pondelok 19. apríla 2021

Trend: Digitalizácia a udržateľné riešenia

Pandémia a Brexit - dve nedávne udalosti, ktoré zasiahli viaceré odbory aj na Slovensku. Doprava a logistika dostali ťažkú ranu pod pás. Na čo je potrebné sa v týchto segmentoch pripraviť?

Opatrenia spojené s pandémiou a brexit nepochybne viedli k zvýšeniu komplexnosti diaľkovej dopravy. Na druhej strane dodávky „na poslednú míľu“ dostali obrovský impulz, ktorý má trvať aj po súčasných krízach. „Za prvých pár týždňov v januári tohto roku sme boli svedkami znateľného poklesu transakcií uskutočňovaných nákladnými vozidlami prechádzajúcimi cez Lamanšský prieliv. Situácia sa krátko po tom stabilizovala, ale zostáva administratívna záťaž vrátane postupov colného odbavenia v papierovej podobe a postupov vrátenia daní“, popisuje súčasnú situáciu v dopravnom priemysle Martin Vohánka. Pandémia tiež potvrdila, že hlavné trendy v logistike sa v nasledujúcich rokoch zamerajú na digitalizáciu a zelenú mobilitu. Prudko rastúci elektronický obchod vytvoril tlak na rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie doručenie. A dopyt verejnosti po udržateľných riešeniach neklesol, práve naopak.

Európa čoraz viac upúšťa od fosílnych palív a namiesto toho skúma alternatívne zdroje energie. Toto je úzko spojené s „Európskym Zeleným dohovorom“, v ktorom si Európska únia stanovila cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Stratégia predpokladá 90 % zníženie emisií z dopravy; toto by sa malo do veľkej miery dosiahnuť prechodom na alternatívne palivá. Pokiaľ ide o diaľkovú prepravu, najsľubnejšou a najpravdepodobnejšou alternatívou k nafte je skvapalnený zemný plyn (LNG) a z dlhodobého hľadiska vodík. Pre mestskú logistiku sú to určite elektrické vozidlá na batériu. V súčasnosti je v celej Európe 387 čerpacích staníc LNG. Spoločnosť Eurowag si želá do konca roka pokryť 430 alternatívnych čerpacích staníc palivami na CNG a LNG. „Naši klienti výrazne zmenili svoj postoj k alternatívnym palivám, ako je napríklad LNG, a za posledných pár rokov boli k nim otvorenejší. Toto je podporené iniciatívami opatrení, ako sú v Nemecku bezplatné diaľnice pre nákladné vozidlá s alternatívnym pohonom. O zelenej mobilite sa v Škandinávii a západnej Európe dlho diskutovalo. Momentálne sme svedkami vzniku tohto trendu vo zvyšku Európy, v spojení s vyrovnaním celkových nákladov na prevádzkové náklady vozidiel s tradičným a alternatívnym pohonom“, dodal Martin Vohánka.