streda 5. mája 2021

AMR roboty: Rekordný záujem

Predaj AMR robotov v prvom štvrťroku roku 2021 bol podľa Mobile Industrial Robots (MiR) o 55 % vyšší v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020. Trh strednej a východnej Európy rástol ešte výraznejšie, keď sa v porovnaní s 1. minuloročným kvartálom zdvojnásobil.

Celosvetovo teraz pracujú s autonómnymi robotmi MiR už tisíce zamestnancov priemyselných firiem. Medzi zákazníkov firmy aktuálne patria z veľkej časti nadnárodné podniky, ktoré ďalej rozširujú svoje flotily robotov MiR s cieľom automatizovať manipuláciu s materiálom a internou logistiku. Automatizácia a digitalizácia sú považované za dôležité opatrenia vedúce k rozvoju výrobných podnikov, tak počas pandémie Covid-19 ako aj v nadchádzajúcom období. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sa veľa pilotných AMR projektov zmenilo na nasadenie veľkých flotíl s až 50 robotmi.

Automatizácia vnútropodnikovej dopravy sa veľmi rýchlo rozvíja najmä v automobilovom a elektronickom priemysle, AMR roboty ale stále viac využívajú tiež firmy z farmaceutického priemyslu, logistiky a FMCG. Celosvetová pandémia spôsobila aj dramatický rozvoj čistiacich modulov pre roboty MiR, keďže sa roboty autonómne používajú na dezinfekciu kancelárií, nemocníc a ďalších verejných miest na elimináciu šírenia vírusu. Výrobcovia technológií navyše stále viac využívajú integráciu robotických platforiem MiR do svojich existujúcich produktov tak, aby ich automatizačné riešenia boli mobilné a flexibilné.