zatiaľ veľmi nepresadilo, vidí hlavne vo zvyklostiach obyvateľov. Podľa neho predstava, že auto, v ktorom jazdia, pred nimi používali stovky ľudí, je väčšine Slovákom nepríjemná. Než by sa zbavili svojho auta a namiesto toho si požičiavali zdieľané, tak to si radšej nechajú svoje vlastné.

Radíme: Ste osamelý rodič?

Napriek tomu, že Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšou mierou chudoby spomedzi krajín Európskej únie, v roku 2018 bolo chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených 16,1 % nášho obyvateľstva (863.000 ľudí). Za hranicu chudoby u nás sa v minulom roku považoval hrubý mesačný príjem 373 € v prípade 1-člennej domácnosti, 485 € v prípade domácnosti s 1 dospelým a 1 dieťaťom, 587 € pre 1 dospelého a 2 deti a 671 € v domácnosti s 2 dospelými a 1 dieťaťom (podľa Štatistického úradu SR).

Medzi rizikové skupiny, ktorých finančná stabilita môže byť na tenkom ľade, patria vdovy/vdovci, rodičia ťažko chorých detí, ľudia so závažnou diagnózou či ľudia po päťdesiatke, ktorí majú relatívne ďaleko do dôchodku. Patria sem aj osamelí rodičia (matky alebo otcovia), ktorí žijú bez partnera v spoločnej domácnosti s jedným dieťaťom či viacerými deťmi a v praxi to znamená, že sú jediným živiteľom neúplnej rodiny. Mať deti je nádherné a niekedy náročné zároveň, a to zvyčajne najmä po finančnej stránke. Počas prvých rokov života dieťaťa vám pomôže niekoľko druhov štátnych sociálnych dávok - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVR) poskytuje matke/otcovi pri splnení všetkých podmienok jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, následne materské vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu, ktoré má právo poberať do 34. týždňa života dieťaťa a nakoniec mesačný rodičovský príspevok vyplácaný opäť MPSVR až do dovŕšenia 3. roku života dieťaťa. Od dovŕšeného 3. roku života do maximálne 25. roku života dieťaťa má však jeho matka/otec od MPSVR nárok iba na prídavok na nezaopatrené dieťa, čo momentálne predstavuje sumu 24,34 € mesačne.

Finančne náročnejšie obdobie nastáva s nástupom dieťaťa do predškolského zariadenia. Ak vám dieťa neprijmú do štátneho zariadenia, budete pravdepodobne odkázaný na súkromné jasle či škôlku. Tá vás napr. v hlavnom meste môže stáť mesačne približne 400 € + stravné. Deti v predškolskom veku však bývajú často choré, pretože ich imunita sa iba buduje. Ak si teda nemôžete dovoliť byť často na OČR, či nemáte poruke flexibilnú babičku, služby opatrovateľky vás môžu vyjsť v priemere 5 € za hodinu.

V roku 2018 bolo na Slovensku 46.386 domácností, v ktorých žije jedno alebo viacero detí iba s jedným z rodičov. Za daný rok bol celkový počet obyvateľov v tomto type domácností 109.907 (podľa Štatistického úradu SR). Ak jeden z rodičov ostane z akéhokoľvek dôvodu bez partnera/partnerky, stáva sa finančná situácia neúplnej rodiny náročnejšia. Okrem toho, že máte nárok na materské v trvaní 37 týždňov (oproti bežným 34), žiadne špeciálne štátne sociálne dávky, ktoré by ste si z titulu svojho sociálneho statusu mohli uplatniť, neexistujú. Výška štátom poskytovaných sociálnych dávok určená rodičovi je jednotná pre všetkých bez ohľadu na rodinnú situáciu. Vytvoriť si za daných okolností finančnú rezervu je teda pre mnohých takmer nemožné. Naopak, mnoho osamelých rodičov horko-ťažko vyjde z jedného mesačného príjmu.

piatok 23. augusta 2019

WIFI 6: Čo treba vedieť pri kúpe

S vyše 9 miliardami zariadeniami na celom svete a ich každoročným predpokladaným nárastom o ďalšie 3 miliardy sa Wi-Fi stáva všadeprítomné. Dopyt po pripojení 24 hodín denne, 7 dní v týždni neustále stúpa. V kancelárii sme si osvojili mobilné zariadenia, tablety, notebooky aj iné zariadenia a zamestnanci očakávajú, že budú môcť pracovať kedykoľvek a kdekoľvek. Prístup k internetu sa zmenil na nevyhnutnú súčasť práce aj osobného života.

Väčšina výrobcov Wi-Fi uvádza na trh prístupové body na Wi-Fi už s podporou nového štandardu. Wi-Fi 6 alebo 802.11ax je najnovší štandard bezdrôtových lokálnych sietí WLAN, ktorý prináša zvýšenie efektivity využitia prenosového kanála pomocou technológie OFDMA dlhodobo využívanej v mobilných sieťach. Tam, kde sa predchádzajúce generácie Wi-Fi zameriavali na zvyšovanie prenosových rýchlostí jednotlivých zariadení, je Wi-Fi 6 (označovaná aj HE – High Efficiency), navrhnutá tak, aby okrem zýšenia prenosových rýchlostí priniesla aj efektívnejšie využitie kanála viacerými klientskými zariadeniami a znížila zahltenie pri ich prístupe k prenosovému médiu. V praxi to znamená, že aj veľký počet súčasne komunikujúcich zariadení dostane primeranú konektivitu. Zlepší sa najmä dátová priepustnosť v oblastiach s vysokou hustotou klientských zariadení - v bytových domoch, kancelárskych budovách, na letiskách, konferenciách a podobne. V sieťach postavených čisto na Wi-Fi 6 technológii dôjde v porovnaní s Wi-Fi 5 (802.11ac) až k štvornásobnému zvýšeniu priepustnosti.

