piatok 7. mája 2021

Upozorňujeme: Nový podvod

Sociálna poisťovňa v okrese Dunajská Streda zaznamenala ďalší podvodný pokus - list s ponukou pomoci pri údajnom „vymazaní dlhu“. Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, že nespolupracuje s osobami, ktoré takéto listy rozosielajú a varuje pred podobnými ponukami.

Odosielateľ listu (v slovenčine aj v maďarčine) sa predstavuje ako zástupca nemenovanej organizácie, ktorá pomáha ľuďom v núdzi. V liste hrozí trestným oznámením podaným zo strany Sociálnej poisťovne a následným odňatím slobody. Údajne preto ponúka pomoc pri „vymazaní dlhu na poistnom.“ Nenechajte sa takýmito listami uviesť do omylu, a to ani v prípade, ak by ponuka na „vymazanie dlhu“ obsahovala údaj o skutočnom dlhu. Ten je totiž možné jednoducho získať z verejného zoznamu dlžníkov.

Ak patríte k dĺžníkom Sociálnej poisťovne, nikdy neriešte svoj dlh s neznámymi osobami, neposielajte peniaze na neznáme bankové účty a pri riešení svojho prípadného dlhu alebo akýchkoľvek pochybnostiach pri platení poistného vždy najprv kontaktaktujte svoju pobočku Sociálnej poisťovne. Poskytne vám všetky potrebné informácie, ponúkne možnosť splátkového kalendára a poradí postup, ako dlh riešiť.