utorok 4. mája 2021

Odpad: Nárast triedenia

Pandemický rok 2020 sa postaral aj o pozitívnu správu – viac vytriedeného odpadu. Objem vyzbieraného vytriedeného odpadu v obciach, kde triedený zber koordinuje a financuje OZV ENVI - PAK, vzrástol medziročne o 13 percent. 
Za rok 2020 zabezpečila spoločnosť úsporu CO2 vo výške 70.545 ton (o 2,19 % viac ako v roku 2019). Táto hodnota zodpovedá 261.406.189 km prejdenými autom (Zem by sme obišli 6,5 tisíckrát, cestu na mesiac a späť by sme absolvovali 340 krát).

Spoločnosť zabezpečovala v minulom roku financovanie triedeného zberu v 1.238 mestách a obciach na Slovensku, kde sa vyzbieralo takmer 132 tisíc ton triedeného odpadu. Z tohto množstva vyzbierali 74 % Slováci v rámci kontajnerového alebo vrecového zberu, zvyšnú štvrtinu tvorili školské zbery a výkupne. Jeden obyvateľ Slovenska vyzbieral v obciach, kde organizuje triedený zber OZV ENVI - PAK, v priemere 55,3 kg triedeného odpadu, pričom slovenský priemer je o 14 % nižší, teda 48,5 kg/obyvateľa. V absolútnych číslach narástol objem vyzbieraného triedeného odpadu medziročne o viac ako 10 tisíc ton. Najvyšší medziročný nárast v objeme vytriedeného odpadu nastal v prípade kovov, ktorých sa v minulom roku vytriedilo o 32 % viac. Z troch najsilnejšie zastúpených druhov odpadu (sklo, plast, papier) bol najväčší nárast v plastoch, a to o 16 %. Dôvodov, prečo Slováci v minulom roku triedili viac a poctivejšie, môže byť niekoľko. Okrem toho, že trávili viac času vo svojich domácnostiach, im k tomu dopomohlo aj vyššie pohodlie, keďže mali k dispozícii viac zberných nádob a vriec.

ENVI - PAK medziročne zvýšil v obciach hustotu zbernej siete o 17 %. Kým v roku 2019 mal každý obyvateľ k dispozícii na triedenie odpadu 24 kusov 50 litrových vriec, v roku 2020 to bolo už 28 kusov týchto vriec. Celkovo v roku 2020 poskytol ENVI - PAK obyvateľom v obciach 3,3 miliardy litrov nádob na pohodlné triedenie odpadu, čo v prepočte predstavuje objem v približne 1.320 olympijských plaveckých bazénoch. V prepočte na 1.100 l kontajnerové nádoby, čo je najbežnejší typ kontajnera, to bolo takmer 3 mil. nádob. Denne ENVI - PAK financoval obsluhu viac ako 8.000 nádob v objeme 1.100 litrov. Keby sme objem 3,3 miliardy litrov nádob prepočítali na 120 litrové vrecia, tak by to bolo viac ako 27 mil. vriec, 74 tisíc vriec denne.

Výrobcovia, ktorých OZV ENVI - PAK zastupuje, uviedli v uplynulom roku na trh viac ako 250 tisíc ton obalov. Je to 43 % všetkých obalov a neobalových výrobkov uvedených na slovenský trh. Najväčší podiel obalov uvedených na trh bol v segmente potravín a drogérie. V kategórii potraviny sa na základe medziročných percentuálnych zmien zistilo, že v roku 2020 zásadne (o 68 %) stúpla spotreba pochutín / korenín. Výraznejší nárast zaznamenali aj balené poľnohospodárske výrobky vrátane ovocia a zeleniny (18 %) a konzervované/mrazené výrobky vrátane výrobkov z mäsa (17 %).

              Zmeny v množstve obalov potravín uvedených na trh (2020 / 2019, v %)

Konzervované / mrazené výrobky a mäso

1019

  17 %

Koreniny, pochutiny

856  

  68 %

Alkoholické nápoje

587

    4 %

Cukrovinky

500

    5 %

Káva, čaj

225

    6 %

Pekárenské výrobky

132 

    4 %

Poľnohospod. produkty balené (napr. múka, sušené strukoviny),

ovocie a zelenina

129

   18 %

Mliečne výrobky

105                

     1 %

Nealkoholické nápoje

-2738

  -12 %