Wi-Fi 6 je ďalším kúskom, ktorý zapadá do evolučnej skladačky bezdrôtových sietí. Keď podniky premýšľajú nad kúpou Wi-Fi 6, je dôležité pochopiť, ktoré komponenty sú užitočné a ktoré nie. „Wi-Fi 6 má reálny potenciál pozitívne ovplyvniť nielen siete s vysokou hustotou, ale všetky siete a organizácie. Oproti Wi-Fi 5 prináša spätnú kompatibilitu aj so zariadeniami operujúcimi v pásme 2,4 GHz. Najväčší prínos však bude mať rozhodne pre prostredia postavené čisto na novom štandarde“, uvádza Veronika Marasová. Kedy upgradovať na Wi-Fi 6?
· Ak prevádzkujete bezdrôtové siete s vysokou hustotou klientských zariadení a máte kontrolu aj nad ich obmenou a plánujete v blízkej dobe nákup Wi-Fi 6 zariadení.
· V prípade, že vaše bezdrôtové siete prevádzkujete na štandardoch 802.11a/b/g/n, alebo vaša 802.11ac sieť dovŕšila EoL/EoS (End of Life, End of Support).
· Ak máte rozpočet ktorý potrebujete minúť a chcete sa pripraviť na príchod Wi-Fi 6 klientských zariadení očakávaný koncom 2020.

„Podniky by mali pri nákupe skorých riešení 802.11ax venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu ochrany investícií. Sieťové výrobky, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú, sú založené na tom, čo výrobcovia veria, že bude odrážať ratifikovanú normu. Najlepšie je zabezpečiť, aby produkty uvádzali stav Wi-Fi 6 alebo certifikovaný. Ak vidíte kompatibilný, nemusím platiť, že produkty sú certifikované alianciou Wi-Fi," dodal Perry Correll. Ratifikácia normy 802.11ax sa očakáva začiatkom roku 2020. Presné načasovanie je však stále neisté. Je dôležité poznamenať, že najvýznamnejšie zmeny sa nachádzajú v prvých pozmeňovacích návrhoch.

Bezpečnosť: Chyby zamestnancov

Aj napriek množstvu zautomatizovaných postupov je to stále ľudský faktor, ktorý dokáže jednotlivé procesy v priemysle vystaviť riziku. Chyby spôsobené či už zámerným, alebo neúmyselným konaním zamestnancov tvorili v minulom roku podľa správy Kaspersky Stav kybernetickej bezpečnosti v priemysle až 52 % týchto prípadov. 

Narastajúca zložitosť a náročnosť fungovania priemyselných odvetví si vyžaduje zvýšenú ochranu, ako aj schopnosť poskytovať ju. A hoci je to prioritou takmer každej z firiem, reálne do nej investuje len približne 57 % z nich. Firmy čelia nedostatku IT špecialistov, súčasne si však operátori OT/ICS sietí nie sú úplne vedomí dôsledkov narušenia kyberbezpečnosti. Teda aj to je dôvodom, prečo sú to práve pochybenia zamestnancov, ktoré spôsobujú polovicu všetkých ICS incidentov, akými sú napr. infekcie malvérom, či iné, závažnejšie cielené útoky. 

Až štyri z piatich spoločností (81 %) považujú digitalizáciu operačných sietí za jednu z najdôležitejších úloh v tomto roku. Je to aj tým, že firmy pôsobiace v priemyselných odvetviach sa pripravujú na digitalizáciu priemyselných sietí a prijatie štandardov Industry 4.0. Ale aj napriek všetkým výhodám, ktoré navzájom poprepájaná infraštruktúra prináša, je hlavným rizikom práve kyberbezpečnosť. Dostatočná úroveň ochrany a efektívne výsledky sú dosiahnuteľné jedine vtedy, ak spoločnosti zainvestujú do špecializovaných opatrení a vysokokvalifikovaných odborníkov. Problémom je tiež kumulovanie funkcií. Až v takmer polovici spoločností (45 %) sú zamestnanci zodpovední za IT bezpečnosť, zodpovední taktiež za OT/ICS siete, pričom tieto úlohy kombinujú so svojou ďalšou - inou rovnako zásadnou pracovnou náplňou. A to predstavuje bezpečnostné riziko. Hoci sa prevádzkové a podnikové siete stále viac spájajú, odborníci na oboch stranách môžu mať odlišné prístupy (37 %) a ciele (18 %) v otázkach kyberbezpečnosti, čo môže spôsobovať konflikty v riešeniach.

Výzva: Posledné dni pre výskumno-vývojové centrá

Ešte do 30. augusta 2019 majú firmy a podniky možnosť predkladať svoje projekty v rámci piatich výziev zameraných na strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá. Na tieto výzvy je z operačného programu Výskum a inovácie vyčlenených spolu 100 miliónov eur.
 
Výzvy sú rozdelené tematicky do piatich domén: prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie, Zdravé potraviny a životné prostredie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. Cieľom výziev je podpora nových alebo existujúcich priemyselných výskumno-vývojových centier. Každý subjekt sa bude môcť zúčastniť iba na 1 projekte, či už v pozícii žiadateľa alebo partnera – každý predkladaný projekt bude musieť byť unikátny skladbou žiadateľ/partner/partneri v rámci všetkých 5 výziev. Pre informácie k výzvam je k dispozícii e-mail: info@vyskumnaagentura.sk. Výzvy sú zverejnené na opvai.sk.

Prehľad finančných alokácií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre jednotlivé výzvy (k výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020):

Doména Dopravné prostriedky pre 21. storočie
21 900 000 EUR
Doména Priemysel pre 21. storočie
37 400 000 EUR
Doména Zdravé potraviny a životné prostredie
12 500 000 EUR
Doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
16 500 000 EUR
Doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
11 700 000 EUR
štvrtok 22. augusta 2019

Aktuálne: Elektronický občiansky preukaz s čipom

Vláda SR v stredu 21. augusta 2019 schválila návrh nového znenia zákona upravujúceho problematiku občianskych preukazov. Každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky by tak mal získať do konca roku 2021 elektronický občiansky preukaz s čipom. Odhaduje sa, že do roku 2021 bude potrebné vydať elektronické doklady pre asi 900-tisíc detí do 15 rokov a asi pre 500-tisíc občanov starších ako 65 rokov.

V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva má mať do 31. decembra 2021 každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na našom území občiansky preukaz s čipom ako autentifikačný prostriedok pre prístup k záznamom z elektronickej zdravotnej knižky. V súčasnosti nemajú takýto doklad najmä dve skupiny občanov: občania do 15 rokov, ktorí podľa súčasnej legislatívy nemajú nárok na občiansky preukaz a občania starší ako 65 rokov, ktorí majú občiansky preukaz bez čipu. Navrhuje sa preto, aby sa týmto skupinám občanov vydával občiansky preukaz bez podoby tváre, ktorý bude vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak bez fotografie a podpisu držiteľa, keďže sa bude vydávať z úradnej moci na základe údajov z Registra fyzických osôb (RFO). Tento doklad bude vydávaný automaticky: pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva osobe do 15 rokov a  pri prihlásení sa občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na našom území.

