streda 21. apríla 2021

Upozorňujeme: Nebezpečná farba

Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na svojom webe na ďalšiu zistenú nebezpečnú farbu na tetovanie, ktorá pribudla do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) v Taliansku.

Konkrétne ide o LIGHT GREEN – farbu na tetovanie značky INTENZE (bez uvedenia typu a čísla výrobku, výrobná dávka: Batch SS285), bez čiarového kódu zo Spojených štátov amerických. Vo výrobku bola zistená látka- TOLUIDÍN (CAS 95-53-4) s koncentráciou 29 mg/kg. Vyššie uvedená farba na tetovanie nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up (Resolution ResAP (2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattos and permanent make- up.

Je možné, že tetovacia farba sa nachádza na trhu aj v iných krajinách. Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.