streda 21. apríla 2021

Lockdown: Rok s obrazovkami

Čo všetko nás bolí po roku lockdownov a nie sme napokon už otrávení z práce s počítačmi, tabletmi a smartfónmi? Reprezentatívny prieskum internetovej populácie Slovenska od pätnásť rokov realizovala v marci agentúra Nielsen Admosphere Omnibus pre značku ASUS ( (Omnibus, populácia od 15 rokov).A výsledok v skratke? Pália a režú nás oči, bolí chrbát, trpíme bolesťami hlavy a závratmi a opúchajú nám nohy...

Štvrtina populácie vníma používanie IKT indiferentne, štvrtina ešte nie je „otrávená“ a necelá polovica je už „otrávená“ z používania IKT a neustáleho pozerania sa do obrazoviek. „Informácia o vysokom percente ľudí, ktorí už majú averziu voči pozeraniu do obrazoviek smartfónov, tabletov a počítačov, korešponduje aj s inými výskumami, ktoré dokumentujú výrazné zvýšenie počtu používateľov aj času stráveného pred obrazovkami, či už na online platformách alebo hraním videohier“, komentuje výsledky Michal Božík, psychológ a výskumný pracovník. Neprekvapuje ani to, že negatívne efekty lockdownu častejšie uvádzajú mladí ľudia. Chýbajú im ešte návyky správneho používania technológií tak, aby im to nespôsobovalo problémy – čiže nemajú internalizované pravidlá, ako si robiť pravidelné prestávky, ako správne sedieť pri jednotlivých zariadeniach, alebo si nevedia vytvoriť štruktúrovaný režim. Respondenti vo všetkých vekových skupinách uviedli pri práci s počítačom alebo iným zariadením s obrazovkou viacero zdravotných problémov. Takmer polovicu populácie trápia unavené, páliace oči a súčasne tretinu trápia bolesti chrbta. Ohrozenými skupinami sa stali najmä mladí ľudia vo vekovej skupine 15 – 24 rokov a ženy. Viacej zdravotných ťažkostí uvádzajú ženy ako muži a až niekoľkonásobnú kombináciu zdravotných problémov potvrdila najmä najmladšia skupina respondentov.

Ani hlavného odborníka MZ SR na oftalmológiu Petra Žiaka výsledky neprekvapili: „Pálenie a rezanie očí pri používaní počítačov, tabletov a mobilov v čase pandémie COVID-19 nie je pre nás oftalmológov nič nové. Tieto problémy poznáme už dlhé roky. Vyskytujú sa často u ľudí, ktorí s IKT pracujú dlho, čiže niekoľko hodín. V čase covidu však pribudli študenti a učitelia, pretože prebieha on-line výučba. Sám mám v súčasnosti veľa mladších pacientov s týmito problémami.“ Prieskum sa zároveň pýtal, čo považujú respondenti pri práci s počítačom, mobilom alebo tabletom za zdraviu škodlivé. Modré svetlo z obrazovky sa umiestnilo na druhej priečke ohrození, hneď za nesprávnym sedením. Modré svetlo obrazoviek je vlastne prevaha modrej zložky v podsvietení obrazoviek. Toto svetlo nám priamo neškodí, podobne ako svetlo modrej oblohy pri jasnom slnečnom dni. Farbu svetla podvedome vnímame špeciálnym typom fotoreceptorov v sietnici, ktoré sú citlivé práve na modrofialovú zložku svetla. To nám poskytuje informáciu o tom, či je ráno, deň alebo večer. „Pokiaľ v podvečerných alebo vo večerných hodinách pracujeme s obrazovkou s prevahou modrého svetla, môže nás aktivovať a môžeme potom horšie zaspávať“, varuje Peter Žiak. Riešením je eliminácia modrého svetla v dĺžke a dobe používania obrazoviek alebo nová generácia OLED displejov, ktoré redukujú vyžarovanie modrého svetla až o 70 percent. V predchádzajúcej generácii sa používali prídavné filtre na obrazovky, ktoré však skresľovali farby.

Bolesti chrbta trápia viac ako tretinu populácie, ale nesprávne sedenie správne vyhodnotila populácia ako najväčšie ohrozenie pri práci s IKT prostriedkami. Prečo bolí chrbát pri práci s počítačom, mobilom či tabletom? „Ak dlho zotrvávame v jednej polohe, tak telo začne prejavovať známky nepokoja, vôle migrovať stres. Migrovanie stresu alebo prenesenie napätia vidíme napríklad, keď dlhodobo sedíme s opretou hlavou o zápästie. Po pätnástich minútach sa začne hlásiť zápästie, o chvíľu rameno, krk a máme veľkú potrebu zmeniť túto polohu. Obrátime sa a to je práve tá migrácia stresu", vysvetľuje fyzioterapeut Tomáš Malárik. Takže, už ste to určite počuli, ale Tomáš Malárik starostlivo opakuje znovu a znovu: „Do každodennej rutiny treba zaradiť pravidelný pohyb a správny oddych. Pri práci s počítačom môžete sedieť aj stáť, a ak pozeráte do mobilu, dajte si ho na úroveň očí. Ak človek niečo začne robiť inak, zmena sa dostaví takmer ihneď.“