Občiansky preukaz bez podoby tváre maloletého bude mať platnosť 15 rokov (aby nebolo nutné vymieňať si ho, kým sa nedosiahne vek 15 rokov, pri ktorom už platí povinnosť mať štandardný občiansky preukaz). Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani prípadné vydanie štandardného občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov na účely cestovania, ktorý bude mať kratšiu platnosť (v takom prípade bude môcť byť občan držiteľom oboch dokladov). Nový občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydá na požiadanie pri jeho strate alebo odcudzení, pri zmene v ňom zapísaných údajov alebo pri nefunkčnosti elektronického čipu. Ak sa nájde stratený alebo odcudzený občiansky preukaz bez podoby tváre dieťaťa do 15 rokov a jeho zákonný zástupca ešte nepožiadal o vydanie nového, nový doklad bez podoby sa vydá automatizovane.

Ďalšou skupinou sú občania starší ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi OP s čipom – tejto skupine občanov sa rovnako ako deťom vydá preukaz bez fotografie a podpisu na základe dát z RFO a zašle sa im na adresu trvalého pobytu. Pri strate či krádeži budú musieť o nový doklad požiadať, v takom prípade im bude bezplatne vydaný štandardný elektronický OP s čipom – teda aj s fotografiou a podpisom.

Trend: Vyššie výdavky na bývanie

Slováci mesačne vynakladajú najviac finančných prostriedkov na bývanie. Výdavky na bývanie, vodu, elektrinu a plyn zhltnú až vyše štvrtinu z rozpočtu priemernej slovenskej domácnosti. Druhou najnákladnejšou zložkou sú potraviny a nealkoholické nápoje, na ktoré vynakladajú 17 % z celkových výdavkov domácnosti.

Podľa analytičky Lenky Buchlákovej zvyšujúce sa ceny energií sa podpisujú pod to, že medziročne musia Slováci minúť viac peňazí práve na bývanie. Ročný účet priemernej štvorčlennej rodiny porastie v tomto roku o desiatky eur. Za plyn si priplatí od 11 do 50 eur ročne, za teplo približne 22 eur, elektrina vytiahne z peňaženiek od 7 do 80 eur za rok a drahšia voda zvýši ročné výdavky približne o 9 eur.

Najmenej peňazí sa dáva na vzdelávanie, a to len 2 % z celkových mesačných výdavkov. Podobný trend však možno badať naprieč európskymi krajinami. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat najviac míňajú Európania práve na bývanie (24,5 %), nasleduje doprava (13 %) a potraviny a nealkoholické nápoje (12,2 %), výdavky v reštauráciách a hoteloch (8,8 %) a na rekreáciu a kultúru (8,5 %). Zaujímavosťou je, že na Slovensku výdavky na bývanie zaznamenali v rámci 28 krajín Európskej únie jeden z najvyšších nárastov. Ešte v roku 2007 boli na úrovni 14 %. Najviac za desať rokov narástli výdavky na bývanie aj vo Fínsku (+4,8 %), Portugalsku (+ 3,8 %), Holandsku (+ 3,7 %), Írsku (+3,5 %), Bulharsku (+3,4 %) a Španielsku (+ 3 %). „Nie je prekvapením, že vzhľadom na životný štýl, práve Španieli míňajú spomedzi krajín EÚ najviac peňazí v reštauráciách a baroch, a to až 15 % z ich celkových mesačných výdavkov. Najmenej je to v Rumunsku, a to necelé 2 %, čo, samozrejme, súvisí s finančnou situáciou v krajine", dopĺňa analytička.

streda 21. augusta 2019

Slovensko.sk: Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Zákon o e-Governmente vyžaduje, aby doložka právoplatnosti, resp. vykonateľnosti bola neoddeliteľne spojená s elektronickým úradným dokumentom, ktorého právne skutočnosti osvedčuje. Toto spojenie sa dosiahne tak, že oba dokumenty (aj rozhodnutie aj doložka) sa spoločne podpíšu kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a pripojí sa k nim kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.

Správne vytvárať doložku v zmysle novely zákona o e-Governmente s účinnosťou od 1. augusta 2019 môžu orgány verejnej moci nielen spoločnou autorizáciou, ale aj pripojením celého rozhodnutia do prílohy. V prípade priloženia rozhodnutia do prílohy elektronickej úradnej správy musí byť zároveň v doložke tento elektronický úradný dokument jednoznačne identifikovaný. Pokiaľ elektronický úradný dokument vznikol spoločnou autorizáciou elektronického dokumentu vo formáte PDF s údajmi elektronického formulára, musí byť v prílohe k doložke právoplatnosti pripojený celý pôvodný elektronický úradný dokument, a teda aj súbor obsahujúci všetky časti elektronického úradného dokumentu (napr. ASiC obsahujúci PDF spoločne autorizovaný s údajmi formulára).

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil doložku právoplatnosti a vykonateľnosti, ktorá je zverejnená v module elektronických formulárov od 29. marca 2018 s identifikátorom 50349287.DolozkaPravoplatnostiAVykonatelnosti.sk. Formulár doložky je dostupný cez zelené tlačidlo Vyznačiť doložku priamo v odoslaných elektronických úradných správach obsahujúcich elektronické úradné dokumenty, t. j. správy s class EGOV_DOCUMENT (rozhodnutia) a tiež ho môžeme hromadne pridať cez Vytvoriť oznámenie/výzvu, ktoré má každý orgán verejnej moci (OVM) vo svojej elektronickej schránke.

Novinka: Inovácie autobusového dopravcu

Slovak Lines spojil svoj rezervačný systém, nákup na webe či v mobilnej aplikácii a novú webovú stránku do jednej digitálnej platformy. Novinkou budú napríklad notifikácie o prípadných zmenách a meškaní spojov či možnosť rezervácie konkrétnych sedadiel.

Nový systém dopravcu prepája nielen digitálne, ale aj nedigitálne kanály. Predaj cez webstránku a mobilnú aplikáciu je v reálnom čase synchronizovaný s predajom u vodičov, pri pokladniach autobusových staníc či v pobočkách partnerov. Zároveň sa všetky dáta dajú prepojiť s digitálnymi tabuľami na nástupištiach či samoobslužnými kioskami. 

