pondelok 19. apríla 2021

Radíme: Povoliť prístup ku kamere a mikrofónu?

Takmer štvrtina (23 %) používateľov podľa globálnej štúdie Kaspersky povoľuje aplikáciám a on-line službám vždy prístup k mikrofónu alebo webkamere. Celkové povedomie o bezpečnosti používania webkamier je však pomerne vysoké, takmer šesť z desiatich používateľov (59 %) sa obáva, že by ich niekto mohol sledovať prostredníctvom ich webkamery bez toho, aby o tom vedeli a 60 % sa obáva, že by sa tak mohlo diať prostredníctvom škodlivého softvéru. 

Za posledný rok sme sa začali spoliehať na videokonferencie ako na hlavný prostriedok komunikácie, čo viedlo k obrovskému nárastu používania aplikácií, ako napr. Microsoft Teams. Používanie tejto aplikácie od júna 2020 vzrástlo o 894 % v porovnaní s jej bežným využívaním ešte vo februári 2020. Pandémia a práca na diaľku tiež zapríčinila takmer celosvetový nedostatok webkamier medzi mnohými poprednými dodávateľmi, ktorí zaznamenali výrazne zvýšený dopyt po tomto produkte. Je pochopiteľné, že technológiám a aplikáciám, pomocou ktorých v súčasnosti fungujeme v práci, prípadne keď vyhľadávame zábavu a spoločenské vyžitie, ľudia vyjadrili ochotu povoliť prístup k ich mikrofónu a kamere. Tieto nástroje im slúžili na rozšírenie možností a uľahčenie náhleho prechodu do digitálneho života. Výskum Kaspersky ukazuje, že prístup k mikrofónu a webkamere povolilo „vždy“ vo vekovej skupine 25-34 rokov až 27 % ľudí, tesne nasledovaný vekovou skupinou 35-44 rokov s 26 %. Menšiu vôľu povoliť tieto prístupy prejavili starší respondenti. 38 % respondentov vo veku nad 55 rokov uviedlo, že tieto prístupy aplikáciám ani službám neposkytujú nikdy. 

Najlepším spôsobom, ako sa chrániť a naďalej využívať výhody moderných komunikačných prostriedkov, je dôkladné zváženie používania aplikácií a služieb a ich požadovaných povolení. Napríklad, ak aplikácia na videohovory požaduje povolenie prístupu ku kamere, je to logické. Ak však existuje aplikácia bez akýchkoľvek relevantných funkcií, ktorá bez dôvodu vyžaduje prístup k mikrofónu alebo kamere, je rozumné preskúmať, prečo tieto povolenia daná aplikácia vyžaduje. Tieto zistenia do veľkej miery zdôrazňujú vznikajúcu potrebu ľudí cítiť sa v dnešnom digitálnom svete bezpečne bez toho, aby nemuseli prestať používať kamery a aplikácie na spoluprácu. „Veľa ľudí netuší o bezpečnostných protokoloch súvisiacich s používaním webových kamier či procesmi kybernetickej bezpečnosti. V súčasnosti však môžeme sledovať silný pozitívny trend zvýšeného povedomia o on-line bezpečnosti a potenciálnych hrozbách. To vedie k proaktívnejšiemu správaniu spotrebiteľov, ako je zavádzanie preventívnych opatrení a kontrola povolení pred umožnením prístupu k videu a mikrofónu. Očakávame tiež, že rast povedomia o kybernetickej bezpečnosti podporí školenia o povedomí o bezpečnosti, ktoré organizujú firmy pre svojich zamestnancov – najmä preto, že zvukové a obrazové zariadenia sa v súčasnosti často používajú pri práci na diaľku“, komentuje Miroslav Kořen.

Spoločnosť Kaspersky radí:
1. Investovať do jednoduchého krytu určeného pre webkamery, ktorý prispeje k vášmu lepšiemu pocitu, keď kameru práve nepoužívate.
2. Používať efektívne bezpečnostné riešenie, ktoré ponúka pokročilú ochranu a pokrýva viac zariadení vrátane počítačov, Mac-ov, Android a iOS zariadení. Aplikácie vás dokážu ochrániť napríklad pred neoprávneným prístupom k mikrofónu.
3. Analyzovať, ktoré z vašich súčasných aplikácií majú momentálne povolený prístup k webkamere alebo mikrofónu a odstrániť tie povolenia, ktoré nie sú potrebné. 
4. Ak sa chcete dozvedieť viac o on-line súkromí na sociálnych sieťach, odporúčame použiť  kontrolu súkromia (Privacy Checker) – ide o jednoduchý nástroj, ktorý popisuje každé nastavenie vo vybranej sociálnej sieti a poskytuje rady, ako ho nastaviť pre rôzne úrovne ochrany súkromia na rôznych platformách sociálnych sietí.