štvrtok 6. mája 2021

Radíme: Kúpele po COVID-19

Zákon č. 133, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v oblasti zdravotníctva, zmenil na Slovensku pravidlá poskytovania doplnkovej zdravotnej starostlivosti, pod ktorú spadá kúpeľná liečba uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. Rozšíril sa Indikačný zoznam chorôb, na ktoré sa vzťahuje poisťovňou hradená kúpeľná liečba, aj pre COVID – 19 pacientov. Právne záväzný predpis nadobol platnosť dňom 14. 04. 2021 a k indikovaniu liečebnej kúpeľnej starostlivosti s vyššie pretrvávajúcimi príznakmi prekonanej infekcie COVID – 19 oprávňuje lekárov do 31. 12. 2021.

Príloha č. 6, indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť, tabuľková časť skupina VI. Nervové choroby sa dopĺňa indikáciou VI/15: stav po prekonaní COVID – 19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo – svalových ťažkostí, ktoré výrazne limitujú bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Nový druh kúpeľnej starostlivosti (formou poukazu skupiny A) sú oprávnení indikovať neurológ, reumatológ a všeobecný lekár. Pacientom, ktorí prekonali infekciu COVID – 19 možno pri vyššie spomenutej indikácii uhradiť z prostriedkov verejného zdravotníctva kúpeľnú liečbu iba raz. Takisto sa Príloha č. 6 indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť, tabuľková časť skupina VII. Choroby pohybového ústrojenstva dopĺňa indikáciou VII/12: stav po prekonaní COVID – 19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu, ktoré výrazne limituje bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Takýto liečebný kúpeľný pobyt formou poukazu skupiny A môže indikovať ortopéd alebo všeobecný lekár.

Na základe zmeny v zákone sa tak medzi kúpele na Slovensku, ktoré môžu poskytovať liečebné kúpeľné pobyty pacientom s pretrvávajúcimi následkami prekonanej infekcie COVID – 19, tzv. postkovidovým syndrómom, zaraďujú aj kúpele, ktoré sa špecializujú na ochorenia pohybového aparátu ako aj nervového systému, medzi ktoré sa radia aj Slovenské liečebné kúpele Piešťany. O vystavenie návrhu na kúpeľnú liečbu hradenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia po prekonaní ochorenia COVID – 19 môžu podľa platných pravidiel žiadať pacienti svojho všeobecného lekára alebo vyššie spomenutých špecialistov podľa indikačných skupín.