Komplexný systém notifikácií by mal umožniť informovanie o mimoriadnych udalostiach, akými sú meškanie spoja či zmena trasy a odchodu spoja. A čoskoro si zákazníci budú môcť rezervovať konkrétne sedadlá, alebo objednať si doplnkové služby a produkty aj od partnerov Slovak Lines.  Cestujúci by si tak v budúcnosti mohol cez aplikáciu napríklad dokúpiť cestovný lístok na MHD v Bratislave alebo lístky na rôzne mestské atrakcie či večeru v reštaurácii. Z pohľadu firmy je výhodou jednoduchší manažment cestovných poriadkov, liniek, trás a cien a zároveň aj kompletný servis lístkov a transakcií. Súčasťou systému sú aj CRM modul a dispečerský modul.

Výzva: Zelená nafta 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijíma od 19. augusta t.r. žiadosti o Zelenú naftu 2019.. Žiadosť si do 20. septembra môžu podať oprávnení žiadatelia, ktorí si aktivovali používateľské konto v štátnom DataCentre, keďže proces je plne elektronizovaný. Doteraz si ho vytvorilo viac ako 3.000 subjektov. 

Zelená nafta je prvá systémová štátna podpora v agrosektore v histórii Slovenska, ktorá bude 100 % realizovaná elektronicky. Oprávnení žiadatelia budú môcť z tohto systémového opatrenia získať celkovo 30 miliónov eur na podporu špeciálnej a špecializovanej rastlinnej a živočíšnej prvovýroby.
V živočíšnej výrobe je podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe ide predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ale napríklad aj zemiaky či cukrovú repu. Nechýbajú ani olejniny ako mak či ľan. Podporené budú tiež pestovanie chmeľu, viniča či liečivých rastlín.

Elektronizáciu procesu žiadostí o Zelenú naftu 2019 umožnila spolupráca s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a využitie jeho systému ITMS2014+.  Žiadatelia tak nebudú musieť podávať množstvo tlačív, ale tie si PPA overí priamo zo štátnych databáz a registrov. Z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat bude priamo čerpať stavy hospodárskych zvierat k 30. novembru 2018 a podporované plodiny zasa z Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) za rok 2018. 

Všetky informácie o žiadostiach na Zelenú naftu 2019 sú zverejnené na webstránke PPA Podpory/Štátna pomoc/Výzvy.

utorok 20. augusta 2019

Upozorňujeme: Nebezpečný stlačený medicinálny plyn Conoxia

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu stlačený medicinálny plyn Conoxia. Obsahuje stopercentný kyslík, ktorý sa používa na liečbu alebo prevenciu akútneho alebo chronického nedostatku kyslíka v inhalačnej terapii ako súčasť anestézie alebo intenzívnej starostlivosti. 

Dôvodom stiahnutia predmetných fliaš z trhu je potenciálne riziko vznietenia počas prípravy na použitie. Stiahnutie sa týka jednotlivých tlakových fliaš, podľa ktorých je nutné sa orientovať. Nedostatkom v kvalite nemusia byť dotknuté všetky tlakové fľaše v rámci jednej šarže, preto je nutné sa riadiť čiarovými kódmi fliaš.
Konkrétne čiarové kódy sú zverejnené na webovej stránke sukl.sk vrátane metodického pokynu pre distrubučné spoločnosti a zdravotnícke zariadenia. 

ISIC: Náhrada potvrdenia o návšteve školy

Študentský preukaz ISIC (International Student Identity Card) sa čoraz viac akceptuje ako plnohodnotná náhrada potvrdenia o návšteve školy zo strany partnerských spoločností združenia CKM SYTS, ktoré vydáva na Slovensku preukazy ISIC, učiteľské ITIC (International Teacher Identity Card) a European Youth Card EURO<26 .="" font="" nbsp="">

Všetky tieto preukazy obsahujú čiarový kód s licenčným číslom a väčšina má tiež čip s výrobným číslom. Tieto identifikátory sú súčasťou databázy združenia a platnosť preukazov sa jednoducho overuje pomocou webovej služby. Združenie zaznamenalo nárast poskytovateľov zliav, ktorí overujú platnosť preukazu on-line. V súčasnosti overuje platnosť preukazov on-line 69 partnerov, čo predstavuje elektronickú kontrolu platnosti na niekoľkých stovkách miest na Slovensku. V porovnaní s minulým rokom je to nárast o 44 percent. V internetových obchodoch je to bežné už viac ako desať rokov. U obchodníkov v kamenných prevádzkach overenie závisí aj od zariadení, čítačiek, ktoré používajú.

Podľa štatistík CKM SYTS počet poskytnutých zliav po on-line overení platnosti preukazu ISIS sa v prvom polroku medziročne zvýšil o viac ako 300 percent. Najvyužívanejšími zľavami s elektronickou kontrolou platnosti boli v tomto roku zľavy na elektronický tovar, špeciálny paušál u mobilného operátora a poistenie. Takáto rozsiahla spolupráca s poskytovateľmi zliav na základe on-line overenia platnosti preukazov zaraďuje Slovensko na špičku krajín združených v rámci ISIC Asociácie, do ktorej patrí vyše ako 130 krajín. 

Zelená domácnostiam: Poukážky na fotovoltické panely

V 18. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, otvorené v utorok 20. augusta 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštalácie fotovoltických panelov v celkovej sume 500.000 eur. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v 17. kole projektu vydala 421 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. Podporu získali takmer všetci záujemcovia. O príspevky v 17. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov okrem Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky 6. augusta od 15.00 hod. Kolo bolo uzatvorené takmer po deviatich minútach od spustenia, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu 700.000 eur. 

Do konca roka plánuje SIEA vyhlásiť ešte sedem kôl v celkovej hodnote 4,8 milióna eur. Aktuálne je vydaných viac ako 4.900 platných poukážok v hodnote viac ako 9,4 milióna eur. Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).

pondelok 19. augusta 2019

Upozorňujeme: Opäť nebezpečná kozmetika - aktualizované

Úrad verejného zdravotníctva SR varuje pred novými nebezpečnými kozmetickými výrobkami, ktoré boli nahlásené do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) v Litve. Tieto výrobky sa však môžu nachádzať aj v iných krajinách.

