utorok 4. mája 2021

EU: Železničná doprava

Poslanci Európskeho parlamentu schválili nové pravidlá, ktoré by mali dôslednejšie chrániť cestujúcich vlakom a pomôcť im pri meškaní či zrušení ich spoja alebo v prípade diskriminácie. Novela pravidiel by mala pomôcť cestujúcim aj prostredníctvom garancie presmerovania na alternatívny spoj. Osobám so zníženou pohyblivosťou by mala zaistiť lepší prístup do vlaku a dostupnejšie asistenčné služby. Nové pravidlá by tiež mali uľahčiť prepravu bicyklov.

Predložený návrh umožňuje cestujúcim pri meškaní vlaku nad 60 minút vybrať si medzi náhradou plnej ceny cestovného lístka, pokračovaním v ceste alebo využitím iného spoja smerujúceho do cieľovej destinácie, a to za porovnateľných prepravných podmienok a bez akéhokoľvek doplatku. Cestujúci by pritom mali mať nárok cestovať v rovnakej triede, za akú zaplatili pri kúpe pôvodného cestovného lístka. Pokiaľ prevádzkovateľ železničnej dopravy do 100 minút od plánovaného odchodu spoja cestujúcim neponúkne možnosti presmerovania, cestujúci si budú môcť sami zorganizovať cestu po inej trase. Ich nový cestovný lístok im prevádzkovateľ železničnej dopravy bude musieť uhradiť.

Povinnosť presmerovať cestujúcich sa bude navyše uplatňovať aj v prípade vyššej moci. V prípade potreby sa vtedy cestujúcim bude musieť zabezpečiť aj občerstvenie a ubytovanie. Nové pravidlá takisto lepšie objasňujú pojem vyššej moci. Jeho jasné vymedzenie by železničné spoločnosti oslobodilo od platenia náhrady za meškanie alebo zrušenie spoja. Okrem extrémnych poveternostných podmienok a závažných prírodných katastrof by mali nové pravidlá zahŕňať aj rozsiahle krízy v oblasti verejného zdravia či teroristické útoky. Táto výnimka sa však nebude vzťahovať na štrajky zamestnancov železníc.

Nové pravidlá by tiež mali uľahčiť cestovanie osobám so zníženou pohyblivosťou, a to aj skrátením lehoty na podanie žiadosti o pomoc prevádzkovateľovi zo súčasných 48 hodín na 24 hodín pred cestou. Osoby sprevádzajúce cestujúcich so zníženou pohyblivosťou budú cestovať bezplatne. V prípade potreby bude tiež zaručené, aby osobu so zníženou pohyblivosťou mohol počas cesty sprevádzať asistenčný pes.

Všetky vlaky budú musieť disponovať vyhradenými priestormi a stojanmi na bicykle, pričom v každom vlaku budú musieť byť pre bicykle aspoň štyri miesta. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť udržateľnejšiu mobilitu a pohodlné alternatívy cestovania.