utorok 20. apríla 2021

EU: Pirátske prenosy športových podujatí

V poslednom období sa rozšírili ilegálne priame prenosy športových podujatí. Šíria ich pirátske weby, ktoré žijú z reklamy alebo členských príspevkov. Problémom nie je len to, že poručujú práva duševného vlastníctva, ale predstavujú aj riziko pre používateľov, ktorým sa môže do zariadenia dostať malvér, alebo im môžu byť ukradnutú osobné údaje, či zneužitá platobná karta.

Na športové podujatie samo o sebe sa nevzťahuje copyright, pretože nejde o „dielo“ tak, ako ho definuje európska legislatíva o autorských právach. Záznam alebo prenos športového podujatia je však chránený. Niektoré krajiny EÚ zaviedli osobitné pravidlá na ochranu priamych prenosov, celoeurópske harmonizované pravidlá však neexistujú. Špecifikum priamych prenosov pritom spočíva v tom, že ich hodnota existuje len v danom momente počas konania podujatia. Časová lehota na zakročenie proti pirátskym prenosom je preto veľmi krátka. Existujúce právne postupy proti pirátskym priamym prenosom sú neadekvátne, pretože sú zdĺhavé a neumožňujú konať v reálnom čase. Podľa poslancov by najlepším riešením bolo okamžité zablokovanie ilegálneho prenosu.

V správe, ktorú prijal právny výbor Európskeho parlamentu 13. apríla t. r., poslanci žiadajú rozšírenie existujúcich práv duševného vlastníctva na priame prenosy. Európsku komisiu vyzývajú, aby pripravila špecifické opatrenia, ktoré umožnia okamžité odstránenie alebo zablokovanie ilegálnych prenosov bez toho, aby boli narušené oficiálne prenosy. Ilegálny obsah by mal byť podľa poslancov odstránený okamžite po upozornení, najneskôr do polhodiny od začiatku podujatia. Nové pravidlá by sa mali vzťahovať na ilegálnych vysielateľov a nie na používateľov, ktorí častokrát nevedia, že sledujú ilegálny obsah. Diváci v hľadisku môžu aj naďalej zdieľať fotografie a videá zo športových podujatí. Ide o súčasť celkovej atmosféry na podujatiach a neporušujú tým žiadne autorské práva.