Zdravie môže ohroziť koncentrovaný gél a balzam na nohy, ako aj telový gél značky Horse Health a telový gél Zolotoj Us z Ruska. Upozornenie sa týka aj dvoch druhov krémov na ruky značky Gratia z Poľska - harmančekového a s aloe vera. Vo všetkých týchto výrobkoch sa nachádza zmes konzervačných látok Methylisothiazolinone a Methylchloroisothiazolinone, ktorej použite je podľa predpisov Európskej únie možné len v zmývateľných výrobkoch. Nezmývateľné výrobky s týmito zložkami môžu u citlivých osôb spôsobiť alergickú reakciu.

Minulý týžden kontrolné orgány v Írsku a v Nemecku nahlásili ako nebezpečný výrobok na umývanie rúk Fast Orange Hand Cleaner z USA obsahujúci  methylisothiazolinone, ktorý je na zozname zakázaných látok. Výrobca už upravil zloženie svojho produktu a od 7. mája 2018 tento výrobok danú látku neobsahuje. Oznam sa teda netýka výrobkov, ktoré boli vyrobené po uvedenom dátume a v ich zozname zložiek nie je uvedená nebezpečná látka methylisothiazolinone. Ďalším nebezpečným produktom bol prípravok na bielenie pokožky Caro bright Lemon, pri ktorom nie je uvedený ani výrobca, ani krajina pôvodu. Zdravie môže poškodiť nadlimitné množstvo látky kojic acid, ktoré sa vo výrobku nachádza.

5G: Umelá inteligencia

Prechod na 5G a využitie potenciálu, ktorý siete piatej generácie ponúkajú, znamená obrovské investície pre poskytovateľov mobilných služieb. Umelá inteligencia môže operátorom pomôcť zabezpečiť rýchlejšiu návratnosť týchto investícií. Prieskum spoločnosti Ericsson, ktorý prebiehal medzi vedúcimi pracovníkmi 132 poskytovateľov mobilných služieb z celého sveta, sa zaoberal ich plány na začlenenie umelej inteligencie (AI) do ich sietí. 

Až 53% svetových poskytovateľov služieb očakáva, že do konca roka 2020 implementujú do svojich sietí niektoré aspekty umelej inteligencie. Časový horizont pre ich prijatie sa pre 19% z nich pohybuje od 3 do 5 rokov. Celkom 55% operátorov označilo za kľúčový faktor pre využitie umelej inteligencie zlepšenie zákazníckej skúsenosti a domnieva sa, že AI bude mať v tejto oblasti pozitívne dopady. Pre 68% je obchodným cieľom v najbližších troch rokoch práve posilnenie zákazníckych služieb. Poskytovatelia očakávajú, že umelá inteligencia pomôže zlepšiť kvalitu siete a zabezpečiť poskytovanie služieb na mieru.

„Pre prevádzkovateľa sietí bude umelá inteligencia viac a viac potrebná predovšetkým na efektívne plánovanie, optimalizáciu a riadenie 5G sietí. Vzhľadom na riadenie veľkého množstva 5G cloudových aplikácií v jadrové (Core) časti siete, OSS & BSS vrstvách, ktoré budú napr. V čase meniť svoje nároky na kapacitu, budú prechádzať upgradom, budú testované atď. Pri existencii stoviek aplikácií bude v historicky krátkom čase veľká časť prevádzkových krokov bez aspoň elementárne podpory AI pre ľudskú obsluhu skoro nemysliteľná", hovorí Jiří Rynt. Kľúčovými aspektmi, ktoré umelá inteligencia operátorom prináša, je zabezpečenie návratnosti investícií spojených s prechodom na 5G siete, nový zdroj príjmov a zníženie prevádzkových nákladov. S rozvojom 5G bude potrebné zvýšiť tiež kapacitu sietí. Poskytovatelia služieb sa zhodujú na tom, že AI pre nich tiež predstavuje účinný mechanizmus pre zber, štruktúrovanie a analýzu obrovských objemov dát, ktorý nevyhnutne potrebujú.

Bezpečnosť: Nárast DDoS útokov

V druhom štvrťroku 2019 vzrástol počet DDoS útokov v porovnaní s rovnakým obdobím spred roka o 18 percent. Podľa správy Kaspersky – DDoS Q2 2019 report najdlhší DDoS útok trval až 509 hodín, čiže takmer 21 dní.  Ide o najdlhšie trvajúci zaznamenaný útok, odkedy spoločnosť od roku 2015 monitoruje aktivitu botnetov. Doposiaľ najdlhší útok trval 329 hodín a zaznamenaný bol v poslednom štvrťroku minulého roka.

Počet zaznamenaných útokov v druhom kvartáli roku 2019 bol oproti prvým trom mesiacom roka nižší o 44 percent. Tento pokles však nie je prekvapivý, nakoľko počet útokov koncom jari a v lete klesá. Znepokojujúcim faktom je, že v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli DDoS útoky v druhom štvrťroku o 18 % a v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2017 dokonca o 25 %. Sezónny pokles mal len zanedbateľný vplyv na počet útokov na aplikačnú vrstvu. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa znížil len o 4 %. Tento typ DDoS útokov cieli najmä na určité funkcie a API aplikácií, aby zaťažili nielen sieť, ale zahltili aj samotný server. Takéto útoky sa ťažšie odhaľujú, no zároveň je aj ťažšie sa pred nimi chrániť, pretože zahŕňajú aj oprávnené žiadosti. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2018 sa počet týchto útokov zvýšil takmer o tretinu (32 %) a ich celkový podiel v druhom štvrťroku 2019 bol takmer polovičný (46 %). Oproti prvým trom mesiacom roka je to nárast o 9 % a v porovnaní s rovnakým obdobím spred roka je to dokonca viac až o 15 %.

„Tí útočníci, ktorí realizujú DDoS útoky len tak pre zábavu, odchádzajú už tradične počas leta na dovolenky a tak sú aj ich škodlivé aktivity na prázdninách približne do septembra. Štatistiky za tento štvrťrok však ukazujú, že profesionálni útočníci, ktorí vykonávajú zložité DDoS útoky, pracujú tvrdo aj v letných mesiacoch. A práve tento trend je pre firmy znepokojujúci. Totiž mnoho firiem je dobre chránených pred zahltením siete v dôsledku veľkého množstva neoprávnených požiadaviek, ale DDoS útoky na aplikačnú vrstvu vyžadujú identifikáciu konkrétnych nelegitímnu aktivitu, aj keď je objem požiadaviek nízky. Preto firmám odporúčame, aby ich bezpečnostné riešenie proti DDoS útokom zahŕňalo aj ochranu schopnú takýmto komplexným útokom odolať“, komentuje aktuálnu situáciu Alexey Kiselev.

