streda 5. mája 2021

Drony: V chránených územiach s pokutou

Štátna ochrana prírody (ŠOP) upozorňuje, že za lietanie dronom v chránených územiach bez povolenia hrozí fyzickým osobám pokuta do výšky 3.319,39 eura, prepadnutie veci alebo pokarhanie a právnickým osobám pokuta do výšky 9.958,17 eura a prepadnutie veci. Porušenie zákona a pokutovanie je možné dokázať aj na základe zverejnenej fotky či nahrávky. 

Na používanie dronu na Slovensku potrebuje majiteľ príslušné povolenia, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane prírody a krajiny. V chránených územiach s tretím až piatym stupňom územnej ochrany je na let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením (takým je aj dron), ktorého výška letu je menšia ako 300 metrov nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 metrov, možný len na základe súhlasu orgánu ochrany prírody. Rozhodovanie o vydaní súhlasu na let s dronom spadá do kompetencie okresných úradov.

Ako upresnila ŠOP drony evokujú pre voľne žijúce zvieratá predátora. U väčšiny druhov to vyvoláva únikovú reakciu. Výsledkom môže byť napríklad u vtákov opustenie znášky. Nebezpečné je tiež riziko vo vysokohorskom teréne pre kamzíky vrchovské tatranské. Známe sú aj prípady útokov dravých vtákov na dron. V prípade sokola sťahovavého, ktorého stratégia útoku využíva vysokú rýchlosť, môže skončiť zrážka s dronom s ťažkými poraneniami dokonca až smrťou.