štvrtok 22. apríla 2021

Internet: Poplatky za broadband

Okrem jedla, vody a prístrešia je pre nás dnes nevyhnutnosťou aj internetové pripojenie. Ale ako všetko ostatné, aj internet má svoju cenu. Ktoré európske krajiny platia dnes za internet najviac a ktoré najmenej? Spoločnosť AddictiveTips.com využila na výpočet ceny za širokopásmový internet z portálu Cable.co.uk a údaje o čistom ročnom príjme od spoločnosti Numbeo z 37 európskych krajín.

Cena za širokopásmové pripojenie v pomere k čistému príjmu: Najviac v Európe, až 7,1 % z čistého ročného príjmu (4.100,58 EUR) tvorí ročný účet za širokopásmové pripojenie (292,37 EUR) v Albánsku! Na druhom mieste je Severné Macedónsko, kde 6,8 % čistého ročného príjmu občanov (4.363,41 EUR) smeruje na náklady na širokopásmové pripojenie za rok (300,58 EUR). Čierna Hora je na tretej pozícii, pretože 4,4 % ročnej čistej mzdy Čiernej Hory (6.259,38 EUR) sa tu používa na úhradu ročných výdavkov za širokopásmové pripojenie vo výške 280,93 EUR. Grécko (4,3 %), Portugalsko (3,3 %), Bosna a Hercegovina (3,2 %) a Srbsko (3,1%) patria medzi ďalšie krajiny, kde občania vynaložia vyše 3 % svojho ročného čistého príjmu na úhradu širokopásmového pripojenia v danom roku (štvrté, piate, šieste a siedme miesto). Na opačnom konci sa na 23. mieste umiestnilo Švajčiarsko, keďže švajčiarski občania používajú iba 1,1 % zo svojich čistých ročných príjmov (61.659,94 EUR), aby využívali výhody širokopásmového pripojenia s priemernými výdavkami 699,59 EUR za rok.

Náklady na širokopásmové pripojenie: Ak sa pozrieme iba na náklady na širokopásmové pripojenie, Nóri platia v Európe najvyššie poplatky - ročne priemerne 798,12 EUR, čo je 66,51 EUR mesačne. Na porovnanie, Ukrajinci platia za širokopásmové pripojenie za 12 mesiacov v priemere iba 64,66 EUR - čo je najnižšia suma v Európe! Švajčiarsko (699,59 EUR), Belgicko (549,91 EUR), Holandsko (529,11 EUR) a Dánsko (524,50 EUR) patria medzi ďalšie krajiny, kde občania platia ročne za širokopásmový internet vyše 500,00 EUR.

Odporúčania na získanie adekvátneho širokopásmového pripojenia podľa AddictiveTips.com:
  • Zhodnoťte svoje potreby: Čím vyššia je rýchlosť širokopásmového pripojenia, tým drahšie bude pravdepodobne aj pripojenie. Merané v megabitoch za sekundu (Mb), štandardný prenos (10 - 11 Mb) pravdepodobne vyhovuje potrebám, ak primárne využívate internet na základné úlohy, akými sú minimálne prezeranie webu a kontrola emailov. Ak však veľa streamujete a hráte, budete potrebovať rýchly / superrýchly internet s optickými vláknami (35 Mb - 63 Mb).
  • Venujte pozornosť podmienkam: Nájdite si čas a pozorne si prečítajte kľúčové dokumenty (Zmluvy) týkajúce sa vášho súčasného balíka širokopásmových služieb, aby ste zistili, či sa v nich nenachádza niečo, čo momentálne nepoužívate, alebo si to neželáte v budúcnosti. Môžete požiadať svojho poskytovateľa, aby zrušil či odstránil nepoužívané funkcie, ak by to pomohlo znížiť faktúru.
  • Neakceptujte prehru: Ak od svojho existujúceho poskytovateľa širokopásmového pripojenia nemôžete získať lacnejšiu ponuku, ktorá by vyhovovala vašim potrebám, a nechcete sa potýkať s problémami so zmenou poskytovateľa, nezabudnite ho požiadať, aby vám napríklad zvýšil rýchlosť internetu alebo dátového limitu či poskytol najnovší model routera.