Na zvýšenie ochrany pred DDoS útokmi experti organizáciám odporúčajú:
- Uistiť sa, že váš web a IT zdroje dokážu uniesť vysokú návštevnosť.
- Používať profesionálne bezpečnostné riešenia na ochranu firmy pred útokmi.

piatok 16. augusta 2019

On-line: Nové podvody nielen na senioroch

Seniori sú v kybernetickom svete menej skúsení. Podvodníci preto od nich dokážu jednoduchšie získať dôveryhodné dáta. Všetci nepozorní alebo dôverčiví používatelia sa môžu nechať ľahko oklamať a údaje na podvrhnutých stránkach nechcene vydať do rúk podvodníkom.

„V poslednom čase sa vyskytuje veľa prípadov, keď na internete prostredníctvom reklám alebo rôznych emailov (phishing) podvodníci sľubujú, že ste niečo vyhrali a mali by ste sa dostaviť pre výhru“, uviedol IT expert Filip Mikuš. Keď však seniori prídu na dané miesto, väčšinou im chcú niečo predať, prípadne získať od nich peniaze podvodom. Ak teda dostanete e-mail od neznámeho, alebo ho nájde v spamovej schránke, odporúčame poštu neotvárať a neodpovedať na ňu. Neklikajte ani na žiadne odkazy či linky v takejto nevyžiadanej pošte, neotvárajte prílohy. Pošta môže obsahovať škodlivý vírus, ktorý môže poškodiť váš počítač.
 
Ako podozrivú požiadavku možno klasifikovať tiež žiadosť o prihlasovacie údaje do internetbankingu či informácie o platobných kartách. V žiadnom prípade tieto informácie neposkytujte a informujte o tom vašu banku. Predísť rizikám možno aj používaním silných hesiel. „Heslo by malo byť komplexné a malo by pozostávať z veľkých, malých písmen, čísel a špeciálnych znakov. Heslo by sa malo tiež pravidelne meniť aspoň raz ročne“, objasňuje expert. Na zvýšenie bezpečnosti podľa neho pomáha aj dvojfaktorová autentifikácia, pri ktorej používateľ po zadaní prihlasovacích údajov musí zadať aj kód z SMS správy. Prihlasovať sa do internetbankingu alebo iných služieb na verejných wifi sieťach predstavuje vždy riziko. Lepšou voľbou je zabezpečený počítač. „Operačný systém, antivírusový program a prehliadač je potrebné pravidelne aktualizovať, aby ste eliminovali riziko prieniku vírusom“, dodáva.
 
Pred prihlásením do internetbankingu sa odporúča skontrolovať tiež bezpečnosť webu. V prehliadači bezpečná webová stránka začína v tvare HTTPS a nešifrovaná HTTP. Web adresu sa odporúča zadávať ručne, vďaka čomu znižujete riziko návštevy podvodných web stránok.

Výzva: Bezplatné wifi zóny

V poradí piate hodnotiace kolo na žiadosti obcí a miest o dotácie na zriadenie bezplatných wifi zón oznámil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Z 10 miliónov eur vyčlenených na tento program je k dispozícii ešte viac ako 5,3 milióna eur a samosprávy môžu o príspevok v maximálnej výške 15.000 eur požiadať do 15. novembra. 

Na výzvu ÚPVII v predchádzajúcich štyroch kolách zareagovalo 408 žiadateľov. Schválených je 249 žiadostí a zmluvy už ÚPVII podpísal so 194 žiadateľmi v celkovom objeme 2,58 milióna eur. Na základe pravidiel financovania z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa musia na spolufinancovaní projektu podieľať aj samotní žiadatelia, a to vo výške päť percent z celkových oprávnených výdavkov. Zároveň musia vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku wifi zón. 

Úrad samosprávy informoval, že sa snažil prihlasovanie sa do výzvy čo najviac zjednodušiť. Ak starostovia a primátori podajú žiadosť elektronicky cez systém ITMS a prihlásia sa cez svoje identifikačné údaje, veľa údajov za nich systém automaticky vyplní. Pre záujemcov ÚPVII pripravil aj vyplnený vzor žiadosti a súťažné podklady na verejné obstarávanie. Výzva, do ktorej sa môžu záujemcovia prihlasovať, je zverejnená na internetovej stránke úradu.

Radíme: Prerušenie poistenia

Poistenie nie je možné prerušiť iba na časť pracovného dňa, napríklad len na niekoľko hodín. Ak zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia, toto sa týka vždy celého pracovného dňa.

Dôvodom na prerušenie poistenia môže byť napríklad výkon verejnej funkcie, pracovné voľno bez náhrady mzdy, absencia zamestnanca, čerpanie rodičovskej dovolenky, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. Poistenie sa prerušuje taktiež pri potrebe ošetrovania člena rodiny, ak trvá dlhšie ako 10 kalendárnych dní, alebo ak práceneschopnosť presiahne trvanie 52 týždňov. O neospravedlnenú neprítomnosť v práci, a teda o prerušenie poistenia, môže ísť tiež vtedy, keď sa zamestnanec zúčastní na nezákonnom štrajku a nezákonnosť štrajku je preukázaná právoplatným rozhodnutím súdu.

Začiatok aj koniec prerušenia sociálneho poistenia oznamuje zamestnávateľ v lehote osem kalendárnych dní prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby, kde uvádza aj dôvod prerušenia. Ak ide o jednodňové prerušenie, stačí zaslať jeden Registračný list fyzickej osoby s uvedením začiatku, dôvodu a konca prerušenia.

štvrtok 15. augusta 2019

EU: Pracovná mobilita umelcov

Európska komisia spustila tretiu a zároveň poslednú tohtoročnú výzvu na posielanie žiadostí o podporu z programu i-Portunus. Tretie výberové okolo i-Portunus bude otvorené do 5. septembra do 14:00 hod.

I-Portunus je pilotný projekt financovaný Európskou komisiou, ktorý poskytuje umelcom finančnú podporu na prácu v inej krajine v trvaní od 15 do 85 dní. Do prvého a druhého výberového kola sa zapojilo viac ako 2.300 umelcov. Dohromady bolo v rámci programu zatiaľ vybratých 253 ľudí.

