štvrtok 22. apríla 2021

Trend: Väčšia dátová transparentnosť

Polovica spotrebiteľov (50 %) by odišla od poskytovateľa on-line služieb, ak by došlo k akejkoľvek forme narušenia ochrany údajov. Vyplýva to z celosvetovej štúdie spoločnosti Kaspersky medzi 15.000 spotrebiteľmi. Zneužitie údajov, ktorému sa dalo predísť, dokáže u spotrebiteľov dokonca vyvolať väčší hnev. Až 63 % respondentov tvrdí, že by už nevyužívali služby takého poskytovateľa zo strachu, že by boli ich údaje predané tretej strane. Spotrebitelia sa čoraz viac orientujú v povinnostiach firiem týkajúcich sa ochrany osobných údajov a od spoločností sa vyžaduje väčšia transparentnosť v tom, ako zaobchádzajú s dátami používateľov.

Nárast on-line aktivít ako nakupovanie, komunikácia či dokonca podnikanie, pravdepodobne vyvolali zvýšené povedomie o tom, koľko údajov sa nachádza on-line a aké môžu byť následky ich šírenia. Takmer dve tretiny (62 %) respondentov sa teraz obáva, že ich on-line aktivity neustále sledujú webové stránky alebo služby, ktoré navštevujú. Nielenže by 50 % spotrebiteľov prestalo využívať on-line poskytovateľa služieb, ak by došlo k úniku údajov, ale veľká časť z nich už vyžaduje vyššiu ochranu svojich údajov od spoločností, ako aj vlád. Približne polovica (51 %) respondentov potvrdila, že chce, aby boli spoločnosti pri spracovaní údajov transparentné, zatiaľ čo 48 % si myslí, že spoločnosti by mali byť rovnako otvorené v otázke fungovania ich technológií. 50 % respondentov vyzvalo vlády, aby boli transparentné, pokiaľ ide o ich príslušné procesy zhromažďovania a správy údajov. To neznamená, že spotrebitelia sú vo všeobecnosti nevyhnutne proti myšlienke spracovania údajov. 68 % súhlasí s tým, že aplikácie a digitálne služby, ktoré používajú, im výrazne uľahčujú život. Avšak vzhľadom na to, že u viac ako jedného používateľa z 10 (12 %) došlo k úniku alebo nevhodnému zdieľaniu ich osobných údajov treťou stranou – čo viedlo k zverejneniu tajných informácií (64 %) alebo strate peňazí (62 %) – ich väčšia opatrnosť je pochopiteľná.

Okrem krokov, ktoré implementujú samotní poskytovatelia služieb, existujú opatrenia, ktoré môžu podniknúť sami spotrebitelia tak, aby udržali seba aj svoje informácie v bezpečí. Spoločnosť Kaspersky odporúča:
• Aktualizovať programy a operačné systémy, kedykoľvek sa zobrazí výzva. V rámci týchto aktualizácií dochádza k odstráneniu zraniteľností, čo znamená, že pravdepodobnosť, že by mohlo dôjsť k narušeniu, je oveľa menšia.
• Zvoliť si šifrované pripojenie Wi-Fi, aby boli vaše počítače a informácie chránené pred zvedavcami. Dostupné sú riešenia, ktoré ponúkajú širokú škálu nástrojov, vrátane kontroly účtov, súkromného ​​prehliadania, režimov blokovania, ochrany proti ransomvéru, zabezpečenia mobilných zariadení a správy hesiel.
• Ak sa musíte pripojiť k verejnej sieti Wi-Fi, zvážte použitie virtuálnej súkromnej siete (VPN). Chráni vaše údaje a neuchováva históriu navštívených webov, vyhľadávacích dotazov, ani iných akcií, týmto spôsobom môžete zostať chránení pred potenciálnym narušením súkromia.
• Pravidelne meniť heslá k účtom, ako aj zmeniť predvolené heslá k vašim zariadeniam či routeru. Predvolené heslá bývajú príliš slabé a sú dohľadateľné na internete.
• Byť ostražitý voči škodlivým, no presvedčivým emailom a vždy mať na vedomí ochranu súkromia vo všetkých aplikáciách a službách.