piatok 23. apríla 2021

Aktuálne: Nezamestnanosť na Slovensku

Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahla v marci miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku 7,98 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom bol zaznamenaný nepatrný nárast o 0,08 p. b. (7,90 % vo februári 2021). Medziročný nárast je na úrovni 2,79 p. b. (5,19 % v marci 2020). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 218.627 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 2.132 osôb (o 0,98 %).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v marci 2021 na úrovni 8,58 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2021, vzrástla o 0,03 p. b.. Úrady práce evidovali celkovo 234.942 ľudí bez práce, čo je o 654 osôb viac ako vo februári 2021. Podľa obdobia evidencie je až 89.361 uchádzačov evidovaných viac ako 12 mesiacov, čo predstavuje viac ako tretinu z celkového počtu nezamestnaných. Zároveň sa už tretí mesiac po sebe na trhu práce uplatnilo vyše 10.000 nezamestnaných, konkrétne si v marci 2021 našlo na Slovensku prácu 10.893 nezamestnaných, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 754 osôb viac. Celkovo bolo v marci 2021 z evidencie vyradených 12.982 uchádzačov o zamestnanie, z toho 7 pre nespoluprácu a ďalších 2.082 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Slovenský trh práce stále ponúka vyše 60-tisíc voľných pracovných miest. V marci 2021 ich úrady práce evidovali 62.792, čo je o 714 pracovných miest viac ako vo februári 2021. Najviac voľných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 18.719 miest (podiel 29,81 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 2.795 (podiel 4,45 %). Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov bol v mesiaci marec na úrovni 27.466 a rovnako ako vo februári a v januári tak prekročil hranicu 27.000 (január 27.415, február 27.426). Najčastejšie ponúkali zamestnávatelia voľné pracovné miesta v profesii Operátori a montéri strojov a zariadení (28.846 miest), kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (13.448 miest) a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (6.968 miest).

V marci 2021 dosiahol na Slovensku počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi 60.494 osôb. Medzimesačne sa počet poberateľov znížil o 134 osôb (február: 60.628 poberateľov). Medziročne bol zaznamenaný pokles o 431 poberateľov (marec 2020: 60.925 poberateľov).