Tretie výberové kolo i-Portunus je na tento rok poslednou šancou zúčastniť sa programu pre tých, ktorí sa venujú múzickému a vizuálnemu umeniu. Po investícii vo výške 1 milión eur počas tohto roku plánuje Európska komisia investovať ďalšieho 1,5 milióna eur do podobných skúšobných výberových kôl aj v roku 2020. Cieľom je príprava na rok 2021, kedy by sa mala mobilita umelcov stať trvalým projektom v rámci nového programu Kreatívna Európa. 

Slovensko.sk: Alternatívny autentifikátor

Alternatívny autentifikátor slúži osobám bez slovenského občianskeho preukazu alebo bez dokladu o pobyte na prístup do štátom zriadenej, oficiálnej elektronickej schránky. Od 1. augusta 2019 môžu o alternatívny autentifikátor požiadať aj advokáti, hosťujúci euroadvokáti alebo domáci euroadvokáti, ktorí nie sú držiteľmi úradného autentifikátora. 

O vydanie alternatívneho autentifikátora mohla doteraz požiadať fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri a nemôže byť držiteľom úradného autentifikátora (teda občianskeho preukazu s čipom alebo dokladu o pobyte s čipom).

Zmena vyplývajúca z vyhlášky č. 239/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 29/2017 Z. z. ustanovujúca podrobnosti o alternatívnom autentifikátore umožňuje teraz už požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora aj pre advokáta, hosťujúceho euroadvokáta či usadeného euroadvokáta, ktorí nie sú držiteľmi úradného autentifikátora (teda občianskeho preukazu s čipom alebo dokladu o pobyte s čipom). Viac informácií o procese vybavenia alternatívneho autentifikátora nájdete priamo na portáli slovensko.sk v životnej situácii Ako si vybaviť alternatívny autentifikátor?

Aktuálne: Pôžičky pre študentov

Študenti už môžu predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov na akademický rok 2019/2020. 

Najväčšou zmenou je zvýšenie maximálnej výšky pôžičky pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na 3.500 eur a pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na 6.000 eur, čo je v obidvoch prípadoch zvýšenie maximálnej výšky pôžičky o 1.000 eur. Financie z poskytnutej pôžičky môže študent využiť na čokoľvek. Zároveň došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov na 4,5 milióna eur, čo je o 500.000 eur viac ako v prechádzajúcom akademickom roku. Toto zvýšenie fondu umožnilo najmä efektívne hospodárenie fondu s vlastnými prostriedkami a zvýšeným príjmom zo splátok pôžičiek poskytnutých v predchádzajúcich rokoch. 

Fond na podporu vzdelávania predpokladá, že v akademickom roku 2019/2020 bude môcť finančne podporiť 1.800 študentov. Študenti môžu žiadosť o pôžičku predložiť v dvoch termínoch, buď do 15. septembra, alebo do 31. októbra. Podrobné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné na webovom sídle fondu fnpv.sk.

streda 14. augusta 2019

Trend: Firmy pravidelne zálohujú, avšak obnovu netestujú

Podľa lokálneho prieskumu venovaného zálohovaniu dát medzi českými a slovenskými malými a stredne veľkými (SMB) podnikmi pravidelne zálohuje drvivá väčšina firiem (89 %), avšak iba 6 % z nich zároveň testuje obnovu dát. Respondenti pritom v oblasti kybernetickej ochrany dát kladú na dostupnosť podnikových dát hlavný dôraz.
Medzi dostupnosťou dát a ich obnovou existuje dôležitý vzťah – ak firmy chcú mať maximálny prístup ku kritickým informáciám, musia si byť isté ich rýchlou dostupnosťou. A tú nie je možné dosiahnuť iba pravidelným zálohovaním, ale navyše aj periodickým testovaním procesov a postupov pri obnove stratených dát. Máloktorá firma si dnes môže dovoliť dlhý výpadok prístupu k dátam, a preto stále viac z nich testuje obnovu a niektoré si zaobstarávajú aj systémy disaster recovery.

Kľúčové zistenia prieskumu Acronis:
- 11 % lokálnych SMB podnikov zálohuje občas, 83 % zálohuje pravidelne, ďalšie 3 % k tomu testujú a ďalšie 3 % sa navyše chránia aj riešeniami disaster recovery.
- Z piatich hlavných prvkov kybernetickej ochrany je pre 91 % SMB firiem kľúčová dostupnosť dát. Pre 66 % zas technické zabezpečenie, pre 65 % ochrana súkromia, pre 60 % obchodná kontinuita a pre 52 % vierohodnosť informácií.
- V prípade kybernetického útoku sú podľa 58 % oslovených IT administrátorov pre útočníkov najzaujímavejšie firemné heslá.

„Súčasná IT bezpečnosť sa premieňa do komplexného prístupu nazývaného kybernetická ochrana, ktorá obsahuje päť vzájomne sa vyvažujúcich prvkov. České a slovenské podniky pochopiteľne preferujú rýchly prístup k dátam, ale maximálna dostupnosť by nemala ísť na úkor ich bezpečnosti, súkromia a vierohodnosti. Súčasné riešenia poskytujú nástroje pokrývajúce všetky prvky kybernetickej ochrany postavené na moderných technológiách obnovy po havárii, umelej inteligencii a blockchaine“, povedal Zdeněk Bínek.

Novinka: Špeciálne upravené sedadlá pre hendikepované deti

V rámci letnej stáže sa študentom podarilo upraviť dve detské elektrické autíčka pre potreby zdravotne postihnutých detí. Študenti prispôsobovali automobilové sedadlá aj ďalšie komponenty autíčka.

Projekt zahŕňal návrh, prípravu realizácie a úpravu špeciálnych sedadiel a trval 6 týždňov. Študenti si vyskúšali prácu v 3D programe CATIA, ale aj rezanie peny, zváranie kovových komponentov alebo šitie poťahov. Pritom samozrejme nadobudli veľa praktických skúseností, naučili sa empatizovať so špecifickou skupinou ľudí. Takže je to pre nich aj veľká ľudská skúsenosť.

