utorok 20. apríla 2021

DDS: Výsledky za rok 2020

Objem majetku sporiteľov na Slovensku v druhom pilieri ku koncu roka 2020 dosiahol 10.336.638.299 eur, pričom v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch bolo alokovaných až 69 percent úspor. Na dôchodok si v druhom pilieri podľa údajov Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) sporilo 1.643.398 sporiteľov (k 31. 12. 2020).

Na súkromný účtoch sporiteľov počas roka 2020 pribudla viacej ako miliarda eur. Aj napriek globálnej pandémii prinieslo šestnásť zo sedemnástich fondov druhého piliera sporiteľom pozitívne zhodnotenie. „Víťazom boli jednoznačne tí sporitelia, ktorí nepodľahli panike a zotrvali v akciových a indexových fondoch. Opätovne sa tak ukázalo, že hoci vonku ešte zúri kríza či koronavírus, akciové trhy sa pozerajú oveľa ďalej vpred. Fondy v druhom pilieri majú nastavené dlhodobé investičné stratégie, ktoré výnosmi smelo konkurujú svetovým fondom, a to sa opätovne potvrdilo aj v roku 2020“, komentoval zhodnotenie úspor v druhom pilieri Vladimír Mlynek.

V roku 2020 vstúpilo do druhého piliera 66.684 sporiteľov. Vzhľadom na počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v Slovenskej republike si tak v druhom pilieri sporí na budúce dôchodky viacej ako polovica pracujúcej populácie. Povinné odvody sporiteľov v druhom pilieri sa v roku 2021 rozdeľujú v pomere: 12,75 percenta na účet Sociálnej poisťovne a 5,25 percenta na súkromný účet sporiteľa v DSS.