streda 21. apríla 2021

AI: Nový nástroj od Google

Jednou z oblastí, kde je ukrytý enormný potenciál pre nasadenie umelej inteligencie, sú malé a stredné podniky, piliere slovenského hospodárstva. Avšak pri využívaní umelej inteligencie na optimalizáciu svojho podnikania výrazne zaostávajú za veľkými spoločnosťami. Google sa preto rozhodol sektor MSP podporiť prostredníctvom bezplatného nástroja, ktorý má firmám pomôcť identifikovať oblasti v ich podnikaní vhodné na aplikáciu umelej inteligencie a zároveň predstavil aj ďalšie nástroje dostupné pre širokú verejnosť.

Podľa minuloročných dát McKinsey môže do roku 2030 pokrok v oblasti umelej inteligencie a automatizácie tvoriť až 13,5 % rastu HDP Európskej únie a byť tak jedným z jej hlavných hnacích motorov. Vzhľadom na silnú orientáciu na priemysel ako aj na veľa pracovných miest, ktoré budú ovplyvnené automatizáciou, je teda na Slovensku potenciál umelej inteligencie v porovnaní s väčšinou európskych krajín vyšší. Rast HDP založený na inováciách v oblasti umelej inteligencie však nemusí byť tak výrazný, ak sa tejto príležitosti dostatočne nechopia aj menšie podniky. „Tak, ako sme v minulosti potrebovali pre pokrok spoločnosti vedieť čítať a písať, tak v dnešnej dobe digitálnej transformácie potrebujeme vedieť efektívne komunikovať so strojmi, ktoré sú všade okolo nás, pričom mnohé z nich zahŕňajú aj prvky umelej inteligencie. Každý z nás je konzumentom technológií. Čo najširšia znalosť princípov fungovania týchto technológií, ako aj znalosť príležitostí a rizík, ktoré prinášajú, umožní tým, ktorí sa zaoberajú výskumom a inováciami, prinášať lepšie produkty pre všetkých“, tvrdí Mária Bieliková. Google v snahe pomôcť firmám porozumieť umelej inteligencii ako aj jej možnostiam využitia v podnikaní spúšťa špeciálnu platformu. Firmy tu nájdu viaceré informačné materiály v slovenskom jazyku, počnúc Abecedou pre oblasť umelej inteligencie, ktorá vysvetľuje od A po Z mnohé zo základných pojmov AI a ktorá je akousi vstupnou bránou do sveta umelej inteligencie. Umožňuje tiež prístup k bezplatným kurzom, napríklad vzdelávací program Digitálna garáž bol rozšírený o nový modul špeciálne zameraný na umelú inteligenciu – kurz má pomôcť pochopiť základy strojového učenia. Na platforme je zároveň firmám a živnostníkom k dispozícii aj nástroj Umelá inteligencia pre firmy. Ide o bezplatný nástroj, ktorý firmám pomôže len v niekoľkých krokoch objaviť potenciál v oblasti umelej inteligencie v rámci ich podnikania a poskytne tiež personalizované odporúčania špecificky pre danú oblasť podnikania aj s konkrétnymi tipmi ako začať.

Google sa tak snaží aj firmám v menej digitalizovaných odvetviach ukázať, že z umelej inteligencie netreba mať strach, skôr naopak, dokáže priniesť veľkú úsporu času ako aj ľudských a prípadne aj finančných zdrojov. „Umelú inteligenciu už dávno všetci používame bez toho, aby sme si toho vôbec boli vedomí. Dobrým príkladom sú Google služby ako Prekladač alebo Fotky. Zároveň si však často neuvedomujeme, kde všade ju vieme a môžeme využiť. Dovolím si tvrdiť, že v najbližších dekádach bude prosperita a konkurencieschopnosť našich krajín závisieť do značnej miery na tom, ako efektívne vieme využívať dostupné technológie. Chceme preto pomôcť šíriť osvetu v oblasti umelej inteligencie a hovoriť o tom, ako ju môžu slovenské firmy využiť v ich každodennom podnikaní“, dodal Rasťo Kulich. Z prieskumu AIslovakIA (predtým slovak.AI) o nasadení umelej inteligencie vo firmách vyplýva, že k najväčšej implementácii AI riešení dochádza vo finančnom a IT sektore, nasledovaných dopravou a logistikou, obchodom a marketingom a sektorom energetiky. Respondenti sa tiež v prieskume vyjadrili, že najväčší potenciál jej využitia vidia v oblasti zdravotníctva, dopravy a výrobného priemyslu, vo finančných inštitúciách či v marketingu a predaji.