pondelok 3. mája 2021

EU: Osvedčenie pre COVID-19

Európsky parlament schválil svoj rokovací mandát k návrhu na zavedenie osvedčení Európskej únie (EÚ) pre ochorenie COVID-19, ktoré by mali aj napriek pandémii opätovne umožniť voľný pohyb v únii. Cieľom je dosiahnuť dohodu na konečnom znení nových predpisov pred začiatkom letnej turistickej sezóny. Poslanci premenovali Digitálne zelené osvedčenie na Osvedčenie EÚ pre COVID-19 a zdôraznili, že nové nariadenie by malo byť účinné najviac dvanásť mesiacov. 

Osvedčenie v papierovej alebo digitálnej forme by malo obsahovať informáciu o zaočkovaní cestujúceho proti ochoreniu COVID-19, prípadne o negatívnom výsledku testu na dané ochorenie alebo o prekonaní nového koronavírusu. Nepôjde však o cestovný doklad, takže osvedčenie nebude ani podmienkou uplatnenia práva na voľný pohyb v rámci EÚ. Podľa poslancov by osvedčenia mohli fungovať popri vnútroštátnych certifikátoch. Parlament však požaduje, aby členské štáty, ktoré sa rozhodnú vydávať osvedčenia na čisto vnútroštátne účely, zabezpečili ich plnú interoperabilitu so spoločným rámcom na úrovni EÚ. Členské štáty by podľa poslancov mali povinne akceptovať osvedčenia vydané v inej krajine únie potvrdzujúce zaočkovanie cestovateľa vakcínou, ktorej použitie v EÚ odobrila Európska agentúra pre lieky (EMA). V súčasnosti ide o vakcíny Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen. Členské štáty by sa tiež mohli rozhodnúť, či budú akceptovať aj osvedčenia vydané inou krajinou Únie o zaočkovaní vakcínou, ktorá sa dostala do zoznamu núdzového použitia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Osvedčenia by mali podliehať overovaniu integrity a pravosti elektronických pečatí s cieľom predchádzať podvodom a falšovaniu. Členské štáty, na ktorých územie cestovatelia smerujú, by nemali mať právo ukladať si osobné údaje z osvedčení a žiadna centrálna databáza by nemala vzniknúť ani na úrovni EÚ. Zoznam inštitúcií, ktoré budú mať právo spracúvať a získavať údaje z osvedčení, bude verejný tak, aby si mohli občania uplatniť svoje práva vyplývajúce zo Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Na držiteľov osvedčení EÚ pre COVID-19 by sa podľa poslancov nemali vzťahovať ďalšie cestovné obmedzenia, napríklad karanténa, samoizolácia alebo testovanie. Parlament tiež v snahe zabrániť diskriminácii cestovateľov na základe ich finančných možností alebo toho, či už sú zaočkovaní, presadzuje, aby členské štáty zabezpečili univerzálne, prístupné, včasné a bezplatné testovanie na nový koronavírus.