Do projektu sa zapojilo 12 vybraných študentov z vysokých škôl technického smeru z Trenčína, Bratislavy, Brna, ale aj z Liberca a Edinburgu. Počas letnej stáže absolvovali niekoľko odborných tréningov, ako školenie zamerané na zloženie sedačky, ale aj tréningy prezentačných zručností a exkurziu vo výrobnom závode v Žiline. Dôležitou časťou programu bolo niekoľko stretnutí s predstaviteľmi Centra včasnej intervencie v Soblahove, kde sa študenti stretli s dvoma hendikepovanými deťmi, ktorým pripravovali autíčka.

utorok 13. augusta 2019

Výzva: Podpora nabíjacích elektrostaníc

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) organizujú tento týždeň semináre k výzve zameranej na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc: v Bratislave (12. 8.), Banskej Bystrici (14. 8.) a Košiciach (15. 8.).

Cieľom výzvy je podľa SIEA podpora elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. O finančný príspevok môžu požiadať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Semináre sú určené pre žiadateľov o podporu na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Výzva bola zverejnená 1. júla s tým, že uzávierka je do 1. októbra t.r. Žiadatelia môžu získať príspevok do výšky 5.000 eur. Výzva je určená pre obce, mestá a vyššie územné celky. Žiadosť musia poslať elektronicky vrátane všetkých povinných príloh. 
 
SIEA poskytuje všetky informácie, ktoré žiadatelia potrebujú doplniť, alebo nejakým spôsobom spresniť. Celková suma na túto výzvu je 500.000 eur, teda malo by z nej byť uspokojených približne 100 žiadateľov. Výška podpory je od 2.500 eur do 5.000 eur na jednu žiadosť, teda na jednu nabíjacie stanicu. Žiadatelia musia mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. Program seminárov k výzve je uvedený na webstránke SIEA.

On-line: Jeden rodič

Na Slovensku vznikla nová nezisková organizácia JEDEN RODIČ. Cieľom je pomôcť rodinám, kde je na výchovu detí iba jeden, osamelý rodič.

Podľa zakladateľov tejto organizácie sociálny systém na Slovensku nefunguje dostatočne. Zodpovední doteraz neurobili takmer žiadne opatrenia na zlepšenie kvality života v rodinách, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Preto vznikla nezisková organizácia JEDEN RODIČ, aby došlo k zmene povedomia v spoločnosti a k zmenám v sociálnom systéme Slovenska. „Je to už takmer 30 rokov, keď som začala pre občianske združenie osamelých rodičov na podporu detí pomáhať s analýzou listov, ktoré prišli na vtedajšie Koordinačné centrum VPN a rodičia v nich žiadali riešiť podmienky jednorodičovských domácností a na ich základe koncipovať niečo ako program. Je to už veľmi dávno. Ale je smutné, že za tých 30 rokov k zásadnému zlepšeniu v sociálnom systéme Slovenska neprišlo", uviedla sociologička Zuzana Kusá, ktorá je členkou neziskovej organizácie JEDEN RODIČ.

Organizácia v prvej fáze organizuje prieskum, kde sa bude snažiť zistiť koľko je na Slovensku rodičov, ktorí sami vychovávajú deti a čo ich denne trápi, alebo s čím potrebujú pomôcť. Tento prieskum nájdete na web stránke jedenrodic.sk.

DiscoverEU: Vycestujú aj ďalší Slováci

Od začiatku augusta do konca januára budúceho roka môže po Európskej únii (EÚ) bezplatne cestovať ďalších 212 osemnásťročných Slovákov. O lístky pridelené Slovensku sa v treťom kole iniciatívy Spoznávaj EÚ (DiscoverEU) uchádzalo 1.260 mladých ľudí.

Počet lístkov pre jednotlivé krajiny bol určený na základe podielu populácie štátu na populácii EÚ. Najväčší záujem o bezplatné cestovanie z tohto pohľadu bol v Írsku, kde sa o 189 lístkov uchádzalo 2.698 záujemcov. Najmenší záujem bol v Dánsku, Českej republike, Holandsku a Švédsku. V týchto krajinách lístky získala viac než polovica tých, ktorí o ne mali záujem. Na Slovensku pre porovnanie dostalo lístky len 17 percent uchádzačov. Najviac ľudí v absolútnych číslach, viac než 27.000, zas o lístky požiadalo v Taliansku.

Dokopy sa v treťom kole o bezplatné cestovanie uchádzalo takmer 95.000 mladých ľudí zo všetkých štátov EÚ. O lístky mali záujem viac ženy ako muži - od žien prišlo takmer 60 percent žiadostí. Tri švrtiny mladých, ktorí o lístky žiadali, je ešte na strednej škole, alebo ju práve ukončilo, 18 percent už navštevuje vysokú školu. Žiadosti hodnotila odborná porota, ktorá vybrala 20.006 účastníkov programu.

Cestu môžu vybraní uchádzači podniknúť sami alebo v maximálne päťčlenných skupinách, počas maximálne 30 dní v období od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020. Cestovať budú prevažne vlakom, pričom vo výnimočných prípadoch budú môcť využiť aj iné spôsoby dopravy. Ďalšie kolo iniciatívy sa má uskutočniť v novembri, presný dátum Európska komisia zverejní koncom leta.

pondelok 12. augusta 2019

Radíme: Kolaps z tepla

Dostatočný pitný režim pomáha predchádzať kolapsom z tepla, preto treba piť priebežne a nečakať na pocit smädu. Vysoké teploty predstavujú záťaž pre každý organizmus, najohrozenejší sú však deti, seniori a chronickí pacienti. 

Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR je dôležité konzumovať nápoje, ktoré doplnia tekutiny, soli a ďalšie látky stratené nadmerným potením. Vhodné sú preto minerálne vody s obsahom sodíka do 100 miligramov na liter, bylinkové a ovocné čaje alebo šťavy. Nápoje by, naopak, mali obsahovať čo najmenej cukru (do šiestich percent), pretože ten zvyšuje pocit smädu. Nevhodný je tiež alkohol, ktorý zvyšuje produkciu tepla v organizme. Ideálne nie sú ani príliš studené nápoje. Teplota nápojov sa odporúča v rozmedzí 12 až 15 stupňov Celzia.

Pri nevyhnutnom pobyte vonku nezabúdajte na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev. Ak sa aj napriek prevencii vyskytnú zdravotné ťažkosti v dôsledku prehriatia, pacienta ochladzujeme a podávame mu tekutiny po malých dúškoch. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujeme tiesňovú linku 155, kde operátor poradí, ako ďalej postupovať.